Restrukturalizace a insolvence poskytované inovativním způsobem | E15.cz
Partnerem projektu je Cover Story

Restrukturalizace a insolvence. I tradiční službu lze poskytovat inovativním způsobem

Restrukturalizace a insolvence. I tradiční službu lze poskytovat inovativním způsobem

Když se řekne pojem inovace v právu, řada lidí si asi okamžitě představí právo informačních technologií, blockchain, e-commerce, automatizaci právních služeb a podobně. Ať už je ovšem naše představa o inovacích v právu jakákoli, asi jen málokdo si pod tímto pojmem představí tradiční právní odvětví jako je M&A, soudní spory nebo právě insolvenční poradenství. A to je podle mého názoru škoda.

Považuji se za tradičního advokáta, který se za své působení v klasické advokacii nestydí. Do práce i dnes chodím v obleku, většinu času i v kravatě, a kožené polobotky jsem stále nevyměnil za trendy tenisky. Možná i kvůli tomu pro mě byly inovace v právu vždy spíše o tom, jak poskytovat tradiční právní službu inovativním způsobem, který přinese klientům maximální užitek a komfort. Z mé zkušenosti totiž vím, že drtivá většina klientů i dnes od advokátů poskytování „tradičních“ služeb nadále očekává a požaduje. Bylo by tedy dle mého názoru škoda v zájmu inovací paušálně ignorovat přínosy tradičního pojetí právního poradenství. Naopak je ideální inovativní i tradiční přístup kombinovat a rozvíjet právní profesi na pozitivech obou přístupů.

Korporátní insolvence dnes vyžadují zapojení mnoha expertů napříč obory

Přesně touto optikou jsme se na věc dívali ve chvíli, když jsme s kolegy v Deloitte před necelým rokem zakládali nový tým restrukturalizací a insolvencí. Uvědomili jsme si, že korporátní insolvence ve 21. století jsou stále častěji tématem více ekonomickým a poradenským, než právním. Obzvláště pokud je smyslem celého procesu zachovat i nadále fungování dlužníka, nebo alespoň jeho podniku a s ním spojená pracovní místa. Tuto logickou skutečnost pak klienti často řeší tím, že celý proces obsluhují za pomoci ekonomických poradců, advokátů a krizových manažerů. Nezřídka každý tým pochází od jiné společnosti, což komplikuje komunikaci, prodlužuje reakční čas, zvyšuje náklady na celý proces a v neposlední řadě stojí klienta mnoho stresu a úsilí. Proto jsme se rozhodli náš tým nestavět pouze okolo advokátů, nebo ekonomických poradců, ale oba tyto světy jsme spojili dohromady. Je pravdou, že situaci nám velmi ulehčil fakt, že v Deloitte v té době již fungoval zaběhnutý tým ekonomických poradců Radima Bašeho, který se na trhu těší vysoké reputaci. Právě s ním jsme spojili naše advokáty, specializující se na insolvenční a finanční právo. Mnozí z těchto advokátů mají navíc i dlouholeté zkušenosti z klasických M&A transakcí, což dále rozšiřuje obzory celého týmu. Výsledkem je dnes unikátní propojení dvanácti advokátů, ekonomických poradců a analytiků v jednom týmu, který je schopen klientům ve finančních potížích poskytnout zcela unikátní a komplexní službu pod jednou střechou a s jednou kontaktní osobou.

Změna je klíčová pro naše klienty

Co se tím mění pro naše klienty? Řekl bych, že vlastně úplně vše. Již při vyjednávání mandátu totiž mají představu, kolik je bude celá služba stát a nemusí absolvovat zdlouhavé vyjednávání s několika poradci, kteří se dívají primárně na to, kolik z celkového rozpočtu připadne právě jim. Komunikace a řešení krizových situací se výrazně zrychluje, prostě už jen proto, že sedíme na jednom patře, takže řešíme věci hned, jakmile se k nám dostanou. Ekonomové tak mohou kdykoliv konzultovat, zda jimi navrhované řešení obstojí z právního pohledu a advokáti zase nevymýšlí něco, co nedává ekonomicky pro klienta smysl. Tím se více méně vyloučily tradiční neefektivity, které u práce několika týmů vznikaly. Toto spojení nakonec přineslo i jeden nečekaný výsledek, který osobně považuji za asi tu největší inovaci. Po několika měsících intenzivní práce v rámci tohoto týmu jsem na sobě začal vnímat, že díky kolegům ekonomům a analytikům se dnes na některé otázky dívám úplně jinak, praktičtěji, a právní problémy, které bych ještě před rokem řešil dle zaběhnuté šablony, dnes řeším mnohem komplexněji a s větším nadhledem. Věřím, že kolegové to mají podobně. Společná práce nám pomohla pochopit odlišné pohledy a spojit je do něčeho silnějšího. A právě v tom vnímám největší hodnotu naší služby.

Inovace může mít mnoho podob a nemusí spočívat jen ve vývoji nových aplikací, které urychlí uzavírání smluv, právní prověrky a vyjednávání transakcí. Obzvláště v oblastech, kde je lidský faktor stále nenahraditelný, může inovace spočívat „pouze“ v tom, že budeme našim klientům naslouchat a pak upravíme náš pohled na věc a zaběhnuté postupy tak, abychom jim dali to, o co nás žádají. Rychle, kvalitně a s minimální zátěží na jejich straně. Pevně věřím, že takovéto inovace se v našem týmu podařilo dosáhnout a že i tradiční službu pro konzervativní klientelu dnes umíme poskytnout inovativním způsobem.

Autor: Tomáš Brožek, advokát, Deloitte Legal

Návrat do speciálu