Přes překážky ke hvězdám | E15.cz
Partnerem projektu je Cover Story

Je důležité mít odvahu vstoupit do neznámých vod, říkají právničky z Bird & Bird

Bird  Bird
právničky Bird and Bird
právničky Bird and Bird
právničky Bird and Bird
právničky Bird and Bird
právničky Bird and Bird
právničky Bird and Bird
právničky Bird and Bird
právničky Bird and Bird
.
k
1/11
Bird  Birdprávničky Bird and Birdprávničky Bird and Birdprávničky Bird and Birdprávničky Bird and Birdprávničky Bird and Birdprávničky Bird and Birdprávničky Bird and Birdprávničky Bird and Bird.k

Právní profese nabízí nepřeberné množství specializací, zaměření a oborů, kterým je možné se věnovat. A to nejen z pohledu právní praxe jako takové, ale také podle oboru specializace klientů, kteří právní poradenství potřebují.

Podstatou práce právníka ve specializovaných odvětvích není manuální dovednost smontovat součástky nebo technický celek, ale schopnost porozumět tomu, jak mají být součástky navržené, aby fungovaly spolehlivě. Vědět, proč jsou unikátní a v čem tedy spočívá jedinečnost technického řešení, schopnost určení míry rizika jeho využití v praxi nebo vhodného způsobu právní ochrany. Pochopení konceptu podnikání klienta, jedinečnosti jeho produktu či služby, jejich propojení s obchodním myšlením a právem je to, co z „obyčejného“ právníka činí strategického a dlouhodobého poradce, a tedy nenahraditelného partnera.

 

Řada odvětví je veřejností stále vnímána jako velmi technická a svojí podstatou tak vybízí k domnění, že se jedná o obory „čistě maskulinní“. To vede přirozeně k zamyšlení nad otázkou plnohodnotného uplatnění žen právě v této sféře právní praxe. Automobilový a letecký průmysl, energetika, informační technologie nebo herní průmysl jsou jen krátkým výčtem příkladů, kde „ženu viděti“ může stále vyvolávat pozdvižené obočí a snad i kapku nedůvěry.

Početné zastoupení právniček, které se těmto specializacím konkrétně v Bird & Bird věnují, podobné společenské předsudky s elegancí a úsměvem vyvrací. Důkladná znalost jednotlivých odvětví, jejich vývoj pod vlivem technologií a inovací a zároveň kontinuální podpora schopných lidí bez ohledu na pohlaví je přístup, který v Bird & Bird tvoří jeden z pilířů dlouhodobé strategie. Dobrá pověst firmy a vybudovaný respekt z pohledu jak lidského, tak odborného potvrzuje, že tato strategie se vyplácí.

Ano, i přesto stále máme o co usilovat. Snad i proto jsme právničkám z Bird & Bird položili následující otázku:

Co vás přimělo věnovat se oboru, který jste si vybrala?

 

Gabriela Malá, advokátka

Právničkou jsem chtěla být od malička. Když mi bylo asi šest let, zřídila jsem si u babičky v obýváku „kancelář“ a dělala jsem porady s členy rodiny, které jsem „rozváděla“, a to i ty, kteří v té době neměli ani partnery. Nemohla jsem tušit, že ve vzdálené budoucnosti pro mě právo bude mít úplně jiný rozměr a nastoupím do jedné z největších mezinárodních advokátních kanceláří na světě. Ve své advokátní praxi se primárně věnuji korporátnímu a smluvnímu právu, a to i v „tradičnějších“ sektorech jako jsou průmyslové výrobní společnosti. Často se mi tedy stává, že jsem na jednáních s vedením a zástupci takových společností jediná žena a navíc nejmladší účastník. Jsem ráda, že díky mým znalostem, zkušenostem i zázemí našeho týmu v Bird & Bird se mi daří překonávat „imposter syndrom“ a cítím, že jsem pro takové projekty přínosná.

 

Martina Waliczková, advokátka

V Bird & Bird se na pozici advokátky specializuji na transakce, které se dotýkají technologicky zaměřených a inovativních společností, a dále na poradenství v oblasti automobilového průmyslu, který je s inovacemi a moderními technologiemi rovněž neodmyslitelně spjatý. Mé nadšení pro moderní technologie vyvěrá zejména z neutuchající touhy nalézat řešení právních problémů a výzev, které s sebou technologický posun přináší. Odjakživa jsem totiž tíhla k objevování doposud nezmapovaných vod, neboť mi to dávalo svobodu zvolit si vlastní cestu a v případě nečekaných situací mít možnost nabídnout vlastní řešení konkrétních právních problémů založené na racionální metodě nalézání práva. Současně je skvělé být v rámci vlastní kanceláře součástí mezinárodního týmu právníků, se kterými můžete tyto nové výzvy diskutovat, konfrontovat své názory s jejich a posunout tak třeba debatu o daném právním problému dál. 

 

Kristýna Opolzerová, advokátní koncipientka

Jedna z věcí, která mě do Bird & Bird přivedla, tedy kromě pozitivních referencí, byla možnost zkusit si všechno možné i nemožné. Praxe advokátních koncipientů v Bird & Bird dává prostor vyzkoušet si různé obory a následně se rozhodnout, v čem se chcete více profilovat. Zpočátku to byl trochu šok, ale myslím, že dnes již můžu říct, že ta všehochuť se vyplácí. Ještě před pár lety bych nepomyslela na to, že budu připravovat dovolání k Nejvyššímu soudu, diskutovat s fintechy jejich nová řešení, posuzovat nároky z vadného plnění v dodavatelsko-odběratelských vztazích nebo rozvazovat pracovní poměry. Každý jednotlivý střípek skládačky, který zapadl na své místo, mi v praxi pomáhá přemýšlet o věcech komplexněji, vnímat různé perspektivy a přicházet s postřehy i z jiných oblastí.

 

Kateřina Floriánová, advokátka

S přesvědčením, že budu jednou dělat IP, jsem šla už na fakultu - asi inspirována kariérou tatínka. Zejména mě ale lákal mezinárodní rozměr této agendy a její „elegantní povaha“. Na fakultě šlo o velmi okrajový obor, ale na rozdíl od jiných kateder a ústavů působili na Ústavu práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního lidé z praxe. To byl svěží vítr.  Z fakulty jsem šla rovnou do tehdejší „nej“ české IP kanceláře, do učení ke guru české advokacie, který se IP věnoval i v dobách předlistopadových a tuto problematiku a prostředí dokonale znal. To byla škola života! Zřejmě největší profesní výzva pro mě pak spočívala v tom, že jsem dokázala vystoupit ze stínu svého táty, i když dnešní mladší ročníky zřejmě pro tuto „zkonstnatělost“ naší generace nebudou mít pochopení.

 

Kristina Kůdelíková, advokátní koncipientka

Dynamika technologického vývoje klade zvýšené požadavky na různé oblasti lidského života, včetně normotvorné činnosti, která musí pružně reagovat. Je nezbytné, aby se právník neustále vzdělával a nacházel řešení v situacích, kde technologický vývoj předehnal zákonodárce. Uvedené vnímám jako výzvu, která mě bude patrně provázet po celý profesní život, zvláště s ohledem na můj zájem o právo v oblastech eCommerce, data protection, influencer marketingu a životního prostředí, které úzce souvisí nejen s technologickým vývojem, ale také s budoucím směřováním společnosti. Proto vnímám velmi pozitivně, že se v Bird & Bird těmto otázkám věnujeme a mohu pracovat s kolegyněmi a kolegy, jejichž znalosti a zkušenosti jsou mi velkým přínosem a příkladem. Zároveň si cením, že u nás tolik dbáme na nutnost se neustále vzdělávat a nepřetržitě zvyšovat naši specializaci.

 

Denisa Švecová, advokátka

Má IP kariéra byla zřejmě osud. Ještě, než jsem se vrhla na studia práv, přivydělávala jsem si prodejem slunečních brýlí na Staroměstském náměstí. Kdo mohl před rokem 2000 tušit, že existují nějaké ochranné známky, a že takový prodej může mít dohru u soudu? Již jako studentka práv jsem si potom prošla svědeckou výpovědí (porušování práv k ochranné známce) a aniž bych to tušila, můj první inzerát po škole, na který jsem odpověděla, byl z nejrenomovanější IP kanceláře té doby. Tomuto oboru jsem zcela propadla, spojuje v sobě totiž vše, co jsem kdy chtěla dělat – mezinárodní prostředí, kreativitu, umění. A hlavně skvělé lidi jedoucí na stejné vlně. Počáteční výsměch spolužáků z fakulty, že tohle není žádné právo, již odezněl. Na rozdíl od nich jsem totiž měla možnost účastnit se konferencí po celém světě, využít své jazykové schopnosti a pracovat pro nejznámější světové firmy z nejrůznějších oborů. A můj přechod z národní kanceláře do té věhlasné mezinárodní pro mě pak již znamenal spojení slov výzva a hrdost v tom nejpozitivnějším slova smyslu. Až tehdy jsem zjistila, jak na své znalosti a zkušenosti v oboru mohu být hrdá.

 

Michaela Hermanová, advokátka

Musím přiznat, že moje cesta k právu nebyla jednoduchá. Během studia jsem si totiž vůbec nebyla jistá, že jsem si zvolila správně a že se oboru chci věnovat. Rozhodla jsem se ale vytrvat a najít něco, co by mě opravdu zaujalo. Tento proces mi pomohl probudit v sobě vášeň pro práci v oblasti řešení sporů, které se nyní věnuji. Na sporné agendě mě vlastně nejvíc baví, že můžu pronikat do úplně neznámých oblastí, kterým se naši klienti věnují. Například jsme nedávno dokončili práci pro vydavatele počítačových her. Mým prvním úkolem bylo hrát jejich počítačovou hru, abych pochopila, o čem ten spor je. Podobně jsme se teď s kolegyněmi staly „odbornicemi“ v oblasti vybraných automobilových součástek. V minulosti jsem si zase ke své práci musela nastudovat proces lahvování piva.

 

Bibiana Mozoľová, advokátní koncipientka

Cestou tvrdé práce pod heslem „per aspera ad astra“ jsem se vydala ještě před ukončením vysoké školy. Už na počátku studia jsem pracovala jako večerní sekretářka jedné slovenské renomované advokátní kanceláře. Pozice paralegal byla určená pouze budoucím koncipientům, zpravidla mužům. V té době na Slovensku vypukla známá korupční kauza Gorila, která mi otevřela další dveře. Managing partner v souvislosti s vyšetřováním klienta jednou pozdě večer nadhodil spíše řečnickou otázku a já jsem mu k jeho překvapení navrhla řešení. Protože si vyžádal podrobnější odpověď do druhého dne, rozhodla jsem se změnit si termín zkoušky, na kterou jsem byla přihlášená, a celou noc jsem pracovala na svém návrhu. Další den si na jednání poslechl mé argumenty a zhruba o týden později mi nabídl pozici paralegal na plný úvazek. Byla to pro mě obrovská příležitost. Tehdy jsem si uvědomila, že vysoké nároky nám dávají možnost ukázat svoje schopnosti a kvality. Tento okamžik ve mně zůstal dodnes a stále je pro mě vnitřní inspirací.

 

Andrea Jarolímková, advokátka

Studium práva na škole mě nijak nenaplňovalo, ale chtěla jsem právu dát příležitost ještě v praxi. Moje počáteční zkušenosti nebyly o moc lepší a v jednu chvíli jsem byla přesvědčená o tom, že obor úplně opustím. Potom se na trhu objevila kancelář Bird & Bird, celosvětově známá pro právo duševního vlastnictví. Doufala jsem, že by mi vzhledem k mým uměleckým zájmům mohlo být blízké. V tehdy malém týmu jsem měla možnost pracovat na věcech z různých odvětví, nejen z pohledu IP, ale i práva IT, ochrany dat a dalších věcech pro „tradiční právníky“ méně stravitelných, protože často vyžadovaly více kreativity. Legislativa v těchto oborech se často nestíhá vyvíjet stejně rychle jako samo odvětví a je nutné si s tím umět poradit. Říct klientovi, že něco „nejde“ nebylo řešení. Moje specializace si mě více méně našla sama a těší mě, zejména proto, že člověk má možnost podílet se na nejmodernějších projektech např. v rámci technologického vývoje a svým způsobem tak umožňuje novým věcem vzniknout a žít.

 

Navzdory zdání, že ta či ona právní specializace může být výlučně doménou mužů, vidíme, že tomu tak není. Samotná skutečnost, že se ženy advokátky nezřídka při jednáních s klienty nebo protistranou potkávají pouze s mužskými protějšky, nemá na výslednou kvalitu odvedené práce vliv.

Při práci v takto specializovaných právních oborech je důležité umět hledat nekonvenční řešení právních problémů, najít odvahu vstoupit do neznámých vod, a především čelit obavám z tajů moderních technologií, přestože jako právník (bez ohledu na to, zda jste muž nebo žena), nemusíte mít zprvu tušení, jak předmětná technologie funguje.

Největší odměnou vaší práce při hledání synergie mezi technikou, technologií a právem vám pak bude zhmotnění inovativního obchodního nápadu klienta v praxi.

Autor: Jaroslav Kramer, Cover Story

Návrat do Speciálu