Zodpovědným podnikáním a udržitelností směřujeme k ještě lepším klientským inovacím | E15.cz
Partnerem projektu je Cover Story

Zodpovědným podnikáním a udržitelností směřujeme k ještě lepším klientským inovacím

Jennifer Paybody má v Clifford Chance Applied Solutions na starosti obchodní a marketingové aktivity Jennifer Paybody má v Clifford Chance Applied Solutions na ...

Celosvětové právní a regulační prostředí se v posledních letech neustále vyvíjí. I proto vznikla v roce 2018 společnost Clifford Chance Applied Solutions, která je dceřinou společností globální advokátní kanceláře Clifford Chance. Jejím cílem je reagovat na měnící se byznysové požadavky klientů prostřednictvím nových technologických řešení pro podnikové právníky i firemní týmy. Jennifer Paybody, která má v Clifford Chance Applied Solutions na starosti obchodní a marketingové aktivity v rozhovoru přibližuje, jak funguje jedna z nejvýkonnějších právnických inovačních jednotek na světě.

Na co se zaměřuje Clifford Chance Applied Solutions?

Naším cílem je umožnit zákazníkům řídit právní rizika jasně, sebejistě a „zdravým“ způsobem. Vytváříme digitální právní řešení, která tento účel splňují.

Takže jim v kostce pomáháte inovovat…

Ano. Máme za to, že právnické týmy zůstávaly až v příliš často pozadu, pokud jde o technická řešení. Případně jim bylo technické řešení prodáno s tím, že umí více než je reálné. My naopak zastáváme názor, že technologie z povahy věci nemůže nahradit většinu toho, co právník dělá. Jakékoli technologické řešení musí podporovat právní poradenství či procesy a pracovat pro konkrétní tým, který je má používat.

Jak takového účelu dosahujete?

Spojujeme tři jedinečné prvky. Zaprvé jde o přístup k právním znalostem a byznys podpoře z celé sítě advokátní kanceláře Clifford Chance. Zadruhé využíváme naší odbornosti v oblasti produktového managementu. To znamená, že hledáme a následně budujeme taková řešení, která zákazníci skutečně potřebují a chtějí.

A ta třetí oblast?

Tou jsou odborné znalosti před a po prodeji. Klientům poskytujeme podporu obchodních případů tak, aby si dokázali zabezpečit rozpočet na nákup. Následně pomáháme s implementací nových řešení a zaškolením tak, aby produkty mohli využívat všichni jejich uživatelé.

Jaká konkrétní řešení jste tedy vyvinuli?

Naše současná řešení bych obecně rozdělila do dvou produktových kategorií. První z nich jsou procesy založené na velkém množství dokumentů, druhou pak právní informace využitelné ve více jurisdikcích zároveň. V první kategorii jsou dva produkty; automatizační nástroj CC Dr@ft a nástroj pro pracovní workflow nazývaný SMCR Manager. Druhou kategorii tvoří prozatím 3 online „vydavatelství“, a to pro oblasti ochrany dat, cenných papírů a bankovního tajemství. Tyto produkty umožňují jednoduché porovnání pravidel a regulací napříč různými zeměmi. Na trh se chystáme uvést ještě jeden nový produkt v této kategorii, a to ohledně zaměstnanecké restrukturalizace, který nazýváme: Cross-Border Publisher: Employment Restructuring.

Klíčovými výhodami vašich řešení jsou kromě vysoce kvalitního odborného právního obsahu také snadné ovládání, spolehlivost a snížení nákladů na právní záležitosti. Máte konkrétní příklad svého řešení, které splňuje všechny výše uvedené výhody?

Tyto výhody lze nalézt ve všech našich produktech. Pokud jde o vysoce kvalitní právní obsah, úzce spolupracujeme s naší mateřskou advokátní kanceláří Clifford Chance. Máme také přísný proces vývoje, který zajišťuje, že všechny produkty, které budou uvedeny na trh, jsou snadno ovladatelné a poskytují návratnost investic, tedy šetří našim zákazníkům peníze. Jako příklad uvedu nástroj pro automatizaci dokumentů, CC Dr@ft. Naši zákazníci často uvádějí úsporu času mezi 60 a 90 procenty. A pokud jde o spolehlivost, všechny produkty musí projít náročným testováním bezpečnosti, která pro nás má vysokou prioritu.

Ovlivnila současná pandemie koronaviru vytváření nových produktů?

Sledujeme, jak neustále se měnící makroprostředí ovlivňuje potřeby interních právníků a firemních týmů. Koronavirus vedl k tomu, že většina trhů, na které se zaměřujeme, pracuje z domova, takže využívají nové digitální způsoby práce. To umožnilo intenzivnější debaty o tom, jak mohou naše technologie ještě více podporovat procesy a zároveň snižovat právní rizika, což je dobrá zpráva pro prodej našich současných produktů. Pokud jde o nové produkty, jednou ze zřejmých oblastí, které v současné době čelí řada podniků, je zaměstnanost, zejména různé režimy typu nucené dovolené dostupné v různých zemích. Produkt, který připravujeme pomůže společnostem orientovat se a porovnat různé možnosti napříč jurisdikcemi. Obsah tohoto produktu byl vytvořen týmem Clifford Chance, který se specializuje na pracovní právo, v reakci na rostoucí počet dotazů z řad klientů Clifford Chance.

Klíčovým tématem pro právníky na celém světě je digitalizace. Jaké jsou hlavní překážky při jeho širokém využití?

Jakákoli změna chování vyžaduje čas. V posledních několika letech jsme zaznamenali růst digitalizace napříč odvětvími. Zájem se pochopitelně v poslední době zvýšil i díky práci na dálku. Většina interních týmů nyní spoléhá na nové digitální způsoby komunikace, a proto začaly týmy přemýšlet o dalších způsobech digitalizace. Stále však existují překážky, kterými jsou omezené rozpočty, nedostatek času na posouzení vhodného řešení a tradiční neochota lidí přijmout změnu či začít používat nový produkt.

Nedostatek času?

Respektive zdrojů, což má dopad ve dvou rovinách. Předně, potenciální kupci jsou často příliš zaneprázdněni, aby zjistili, jaké problémy by měli upřednostnit, a jsou poté zahlceni potenciálními řešeními. Je těžké najít si čas na posouzení a výběr toho správného produktu. Druhá rovina nastává po finálním výběru nového produktu, kdy v závislosti na zvolené technologii budete možná potřebovat alokovat interní zdroje na její úspěšnou konfiguraci a implementaci.  

A když tím vším projdete, tak stejně hrozí, že lidé nebudou technologie využívat?

Ano. Může to být proto, že používání produktu je obtížné nebo proto, že lidé obecně nemají rádi změny ve svých návycích. Možná se také bojí, že používání produktu podkopává jejich roli. Pokud chcete, aby lidé vzali nová technologická řešení za svá a využívali je, musí pro ně být snadno použitelná a musí jim poskytovat zjevnou výhodu. Klíčem je také opatrnost při komunikaci a samotném zavádění do provozu.

Už jste zmínila, že úzce spolupracujete s mateřskou společností Clifford Chance. Jak tato spolupráce vypadá v každodenním životě?

Spolupracujeme mnoha různými způsoby. Jednak jsou pro nás velkým zdrojem nápadů na vývoj nových produktů, protože velmi dobře znají své klienty a trhy, na kterých působí. Současně poskytují obsah pro naše produkty, což znamená, že jsou také součástí našeho procesu vývoje. V neposlední řadě nám pomáhají testovat produkty před spuštěním. A to jak samotným interním testováním, tak poskytnutím přístupu svým klientům, aby se mohli zapojit i oni.

Propojeni jste i tím, že vaše společnost je zároveň klíčovou součástí inovační strategie celé skupiny Clifford Chance...

Ano. Velmi úzce spolupracujeme s týmem Create, který spojuje iniciativy napříč Clifford Chance, abychom byli v čele pokroku, který bude formovat jak právní segment, tak poskytování služeb klientům v budoucnosti. Spolupracujeme také s „Idea Lab“, kde se inovační nápady posuzují, a konkrétními inovačními týmy, včetně poradců v oblasti právních technologií. Taková spolupráce se osvědčila a byla našimi klienty velmi dobře přijata. Ráda bych ještě dodala, že čas od času pracují zaměstnanci Clifford Chance krátkodobě přímo jako součást našeho týmu. Jsme malý tým, a tak jsou pro nás další „přiložené ruce k dílu“ neocenitelné. Stejně jako jsou neocenitelné další perspektivy a nápady, které noví kolegové přinášejí.

Se svými řešeními se nezaměřujete jen na klienty z interních právních oddělení, ale také na compliance, HR a dalších týmy. Jsou právníci náročnější než klienti z jiných oborů?

Myslím, že všichni klienti jsou nároční, a to je dobře! Pokud budou společnosti investovat čas a peníze do nákupu a implementace nových technologií, měly by současně s tím rozhodně očekávat jen ten nejlepší zákaznický zážitek a návratnost investice. A pokud se bavíme o právnících, tak díky tomu, že jsem s nimi pracovala celou svou kariéru vím, že jsou opravdu hodně zaměřeni na detail. No a taky rádi připomínkují smlouvy. Než tedy vstoupíte s právnickou inovací na trh, měli byste ujistit, že jsou vaše produkty dobře otestovány a že jsou jejich obchodní podmínky neprůstřelné.

Hodně jsme se věnovali tomu, že transformujete právní svět prostřednictvím technologií. Existuje nějaká „netechnologická“ inovace, která vás osobně v poslední době zaujala?

Určitě. Inovace jsou vlastně hodně nadužívaným slovem a často souvisí výhradně s technologií. Pro mě ale jednoduše znamenají něco nového a ideálně „lepšího“. Když transformujeme naše nápady do konkrétních produktů, tak náš produktový tým vždy na začátku procesu identifikuje „úkoly, které je třeba udělat“. Zjistíme tak, zda musíme vyvinou zcela nový produkt a zda je problém natolik naléhavý, že by za jeho řešení někdo chtěl zaplatit. Přidání technologie přitom není vždy odpovědí. Někdy lze problémy vyřešit mapováním stávajícího procesu a jeho změnou tak, aby byl efektivnější. Někdy lze problém vyřešit náborem lidí nebo jejich outsourcingem. To možná nejsou inovace v pravém slova smyslu, ale z mého pohledu jde o potenciálně mnohem působivější změnu než je aplikace nejnovější technologie.

Do Clifford Chance jste nastoupila před šesti lety. Měla jste na starosti vztahy s klíčovými globálními klienty společnosti. Jaké jsou hlavní aspekty pro budování silného vztahu mezi právníky a jejich klienty?

Jsou stejné jako pro budování jakéhokoli vztahu, tedy aktivní naslouchání a maximální empatie. Důležité je skutečně porozumět vašemu partnerovi. To vám zajistí, abyste co chápali všechny jeho konkurenčním výzvy a priority, anebo jeho preferovanému stylu interakce. Další klíčovou věcí je dívat se na váš vztah z dlouhodobého hlediska. Stejně jako u všech stabilních vztahů jsou i ty s klienty budovány v průběhu času. Krátkodobý pohled orientovaný jen na rychlou výhru nebo prodej se z dlouhodobého hlediska nevyplatí.

Na webu vaší mateřské společnosti Clifford Chance jsem zaznamenal, že pro podniky na celém světě jsou v současnosti klíčová environmentální, sociální a governance témata. Ovlivňuje to také vaše osobní úvahy o budoucnosti právnické profese?

Myslím si, že je zásadní, aby zástupci právnických profesí jednali udržitelným způsobem a nadále zlepšovali všeobecný přístup k spravedlnosti. Zodpovědné podnikání je ústřední součástí strategie Clifford Chance a pokrývá vámi zmiňovaná témata. I díky tomu existuje řada konkrétních příkladů našeho odpovědného podnikání, jako jsou nedávno ohlášené globální a regionální cíle v genderových, etnických a LGBT + otázkách. V Clifford Chance jsme vloni poskytli 60 tisíc hodin pro-bono poradenství a služeb poskytovaných komunitám po celém světě. V environmentální oblasti jsme vloni snížili naší spotřebu papíru o téměř 28 procent.

Autor: Jaroslav Kramer, Cover Story

Návrat do speciálu