Zaostřeno: na ženy v advokacii | E15.cz
Partnerem projektu je Cover Story

Ženy v advokacii: Taylor Wessing v Česku vede na počet partnerek

Karin Pomaizlová, Janka Brezániová a Markéta Cvrčková z advokátní kanceláře Taylor Wessing Česká republika

"Advokátní kancelář Taylor Wessing Česká republika je už dlouhou dobu známá pro vysoký podíl žen, a to i na partnerských pozicích. Příkladem jsou třeba Karin Pomaizlová, Janka Brezániová a Markéta Cvrčková. Rozmanitost v týmu je zde považovaná za velmi důležitou, ať jde o pohlaví, kulturu či věk. Svou roli hraje i to, že vedoucí partner kanceláře Erwin Hanslik pochází původně z rakouského prostředí. To, jak sám říká, má vliv na jeho přístup k práci i životu."

„Ze své zkušenosti mohu potvrdit, že rozmanitost týmu a přijímání rozdílů každého jednotlivce umožňuje ve finále všem členům týmu plně využít svůj potenciál. Pokud si totiž ceníte jedinečnosti kolegyň a kolegů a jejich zkušeností, má to velmi pozitivní vliv na práci, na ostatní členy týmu, motivaci, produktivitu, ale také inovaci,” uvedl Erwin. Přiznává, že rozmanitost s sebou přináší i určitý střet názorů, a zároveň dodává, že právě to je obohacující. Je tak možné nahlížet na věci z jiné perspektivy.

Kanceláře Taylor Wessing působí po celém světě. Česká kancelář je dobrým příkladem rovnoměrného zastoupení žen a mužů. U mezinárodních kanceláří je velmi časté, že podněty ke změně přístupu přichází ze zahraničí. V případě Taylor Wessing Česká republika je tomu i naopak, zahraniční kanceláře se mohou inspirovat právě u té české. Na prvním místě samozřejmě zůstávají kritéria odborných znalostí každého jednotlivce. Partnerky, advokátky i koncipientky v kanceláři Taylor Wessing pracují ve všech právních oblastech, ať se jedná o transakční praxi, korporátní poradenství, pracovní právo, compliance, soutěžní nebo nemovitostní právo. Kancelář se také pyšní výsledky z letošní Chambers Europe 2021, kde v seznamu oceněných právníků v oblasti duševního vlastnictví figuruje právě partnerka Taylor Wessing Karin Pomaizlová. Je jedinou oceněnou ženou v této oblasti v České republice. Podíváme-li se na další renomovaná mezinárodní hodnocení advokátních kanceláří, jako je například Legal 500, IP Stars nebo WTR 1000, je podíl oceněných žen v České republice přibližně čtvrtinový. 

A jak to vidí samotné ženy? Zeptali jsme se Janky Brezániové, Karin Pomaizlové a Markéty Cvrčkové, třech úspěšných partnerek Taylor Wessing. Zajímalo nás, jak fungují v rámci týmu, zda podporují další ženy v oblasti práva a jak se jim daří skloubit vysoké pracovní nasazení a rodinu.

„Je pro mě velmi důležité, abych byla obklopena lidmi, kteří mají drive, motivují mě a nezůstávají na místě, a to bez ohledu na to, zda mám kolem sebe ženy, nebo muže. V různých společnostech, pracovních skupinách, organizacích stále vnímám určitou nerovnováhu, proto jsem se rozhodla stát se podporovatelkou projektu #PRVNÍCH100LET, který propojuje a posiluje ženy v právnických profesích,“ odpověděla Janka Brezániová. V Taylor Wessing se orientuje především na poskytování právního poradenství v oblastech korporátního a pracovního práva a transakční praxe. Poskytuje poradenství jak českým, tak i zahraničním klientům. Má zkušenosti v mezinárodních advokátních kancelářích, včetně práce ve Stockholmu a Londýně. Pravidelně přednáší na seminářích a je spoluautorkou různých právních publikací.

Karin Pomaizlová uvedla: „Já mám štěstí, že pracuji v oboru, který jsem si sama vybrala, a mám kolem sebe slušné lidi, týmové hráče. Právo pro mě byla jasná volba, ať pracuji s ženami nebo muži, je pro mě důležité odvést dobrou práci. Jsem si jistá, že dobře fungující tým je ten, který je složený z mužů i žen, jedině pak může vzniknout kreativní prostředí s různými pohledy na danou věc. Převahu žen nebo mužů osobně nijak neřeším, ale když se nad tím zamyslím, ve firmě, kde působím, vůbec nevnímám, že by byly ženy znevýhodněny. Naopak, je zde velmi vyvážené a kreativní prostředí. To se mi líbí, ráda pracuji ve smíšených týmech, tento model maximálně podporuji. Tedy vyvážený tým složený ze schopných žen a mužů, mladých i zkušených. Velké díky za Chambers Europe 2021 Award, kde jsem v oblasti práva, na které se specializuji, získala ocenění jako jediná žena v České republice. Také díky za firemní podporu. Jsem ráda, že se těchto akcí účastníme. Mohu tak ukázat ženám, že ve správném týmu to prostě jde.“ Karin se v Taylor Wessing specializuje na ochranu duševního vlastnictví, právo ochrany před nekalou soutěží, regulaci reklamy, ochranu osobních údajů a právní aspekty nových technologií. Věnuje se dále právnímu poradenství v oblastech právní regulace léčiv, transferu technologií a potravinářství. V hodnocení IP STARS, WTR1000, Legal 500 a Chambers & Partners pravidelně získává ocenění v kategorii ochranných známek. Je členkou mezinárodních profesních asociací MARQUES a LIDC.

Třetí oslovená žena je Markéta Cvrčková. Dodala, že ženy v mnoha firmách často musí balancovat mezi kariérou a rodinou. „To naštěstí není můj případ. Sama mám tři děti a díky firemní kultuře dokážu úspěšně sladit práci a rodinu. V Taylor Wessing pracuji pro klienty ze sektoru developmentu a retailu. Poskytuji poradenství jak v oblasti transakcí, tak v oblasti výstavby a pronajímání budov a veškeré smluvní agendy. Zní to jako doména spíše pro právníky muže, já se však v tomto oboru cítím být doma a snad mohu být příkladem ostatním právničkám v tom, že to není obor jen pro muže nebo jen pro ženy. Ostatně i u nás v kanceláři již mám velmi zdatné pokračovatelky. V době, kdy mě Erwin Hanslik přijímal jako koncipientku, jsem byla první ženou v řadách pražského koncipientského týmu. Údajně musel o mém angažování se svým tehdejším kolegou, který se na ženy v advokacii díval skepticky, dokonce i bojovat. Jsem pyšná na to, že právě tento kolega díky mně změnil pohled na potenciální přínos žen-advokátek pro mezinárodní advokátní kanceláře a že se tím otevřely dveře dalším kolegyním. Od té doby ženský element v naší kanceláři již jen rostl, a to i ke spokojenosti její mužské části,“ řekla. Markéta působí v Taylor Wessing již 17 let a roku 2015 se stala partnerkou kanceláře. Specializuje se na právo nemovitostí, a to především na oblast developerských projektů a správy majetku. V podstatě se zabývá celým „životním cyklem“ nemovitostí. Mimo to má značné zkušenosti s právním poradenstvím renomovaným klientům ve všech aspektech fúzí a akvizic. Markéta ve firmě prošla od pozice advokátní koncipientky až k partnerství. Je také jednou z prvních vlaštovek „rozmachu“ dámského zastoupení mezi právníky Taylor Wessing Česká republika.

Autor: Jaroslav Kramer, Cover Story

Návrat do Speciálu