2021: špičková advokacie v podání žen | E15.cz
Partnerem projektu je Cover Story

Jak vypadá špičková advokacie v podání žen v roce 2021? Příkladem jde Allen & Overy

Právníci Allen Overy
Právníci Allen Overy
Právníci Allen Overy
Právníci Allen Overy
Právníci Allen Overy
Právníci Allen Overy
halamová
1/9
Právníci Allen OveryPrávníci Allen OveryPrávníci Allen OveryPrávníci Allen OveryPrávníci Allen OveryPrávníci Allen Overyhalamová

Pražský tým Allen & Overy se může dlouhodobě pyšnit vysokým zastoupením žen ve svých řadách. Tento fakt potvrzuje i nedávno zveřejněný žebříček top žen česko-slovenského právního byznysu, který vyšel ve spolupráci s projektem #PRVNÍCH100LET.

I když má kancelář Allen & Overy celosvětově v právnických pozicích přibližně 50 procent žen, zastávají ženy pouze 20 procent partnerských funkcí. Jednou z hlavních strategických priorit kanceláře je proto dosažení genderové rovnováhy ve vedení organizace. Dosažení rovného zastoupení žen a mužů v právních službách bude nějakou dobu trvat, ale strategie je navržena tak, aby zajištovala transparentnost a odpovědnost. Tak, aby se advokátní kanceláře Allen & Overy každý rok posunula a nakonec cíl splnila.

 

 

V rámci projektu #PRVNÍCH100LET jsme požádali deset právniček z Allen & Overy, aby se podělily o své názory na to, jaké je vykonávat advokacii v roce 2021. 

 

Silvie Horáčková, counsel

Proč jste se s kolegyněmi rozhodly podpořit projekt #PRVNÍCH100LET?

Tento projekt nás s kolegyněmi zaujal, protože považujeme za velmi důležité připomenout si odkaz žen, jako byly Františka Plamínková, Anděla Kozáková-Jírová a Milada Horáková. Přiznávám, že donedávna jsem neměla tušení, že Anděla Kozáková-Jírová byla první notářkou nejen v tehdejším Československu, ale v celé Evropě. Milada Horáková je pro mě největší hrdinkou české historie. Františka Plamínková byla učitelkou a mezi prvními propagovala zrovnoprávnění žen v profesním životě. Všechny tři byly nesmírně silné osobnosti. Měly vizi, odvahu, neskutečnou morální sílu a vytrvalost. V tom si zaslouží náš obrovský obdiv a jsou stálou inspirací i přesto, že dnes už je doba úplně jiná a naše uplatnění v profesním životě je neporovnatelně jednodušší, než které měly ony.

Jak se změnilo poskytování právních služeb od doby, kdy jste začala pracovat?

Hlavní změnou je mnohem větší důraz na neprávní dovednosti včetně tak zvaných soft skill dovedností. Jak nedávno uvedli kolegové v jednom rozhovoru, právník by dnes již měl umět přečíst účetní závěrku nebo rozumět finančním závazkům v úvěrové smlouvě či emisních podmínkách. Musí mít přehled o trendech ve své oblasti a sledovat, jakým směrem se ubírá trh. Výhodou kanceláře našeho typu je, že máme k dispozici nejmodernější technologie a obrovské know-how zázemí. A také je tu samozřejmě dnes již důkladně vyzkoušená možnost práce z domova nebo na zkrácený úvazek, včetně ještě před lety nevídané možnosti rozvržení si dne podle časových a osobních potřeb a možností každého z nás. Na druhou stranu práce je stále stejná v tom, že musíte vyřešit právní problém v krátkém čase pro náročného klienta a stejně jako před lety k tomu potřebujete hlavu, počítač, potřebné know-how a schopný tým.

 

Jana Chwaszcz, seniorní advokátka

Píšete smlouvy, žaloby či tak zvané due diligence zprávy stále tradičním způsobem, nebo změnily váš přístup nastupující moderní technologie?

Ano i ne. Základní a jednoduché věci lze pořád řešit tradičně, raději, než se například přihlašovat do aplikace. A není to špatně. Pokud ale například píšete zprávu o due diligence, kde je zapojeno přes 100 jurisdikcí (a i takové jsme měli), je potřeba to řešit jinak než posíláním e-mailů jednotlivým kancelářím a „ručním“ sbíráním jejich vstupů. Proto využíváme systémy umožňující plně automatizované doplňování informací za jednotlivé oblasti a jurisdikce a následné generování celé zprávy. S revizí velkého množství dokumentů také může pomoci software, který je díky použití strojového učení schopen velmi rychle identifikovat odlišná nebo potenciálně problematická ustanovení. Čím větší objem revidovaných smluv, tím výrazněji roste časová úspora a přesnost. Stejně také čím dál víc oceňujeme to, že na jednom dokumentu může pracovat více lidí najednou, místo abychom si dokument posílali postupně. Otázka „Už jsi to zavřela?“ už tak není tolik relevantní.  

Jedna kolegyně naprogramovala generování korporátních rozhodnutí, takže v mnoha případech už nemusíme jen přepisovat naše písemné vzory, ale zvládneme to na pár kliknutí. Výměna jednatelů? To už řeší víc počítač než my. Toto vše ušetří spoustu času a my se můžeme věnovat tomu, kde jsou naše znalosti opravdu potřeba, a neřešit formality. Znát možnosti technologií je důležité, hned na začátku úkolu je totiž důležité posoudit, zda se pustit do tradičního, či nějakého inovativního řešení.

 

Eva Kubálková, seniorní advokátka (know-how právnička) a Jana Maršálková, seniorní advokátka

Evo, málo se ví, že v kanceláři typu Allen & Overy, která se převážně zabývá poskytováním právních služeb v souvislosti s transakcemi, jsou kolegyně a kolegové, jejichž zaměření je čistě poradenské…

I poradenská práce zaměřená na vytváření a sdílení know-how je ovlivněna globálními událostmi, jako je brexit či pandemie koronaviru. Zejména v dnešní době vnímám velkou důležitost propojení know-how právníků v rámci sítě Allen & Overy kanceláří a díky využití technologií i možnost spolu pravidelně komunikovat a sdílet nové poznatky a trendy. Přestože i po brexitu hraje londýnská centrála Allen & Overy významnou roli v rozvoji a koordinaci mezinárodního know-how, ve vztahu k evropskému právu vnímám rostoucí trend užší spolupráce evropských kanceláří Allen & Overy, mimo jiné i ve vztahu k regulacím, jako je AML, GDPR či DAC6, a zajištění interní compliance. 

Zároveň se náš tým osvědčil v projektech zaměřujících se na porovnání určité právní úpravy v mnoha jurisdikcích. Příkladem může být srovnání situace týkající se uznávání a výkonu rozsudků anglických soudů po brexitu v členských státech EU či pravidelně aktualizovaný multi-jurisdikční přehled právní úpravy úvěrování (včetně daňových otázek) a zřizování zástavního práva a mnoho dalších. Do naší agendy se promítlo i téma technologií, ať již z pohledu posouzení jejich souladu s českou právní úpravou (příkladem můžou být nově zaváděné platformy pro podepisování dokumentů v elektronické podobě), nebo využití technologií pro zefektivnění běžné transakční práce.

Jano, jak v současnosti udržujete vztahy s klienty? Co se pro vaše klienty stalo tématem poslední doby?

Covid-19 změnil fungování nás všech a přinesl do podnikání našich klientů velkou míru právní nejistoty. Proto jsme se rychle zkoordinovali a od samého začátku pandemie jsme byli s klienty v kontaktu a pomáhali jim s orientací v nové situaci. Bohužel osobní kontakt stále není možný, ale virtuální eventy jsou užitečným nástrojem, jak být stále relevantní a přicházet s komentářem k aktuálnímu vývoji v ekonomice i legislativě. Během posledního roku se komunikace přes různé virtuální platformy stala naprosto běžnou každodenní záležitostí pro nás i naše klienty. Z mého pohledu je toto jeden ze zásadních dopadů pandemie, a to nejen pro naši profesi.

Nadále sledujeme trendy, a to nejen právní, a upozorňujeme na příležitosti a úskalí pro podnikání našich klientů. Jako příklad uvedu četné dopady brexitu na smluvní vztahy, regulaci či výkon rozsudků anglických soudů nebo přelomový přechod po desetiletí používaných sazeb pro výpočet úroků (tzv. IBORových sazeb) na sazby nové.

 

 

Lucie Sivá, advokátka

O Allen & Overy je známo, že mezi českými advokátními kancelářemi jste byly průkopníky v zavedení tak zvaných „part-time“ úvazků. Doba se posunula a už se nejedná jen o benefit pro ženy. Jak to vnímáte?

Ano, to souhlasím a překvapivě v této oblasti nevidím u nás v kanceláři opravdu žádný problém. Již před mnoha lety partneři pražské kanceláře odsouhlasili tento koncept. Myslím, že na tu dobu to na českém právním trhu bylo hodně nestandardní, a řekla bych, že i pokrokové. V současné době je to u nás v kanceláři vlastně úplně běžná možnost, která funguje. Myslím, že vedení kanceláře si uvědomuje, že je vhodné takovou flexibilitu poskytnout, a tedy že kvůli nějakému (často i časově ohraničenému) omezení by byla škoda přijít o kvalitní lidi v případě, že by jim toto umožněno nebylo. Abych byla přesná, nejedná se jen o part-time úvazky z důvodu péče o děti, ale mám kolegy a kolegyně, kteří tuto cestu zvolili a ve volném čase se věnují akademické sféře, svým koníčkům nebo třeba i práci v muzeu.

 

 

Tereza Veverková, koncipientka a Martina Kristianová, advokátka

Martino, značné množství poradenství se týká velkých přeshraničních transakcí. V čem je tento typ poradenství specifický?

Každá větší přeshraniční transakce je spojena nejen s čistě právní prací, ale i s managementem týmů, shromažďováním velkého objemu informací a dokumentů, koordinací a komunikací s klientem i ostatními aktéry. S efektivnějším řízením transakcí nám výrazně pomáhají právní technologie, které odstraňují rutinní práci a administrativu. Časová úspora nám pak umožní soustředit se na důležitější aspekty transakce s větší přidanou hodnotou pro našeho klienta.

Pro management takových transakcí používáme speciální online platformu, která slouží nejen jako úložiště transakčních dokumentů. V rámci platformy aktualizujeme stav dokumentů, rozdělujeme stranám úkoly včetně termínů, organizujeme podpis všech dokumentů. Všechny strany tak mohou v reálném čase monitorovat stav transakce. Díky na míru nastaveným notifikacím a odstraněním značného množství e-mailů a koordinačních telefonátů jsme schopni ušetřit čas nejen nám, ale i našim klientům.

Terezo, jak už zmínila Martina, technologie a práce s velkým množstvím dat mají v řízení velkých projektů nezastupitelnou roli. Můžete uvést další příklady využití technologií v praxi?

Celkově je v Allen & Overy využívání technologií velmi podporováno, ať už globálně, nebo i lokálně. Pro dosažení konzistence v rámci transakční dokumentací napříč týmy právníků v různých zemích využíváme automatizační softwary, pomocí kterých můžeme velmi rychle vygenerovat nejen jednotlivé dokumenty, ale i celé sady na sebe navazujících dokumentů. Příjemnou novinkou je i software kontrolující a upravující smluvní definice, jejichž výčet v našich smlouvách často tvoří i několik desítek stran.

I samotný podpis dokumentace se vyvíjí. S nástupem pandemie a prací na dálku z domova se urychlilo používání speciálních podpisových softwarů. Technologie nám zkrátka uvolňují ruce a my tak máme možnost zaměřit se na kreativní a složitější práci.

 

Markéta Císařová, seniorní advokátka

Neocenitelnou roli hrají ženské vzory, které nám ukazují, čeho můžeme dosáhnout. Jaké to pro vás bylo, když jste nastoupila do Allen & Overy?

Když jsem nastoupila do Allen & Overy, partnery tu byli pouze muži. Krátce poté ale do pražské kanceláře přišla Jane Townsend, a to rovnou na pozici řídící partnerky pro kanceláře Allen & Overy ve střední Evropě. Jane byla nejen výborná právnička, ale i člověk, který nás dokázal vést v tom nejlepším slova smyslu, motivovat, rozvíjet, ale též nás vystavovat náročným úkolům, a to možná ženy ještě častěji než naše mužské kolegy. Zpětně jsem jí za to velmi vděčná. Ukázala nám, že se můžeme svým kolegům nejen rovnat, ale právě v její osobě byl důkaz, že i se třemi dětmi můžeme dosáhnout met nejvyšších. (Jane mimochodem následně působila i v Boardu Allen & Overy). Tedy má odpověď na otázku, ano, ženské vzory jsou myslím velmi důležité. Na druhou stranu to není genderově vymezené pouze na ženy. Já měla to štěstí, že jsem mohla pracovat s Jane i s výjimečnými kolegy právníky. Byli pro mě inspirací, jak se nejen v právním světě dají dělat věci s nadhledem, respektem, slušně a elegantně. 

 

Ivana Halamová Dobíšková, seniorní advokátka

Přestože je práce v advokacii vnímána převážně jako náročná, dnešní doba také nabízí mnoho příležitostí. Co byste poradila začínajícím právničkám, které chtějí ve svém oboru uspět, ale zároveň je pro ně důležitý „work-life balance“?

Aby toho zpočátku vyzkoušely co nejvíce a pracovaly v různých oblastech práva, s různými kolegy a klienty, což jim pomůže orientovat se v rozličných sektorech. Právo už dávno není jen o právu. Aby se nebály ptát se, brzy se naučily činit rozhodnutí, a to nejen v klientských věcech, ale také ohledně svého dalšího směřování. Zároveň aby byly trpělivé – manažerské vedení klientských věcí i týmů v rámci kanceláře přijde přirozeně časem. Není třeba mít hned přímou linku na CEO. Spíše by měly být velmi otevřené vůči svým peers a již záhy systematicky budovat svou síť kontaktů a pečovat o ni. Z juniorních kolegů budou jednou šéfové právních oddělení.

Znovu a znovu se setkávám se ženami v Allen & Overy i mimo, které odvádí neuvěřitelnou práci při výchově svých dětí, a přitom zůstávají stejně odhodlané pokračovat ve své kariéře i seberozvoji. Velmi mi utkvěla rada bývalé řídící partnerky Allen & Overy ve střední Evropě Jane Townsend, matky tří dětí, kterou si dovolím zjednodušeně parafrázovat. Jane tvrdila, že ze tří hlavních oblastí života, WORK, FAMILY, FRIENDS/HOBBIES, je možné pořádně a svědomitě věnovat se jen dvěma z nich. V duchu jsem se tomu vysmívala, s odstupem v tom poznávám i svou životní zkušenost. Work-life balance se v poslední době hodně skloňuje, ale je třeba si uvědomit, že není bez obětí ani podpory nejbližšího okolí.

 

Lucie Černá, koncipientka

Nestandardní průběh loňského roku se promítl i do koncipientské praxe a příprav na advokátní zkoušku. V čem je to jiné?

Myslím, že příprava na advokátní zkoušky je náročná ať v době pandemie, nebo při normálním fungování společnosti. Allen & Overy svým koncipientům ale v této zatěžkávací zkoušce podává pomocnou ruku a snaží se nás při přípravě podporovat. Již, když jsem před necelými třemi lety nastupovala do Allen & Overy na koncipientskou pozici, vnímala jsem jako velké plus, že mi kancelář poskytne pro učení na advokátní zkoušky osm týdnů placeného studijního volna. Když následně Česká advokátní komora zavedla písemné testy, jako další část zkoušek, Allen & Overy prodloužila placené volno ještě o týden, abychom měli dostatek času na přípravu. K přípravě navíc budu moci využít rozsáhlé know-how kanceláře, které, jak uváděla kolegyně Silvie, je jednou z mnohých výhod kanceláří našeho typu.

 

Autor: Jaroslav Kramer, Cover Story

Návrat do Speciálu