Cesta k diverzitě je obyčejnou tolerancí a respektem k druhému | E15.cz
Partnerem projektu je Cover Story

Cesta k diverzitě je obyčejná tolerance, pokora a respekt k druhému

diverzita

 

 

Advokacie potřebuje, stejně jako všechna další odvětví, rozmanitost. Tým, ve kterém se kolegové vzájemně respektují a podporují ve svých rozdílných schopnostech a kvalitách, dokáže být kreativní, diskutovat, společně hledat a najít to nejlepší řešení i tam, kde by ho jednotlivec nebo jednolitý tým našel jen stěží. V čem konkrétně je ale pro advokacii prospěšný ženský pohled? Odpovídají právničky ze tří úspěšných advokátních kanceláří.

 

 

 

Smyslem práce advokátů je chránit práva klientů a přispívat tím ke spravedlnosti, zamezení diskriminace a ochraně principů právního státu. „Jsem přesvědčena, že abychom mohli toto poslání opravdově a úspěšně naplňovat, musíme těmito hodnotami sami žít,“ říká partnerka advokátní kanceláře PRK Partners Monika Mašková s tím, že diverzitu považuje za důležitou také z druhého důvodu. „Vnímám ji jako jeden z klíčů k profesnímu úspěchu v advokacii. Diverzita v rámci pracovních týmů přináší různé pohledy na řešené případy a otevřenou diskusi nad různými variantami řešení,“ dodává.

Diverzita nám brání uvíznout ve stereotypu

Co podle oslovených právniček ženy do advokacie přináší? „Dopustím-li se lehké generalizace, tak si myslím, že ženy mají na mnoho věcí jiný úhel pohledu než muži, řeší situace jinak, jsou schopny a ochotny naslouchat, sdílet, a nevadí jim věci podrobně vysvětlovat,“ říká advokátka Eva Purgerová ze Schönherr. A tyto schopnosti se pozitivně promítají i do práce v advokacii. Podle partnerky advokátní kanceláře bnt Markéty Pravdové vnímají ženy i muži svět kolem sebe každý po svém. „Právě díky tomu se oblasti, kde se tyto protipóly střetávají, mohou rozvíjet. Ať už jde o konfrontaci či spolupráci mezi muži a ženami, pokud má člověk mysl otevřenou, vždy se ze svých zkušeností dokáže poučit a vzít si z toho to nejlepší pro svůj profesní, ale i osobní rozvoj. Diverzita zároveň brání tomu, abychom uvízli ve stereotypu,“ říká Pravdová.

Co ale udělat pro to, aby se o vedoucí pozice v advokacii zajímalo více žen? Podle Markéty Pravdové musejí advokátky dostat dlouhodobě příležitost i v těch nižších pozicích. „Advokátní kanceláře by se proto měly zasadit o to, aby život advokátky nekončil odchodem na mateřskou. A ženy v advokacii by se zároveň měly snažit udržet si kontakt s advokátní kanceláří, i když zrovna nechodí každý den do kanceláře. Takové udržování se v „kondici“ jim pak usnadní návrat a umožní jim stoupat v hierarchii kanceláře výš,“ říká Pravdová. Podle Evy Purgerové jde spíše o to, kolik žen o vedoucí pozice stojí. „Jde o to, aby ženy měly srovnatelné možnosti ucházet se a zejména setrvat ve vedoucí pozici stejně jako muži. Zájem žen o vedoucí pozice by se určitě zvýšil, pokud by měly, kromě vedoucí pozice ve firmě, také prostor například pro kvalitní rodinný život. Nemyslím si tedy, že jde o to, kolik se ženám vytvoří míst,“ říká.

Podle advokátky Jarmily Hanzalové z PRK Partners by stačila jen obyčejná tolerance, pokora a respekt k druhému a k volbě jeho cesty a víra ve schopnosti druhého bez ohledu na jeho pohlaví. „K tomu trochu sebekontroly, potlačení předsudků a klišé a navrch špetku povzbuzení. Objektivní překážky založené na odlišnosti v pohlaví, které by bránily ženám zastávat vedoucí role v právních profesích, pakliže o ně stojí, podle mě neexistují. A s těmi virtuálními, tedy s předsudky a nepochopením, bychom se v našem čím dál virtualizovanějším světě měli postupně učit vypořádat,“ dodává Hanzalová.

Různorodost je pro advokáty samozřejmostí

Dnes už je v advokacii podle oslovených právniček samozřejmostí, že na jednotlivých mandátech pracuje pestře sestavený tým. Takový přístup je pro kvalitu právního poradenství zásadní, zejména u větších a složitějších projektů. „I přesto, že jsme relativně malý tým, máme v něm zastoupeny kolegy různého věku, pohlaví i národnosti a přijímáme na stáž zahraniční studenty. I díky tomu se nám daří vytvářet mezi našimi zaměstnanci příjemné a názorově otevřené pracovní prostředí,“ popisuje Markéta Pravdová. Advokátka Eva Purgerová pak dodává, že v kanceláři Schönherr je poměr žen právniček k mužům právníkům nyní 40 ku 60 procentům. Sama to považuje za vyhovující složení.

„Různorodost mezi kolegy bereme jako samozřejmost, a to vítanou. Nové kolegy si vybíráme podle toho, jestli mohou být pro naši kancelář přínosem a lidsky mezi nás zapadnou,“ říká Lenka Konvalinová z PRK Partners. Dodává k tomu, že ona sama jako matka batolete nepociťovala a nepociťuje žádné utlačování do pozadí. „Je tomu naopak a stejným způsobem se naše kancelář chová k jiným kolegyním advokátkám – matkám. Na popsané jednání ze strany advokátní kanceláře nemusí mít kancelář žádný interní předpis či manuál,“ dodává s tím, že obdobným způsobem přistupují k tématu diverzity také ostatní advokátní kanceláře působící na českém advokátním trhu. Tedy že různorodost a diverzitu v pracovním prostředí berou jako součást zažité firemní kultury, aniž by se blíže tímto tématem zabývaly.

 

Autor: Jaroslav Kramer

Fotografie od uživatele fauxels ze služby Pexels

návrat do Speciálu