Auditor: nutné zlo nebo příležitost pro Váš byznys? | E15.cz
Partnerem projektu je Asociace rodinných firem

Auditor: nutné zlo nebo příležitost pro Váš byznys?

Auditor: nutné zlo nebo příležitost pro Váš byznys?

Nedávno jsem ve frontě v supermarketu vyslechla následující rozhovor dvou prodavaček. „Tak co, jak je?“ „Ale, ani se neptej, zase jsme tu měli ty auditory. Přišli, dali si kafe, pak mi řekli, že tu máme všechno rozmístěné úplně blbě, šli na oběd a pak odjeli a vyfakturovali si práci za celý den.“ Když jsem přijela domů, neubránila jsem se konstatování: „Tak to mi dneska zase udělalo radost, že se moje profese jmenuje auditor.“ Pravda, se slovem auditor mám i zábavnější příhodu. Když jsem jednou odpověděla na otázku, čím se živím: „Jsem auditor“, dotyčný se na mě, křehkou osobu v šatech a lodičkách podezřele podíval a zeptal se: „Vy opravdu děláte audit komínů?“

Tahle otázka mě tenkrát dost pobavila, ovšem pravdou je, že se slovo audit v současné době stává synonymem pro jakoukoli kontrolu nebo revizi, takže si veřejnost pod tímto slovem může představit opravdu cokoli. Kromě auditů finančních výkazů a interních auditů se můžeme setkat s audity dopadů na životní prostředí, technický audit, audit na kvalitu výrobků nebo zabezpečení procesů, klinickými audity apod. Přiznám se, že jako auditor s licencí vydanou Komorou auditorů České republiky nemám moc velkou představu, co se pod většinou výše uvedených auditů skrývá.

V záplavě všech různých auditů a příběhů s auditory spojenými bych si možná i já, kdybych nevěděla, kdo je auditor provádějící audit finančních výkazů, myslela, že auditor je někdo, komu je lepší se na sto honů vyhnout, dokud člověk nepotřebuje nějaké to „razítko“.

Proč se ale dívat na auditora jen jako na nutné zlo? Pokud klient pohlíží na auditora ne jako na člověka, který mu má dát „potvrzení“, že má finanční výkazy v pořádku, ale jako na poradce, který ho chce ochránit od možných problémů a pokut ze strany finančního nebo jiného úřadu, a dát jistotu jeho obchodním partnerům a věřitelům, může se pro obě strany stát audit přínosným pracovním setkáním. Auditoři za svou praxi mají možnost poznat spoustu odvětví výroby a kromě „šťourání se“ ve fakturách a dalších dokumentech se podívají i do výrobních hal a skladů řady společností, čímž mají možnost načerpat cenné zkušenosti, jak jednotlivé výrobní podniky fungují. Obdobně to platí samozřejmě při provádění auditu klientů zabývajících se obchodní činností a poskytováním služeb.

Já jsem během 17 let, které jsem strávila v Deloitte, a během dalších dvou let, kdy jsem vedla menší auditní kancelář Crowe Advartis Audit v České republice, měla možnost auditovat řadu výrobních společností od pekáren, výrobců potravinových doplňků, výrobců mnoha různých komponent pro automobilový a letecký průmysl, textilních společností, přes společnosti poskytující zdravotní péči nebo podnikající v zemědělství po společnosti obchodující s pracovními oděvy, farmaceutiky nebo v módním odvětví. Tohle je samozřejmě jen krátký výčet ze stovek společností, které jsem za téměř 20 let strávených v auditorské praxi měla možnost navštívit.

Navíc jsem měla příležitost se podívat i na tu tzv. „druhou stranu“. A nutno dodat, pozice finančního manažera velké výrobní společnosti s cca dvoumiliardovým obratem dá člověku zcela jiný pohled na svět, než jaký do té doby měl jako auditor, byť by se díval na tu stejnou společnost. Za sebe musím říct, že tyto dva roky na pozici finančního manažera pro mě znamenaly velmi cennou zkušenost, ze které po návratu do auditní profese stále čerpám, nejen proto, že lépe dokážu pochopit výrobní proces svých klientů, ale také dokážu mnohem lépe vyhodnotit, jaká oblast u daného klienta může představovat riziko a je třeba se na ni zaměřit.

Mými klienty jsou v poslední době především menší společnosti, které dávají přednost osobnímu kontaktu se statutárním auditorem, tedy s člověkem, který se pod jejich auditorský výrok podepíše, před společnostmi z Big4, kde v řadě případů ani nemají možnost statutárního auditora potkat. Mně samotnou práce s menším auditním týmem a menším portfoliem klientů také mnohem více uspokojuje, protože se mohu svým klientům mnohem více věnovat, mnohem lépe je poznat a předat jim doporučení na základě svých poznatků, které jsem získala za posledních 20 let praxe.

Auditor Vám samozřejmě může pomoct i nad rámec povinného statutární auditu. Pokud jste se nedávno stali jednatelem nebo finančním ředitelem, jistě byste chtěli mít jistotu, že Vám někdo nepředal nějaké kostlivce, které budete postupně tahat ze skříně, nebo je za Vás v tom horším případě vytáhne ze skříně někdo jiný, tedy finanční úřad, kriminálka nebo věřitel. V takovém případě nemusíte čekat, až k Vám auditor přijde na audit finančních výkazů ke konci fiskálního roku, ale můžete se s auditorem domluvit ihned po jmenování do funkce na prověření oblastí, které Vy sami považujete za problémové, případně na prověření nastavených procedur a fungování interních kontrol ve Vaší společnosti.

Podobně, pokud Vám nedá spát, že se blížíte kritériím pro povinnost statutárního auditu a vůbec netušíte, jak takový audit probíhá a zda jste na něj připravení, naše společnost nabízí tzv. „PASS Test“, kdy s Vámi projdeme Vaše účetní metodiky a postupy, proces přípravy účetní závěrky a dokladové inventarizace a poskytneme Vám doporučení, co Vaše společnost potřebuje vylepšit pro co nejhladší průběh auditu.

Autor: Helena Šulcová, auditor - PP Advisory & Audit

Návrat do speciálu