Nejdůležitější je podle top právniček důvěra a absence předsudků | E15.cz
e15_logo_Inverzni_barva

Důležitější než úřední kvóty je podle úspěšných právniček důvěra a zbavení se předsudků

Prvních 100 let

 

 

Advokátní svět je v nejvyšších patrech doménou mužů. Přesto každým rokem jejich zástupy rozmělňuje čím dál tím více partnerek. Jak jejich snahy o nejvyšší posty ještě více podpořit? A proč je vlastně diverzita v advokacii prospěšná? Odpovídají právničky ze čtyř úspěšných advokátních kanceláří.

 

 

 

 

Ačkoliv jsou dnes ženy zcela přirozenou součástí advokátního světa a poměr žen a mužů v advokacii je téměř vyrovnaný, jejich zastoupení ve vedoucích pozicích s tím ani zdaleka nekoresponduje. „Je to zkrátka škoda, protože, jak často říkám, ženy mají svým kancelářím co nabídnout, a to i v jejich vedení. Je to zejména jiný pohled na svět, na konkrétní problém či otázku, odlišný přístup k řešení problému a zvládání stresových situací,“ říká Marcela Káňová, partnerka advokátní kanceláře Císař Češka Smutný.

Podle Moniky Novotné, místopředsedkyně České advokátní komory a partnerky společnosti Rödl & Partner, je nutnost diverzity, tedy eliminace rozdílu v přístupu k povolání pro muže a ženy, v tomto století a v naší kultuře stejně přirozená jako dýchání. „Tak, jako je samozřejmé, že máme klientky a klienty, tak je samozřejmé, že právní profesi si volí i ženy. Tím nechci říct, že ženy a muži mají stejný přístup k právu, stejné metody vyjednávání a stejný postup při řešení sporů. Ale mužský a ženský přístup se vhodně doplňují a za ideálního stavu věcí vytváří harmonický celek,“ říká Novotná.

Advokátka Lenka Gomez Tomčalová ze Z/C/H Legal diverzitu vnímá v mnohem širším kontextu, než bývá klasicky prezentována. „Pokud si naše odlišnosti budeme v mezích vzájemného respektu hýčkat, dokážeme podpořit sebedůvěru a potenciál každého člena týmu i potenciál týmu jako takového a v neposlední řadě i potenciál klienta. Diverzita nás na každodenní bázi posunuje dál a přináší nové impulzy,“ myslí si Gomez Tomčalová.

Mluvme spolu a inspirujme se

Diverzita v advokacii je podle oslovených právniček výhodná také pro klienty a sami ji po právnících mnohdy požadují, zejména pokud jde o mezinárodní firmy. Podle Lucie Vožehové, partnerky kanceláře Bányaiová Vožehová se bez diverzity nedokážou právníci častokrát podívat na problémy klientů z různých úhlů pohledu nebo najít více variant řešení. „Navíc právě advokacie je oborem nevyžadujícím vlastnosti, které by byly jakkoliv typické pro nějakou skupinu lidí, a i proto je ideálním místem pro podporu diverzity,“ dodává.

Cesta k většímu zastoupení žen na vedoucích pozicích ale není podle oslovených právniček jednoduchá. Například Lucie Oršulová, partnerka kanceláře Bányaiová Vožehová tvrdí, že by měli ti, kdo o umístění do vedoucích pozic rozhodují, ženám více věřit. „Věřit tomu, že i žena pečující o děti a rodinu je schopna věnovat se své profesi s plným nasazením. Pokud je žena připravena takovou pozici přijmout, určitě je zároveň schopna všechny své povinnosti skloubit a čas si zorganizovat tak, aby i vedoucí pozici zastávala s vynaložením maximálního úsilí a s využitím všech svých schopností a vědomostí,“ říká s tím, že důležitější než úřední kvóty jsou určitě důvěra a zbavení se předsudků.

Ani Monika Novotná není příznivkyní kvót. „Každá advokátní kancelář by proto měla spíš dát prostor pro osobní rozvoj jednotlivých advokátek a advokátů v oblastech, které jsou jim nejbližší, a podporovat jejich kreativitu. Samozřejmostí jsou dnes zkrácené úvazky pro mladé maminky i otce nebo možnost práce formou vzdáleného připojení, to jsme si koneckonců v době lockdownu vyzkoušeli všichni,“ popisuje. Kvóty jako téma naráží také u Marcely Káňové. „Posílení žen ve vedoucích pozicích musí přijít postupně a přirozeně, čemuž jistě může napomoci již samotná diskuse k tomuto tématu. Naopak jakékoliv kvóty či umělý tlak rozhodně nejsou správnou cestou. Pohlaví či jakákoliv jiná příslušnost by neměly nikdy být tím rozhodujícím faktorem, a to v žádné profesi,“ říká Káňová.

Podle Jany Hladké Zilvarové, která vede advokátní kancelář Z/C/H Legal, by měly úspěšné ženy sdílet své zkušenosti a inspirovat tak své mladší kolegyně. „Podpoří tím totiž jejich sebedůvěru, což je prvním krokem na cestě k úspěchu. Já se svými kolegyněmi o svých zkušenostech, ať pozitivních či negativních, často hovořím,“ říká s tím, že si sama dobře pamatuje na výzvy, se kterými se ve své kariéře setkala. „Ať už jde o rozhodnutí založit vlastní advokátní kancelář či později o rozhodnutí začít se naplno věnovat pouze jejímu řízení. Nebo akceptování toho, že titul JUDr., který byl na začátku kariéry mým snem, už pravděpodobně nezískám, protože mé priority se postupem času změnily,“ dodává Hladká Zilvarová.

Nestyďme se za svůj drive

Kde ale leží důvod, proč se ženy „nederou“ na nejvyšší pozice? „Ženy stále musí volit mezi rodinou a kariérou a mentálně se musejí vyrovnávat s tím, že něco zanedbávají. To je psychicky vyčerpávající a může být i demotivující, pokud jde o snahu prosadit se do vedoucích pozic,“ říká Lucie Dolanská Bányaiová, partnerka advokátní kanceláře Bányaiová Vožehová s tím, že to ilustruje i zákon o advokacii, který předpokládá, že koncipient musí svou praxi vykonávat pouze na plný pracovní úvazek. „Varianta delší koncipientské praxe výměnou za částečný pracovní úvazek pro ženu koncipientku není možná,“ popisuje. S tím souhlasí i Jana Hladká Zilarová. „Společnost u žen často předpokládá upozadění se a u mužů naopak „drive“ a sílu. Ženy si musí uvědomit, že mohou být stejně „dravé“ jako muži, a na ženskosti jim to neubere,“ říká.  Je podle ní zcela v pořádku mít jiné cíle, sny či osobní a rodinné nastavení, než u žen očekává většinová společnost. „Ženy se nesmí stydět za to, že se vrátí po narození dítěte dříve do práce nebo mít výčitky svědomí, když budou pracovat pouze na part-time, a to třeba i jako partnerky advokátní kanceláře,“ uzavírá Hladká Zilvarová.

 

Autor: Jaroslav Kramer

návrat do Speciálu