Jak pracovat s týmy nejen v rodinných firmách? | E15.cz
Partnerem projektu je Asociace rodinných firem

Jak pracovat s týmy nejen v rodinných firmách?

Jak pracovat v týmu Jak pracovat v týmu

Práce s lidmi je alchymie, kdy vám ze směsi jednotlivých ingrediencí pokaždé vyjde tak trochu jiný lektvar. Může se vám stát, že během času budete vést různé týmy. S některými se vám bude pracovat výborně, práce vás bude bavit a budete mít výsledky. Jiné týmy mohou být ale mnohem složitější. Budete čelit různým konfliktům a problémům. Pojďme se podívat, co tvoří úspěšnou práci s týmy, abychom dosáhli té krásné a pohodové souhry:

1. Leadership aneb ryba smrdí od hlavy

Vždycky je potřeba začít od sebe. Jaký je váš styl vedení? Nejčastější chybou je, když lídr přistupuje ke každému týmu stejně. „Tak to dělám já a všichni se mi musí přizpůsobit“. Každý máme svůj oblíbený styl vedení lidí. Nemůžeme ale předpokládat, že bude všem vyhovovat a že vám respekt a důvěru vrátí nadšenou prací. Každý tým je jiný, každý člověk je jiný a předností schopných lídrů je umění se přizpůsobit. Ne v tom, že akceptuji něčí nezralost, ale pochopím ho a povedu jej k větší zralosti a samostatnosti. Ne všichni jsou totiž připraveni hned plnit naše představy.

Co to znamená prakticky?

Lídři jsou často brzdou svého týmu. Buďte raději akcelerátorem. Pracujte na tom, abyste byli schopni vést váš tým vědomě a s nadhledem. Čtěte knihy, choďte na semináře. Učte se, jak rozvíjet jednotlivce i týmy. Pokaždé, když se vyskytne nějaký problém – konflikt v týmu, nedostatečná komunikace atp., se vždy nejdříve ptejte, co vy sám jste mohl udělat jinak/ lépe a postavte se k tomu čelem. Říkejte si o zpětnou vazbu a přijímejte ji jako jedinečnou možnost, jak se zlepšovat a učit. Půjdete příkladem ostatním a ti se brzy naučí stejnému chování. Netrestejte chyby (ani u sebe ani u druhých), ale vnímejte je jako příležitost se něco nového naučit. Buďte laskaví a podporujte. Zároveň sledujte cíl a výsledky. Budete-li se chtít posunout rychleji, zvažte spolupráci s koučem. Je to investice, která se vyplatí – s vámi totiž poroste i váš tým.

2. Jak zralý je váš tým?

Zralý tým je samostatný a zodpovědný. S nezralým týmem se pracuje obtížně, jsou v něm konflikty a lidé nespolupracují. Zralost týmu poznáte podle toho, jaké je nastavení většiny jeho členů. Jedná se hlavně o postoj k životu a práci ve firmě. Budete-li pozorní, zjistíte brzy, kdo vás posouvá dopředu a kdo zpátky. Pozorujte a poslouchejte, jak lidé o své práci mluví a jak reagují na nové věci.

Buďte vnímaví k těmto třem věcem:

Pokud máte v týmu většinu lidí, kteří dávají přednost zajetým pořádkům, vidí ve všem chyby, ale jakmile po nich chcete změnu, tak ji bojkotují, pak je váš tým na poměrně nízké úrovni zralosti – je to tým pasivních obětí. S těmito lidmi se vám bude těžko rozjíždět cokoliv nového. Budete mít tu čest s „obětmi“ systému, které rády hledají viníky své nevyhovující situace ve všech okolo. Zpravidla za to může stát, šéf, škola, rodiče, systém – zkrátka všichni jen ne oni sami.

Lidé na vyšším stupni zralosti si již uvědomují, že je jen na nich, jak svůj život tvoří. Uvědomují si, že nemohou čekat, až pro ně někdo něco udělá a makají na tom, aby uspěli a zajistili si svou vlastní budoucnost. S takovými lidmi se vám již bude pracovat mnohem lépe. Mají ambice, hledají řešení, jsou otevření změně. Často ale ve své touze po úspěchu žijí ve strachu ze selhání. Ten strach může být tak silný, že jim diktuje, jak se chovat, aby se neúspěchu vyhnuli. Strategie jsou nejrůznější, nebývají ale moc prospěšné pro týmového ducha. Strach totiž probouzí silné ego, a to nepomáhá spolupráci. Lidé si začínají krýt záda, obchodovat s informacemi, využívat slabosti ostatních. V týmu sice máte hromadu skvělých a schopných individualit, které si ale jedou každá na své vlastní triko. Věci se hýbou dopředu, ale za cenu velkých energetických ztrát. Hlídat si záda totiž stojí hodně energie, která není využívána k tvorbě přidaných hodnot. Ještě je stále na čem pracovat – máte tým prospěchářů.

Mnohem lépe se pracuje s třetí kategorií již hodně vyspělých lidí, kteří pochopili, že osobní úspěch je fajn pocit, ale trvá jen chvíli. Že mnohem větší a trvalejší radost přináší práce, ve které vidíte hlubší smysl, spolupráce a podpora druhých. S takovými lidmi vytvoříte tým snů. Lidé na tomto stupni zralosti cítí závazek ke skupině a ten je vede k tomu, aby byli zodpovědní – tj. plnili své povinnosti včas a kvalitně. Jsou samostatní, neschovávají se před složitými úkoly, jsou proaktivní. Vše jim dává smysl a pokud ne, tak se po smyslu pídí.

Co to znamená prakticky?

Vybírejte si do týmu lidi, se kterými jste schopni vytvořit tým snů. S prospěcháři pracujte tak, že jim budete zadávat úkoly, které mohou splnit, jen když budou spolupracovat. Brzy zjistí, že se jinak dopředu neposunou. Vytvářejte prostředí, kde se lidé cítí bezpečně a často mluvte o společném cíli nebo vizi. Pozor: Pracujte na sobě, bez toho se vám tým snů postavit nepodaří – viz bod č. 1.  

3. Správní lidé na správných místech

Můžete mít v týmu vyspělé jedince, kteří chápou výhodu spolupráce a jsou zodpovědní, ale nejsou za nimi vidět žádné uspokojivé výsledky. Kdysi jsem měla v týmu výbornou dámu. Měli jsme ji všichni moc rádi, byla týmová, pracovala tvrdě, ale nedařilo se jí. Za chvíli sama měla pocit, že na práci nemá, začala propadat do skepse a já byla tlačena k tomu, nahradit ji někým „schopnějším“. Vnitřně jsem ale cítila, že by byla škoda o takového člověka přijít. Nedělala chyby záměrně, jen byla na špatném místě. Našli jsme ji místo v oddělení péče o zákazníka a tam přímo rozkvetla. Mohla využít všechny svoje přednosti – byla milá, proaktivní, empatická. Byla by bývala škoda o ni přijít.

Co to znamená prakticky?

Až budete příště řešit slabý výkon někoho z vašeho týmu, ještě než uděláte nepopulární rozhodnutí a rozloučíte se s ním, zkuste popřemýšlet, zda je na správném místě. Možná k vám nastoupil na pozici, která mu nesedí a jeho talenty jsou úplně jinde.  ​

4. Není váš tým v pubertě?

Dalším důležitým faktorem je „věk“ týmu. Tak jako člověk i tým prochází různými fázemi svého vývoje. Jako lídr se v každé etapě musíte zhostit trochu jiné role.

Co to znamená prakticky?

Pokud je váš tým teprve nově vytvořený bez zajetých pravidel a návyků, pak je to takové týmové miminko. Jako lídr musíte ukázat aktivní roli a pomoci týmu vytvořit svůj základ – týmovou kulturu. Připomínejte mu poslání, nastavte pravidla, podporujte žádoucí chování.  Když toto zvládnete, nastoupí týmová puberta. To je období, kdy se tým slaďuje a vyplývají na povrch nejrůznější konflikty – střety rolí, nedostatečně nastavená pravidla, nejasná očekávání atd. Je to normální fáze a je třeba ji dobře zvládnout. Vnímejte to jako příležitost, překonejte těžkosti a zapojte tým do řešení. Odměnou vám bude dospělý tým, kdy už vše funguje, jak má. Pravidla jsou jasná, lidé jsou sehraní a vaše role je podporovat a uschopňovat. To je odměna, která stojí za to.

Každý tým má svá specifika a práce s týmem je velmi komplexní činnost. To, co vám fungovalo dříve nemusí fungovat, když se váš tým obmění. Věnujte pozornost jak celku, tak jednotlivcům a dobře si vybírejte, s kým chcete svůj tým snů tvořit. Proveďte ho týmovou pubertou a dovolte sobě i týmu na sobě pracovat a růst. Pak to bude celé skvělá zkušenost a radost. 

Autorka: Simona Bodláková

Simona svou 20ti letou kariéru prožila ve strategických a marketingových odděleních rodinných i globálních firem. Téměř polovinu svého působení vedla týmy, které měly nejrůznější cíle i povahu. 

Po odchodu z korporátního světa v roce 2014 založila společnost Seven Development s.r.o., která podporuje firmy a lídry při budování úspěšného a odpovědného podnikání. Společně se svými kolegyněmi ze SevenIN se věnuje rozvoji firemní kultury malých a středně velkých firem.

Simona se zaměřuje na přetížené lídry, kterým pomáhám zbavit se stresu a najít zpět nadhled a jistotu. Je certifikovaná koučka, mentorka a lektorka. Vychází z vlastní zkušenosti z manažerské práce v rodinných firmách i nadnárodních korporacích. Klientům pomáhá pochopit celkový kontext jejich situace a zaměřuje jejich pozornost na hledání řešení, cesty a poučení. Jako lektorka vede rozvojové programy pro lídry, učí je pracovat s týmovou / firemní kulturou a pomáhá jim rozvíjet jejich autentický styl vedení.

Návrat do speciálu