Jak se připravit na prodej rodinné firmy | E15.cz
Partnerem projektu je Asociace rodinných firem

Jak se připravit na prodej rodinné firmy a zamezit jejímu předčasnému skonu

Jak se připravit na prodej rodinné firmy a zamezit jejímu předčasnému skonu

Jedna z nejtěžších otázek vlastníka za života rodinné firmy je, zda se vlastník ubere směrem předání či prodeje své rodinné firmy, což pro žádného vlastníka není vůbec jednoduché rozhodnutí. Ať se vlastník rodinné firmy rozhodne předat či prodat, je třeba se zamyslet nad důležitým aspektem – připravenosti rodinné firmy, a to ať na předání, tak na případný prodej.

Každá rodinná firma má svá vlastní specifika, neboť rodinná firma je budována na osobě, osobních vlastnostech a hodnotách rodinného vlastníka, když rodinný vlastník má se spolupracovníky a zaměstnanci vybudován užší, „rodinný“ vztah.

Pro ulehčení tak zásadního kroku, spočívajícího v předání či prodeji rodinné firmy, může sloužit tzv. rodinná ústava. Je dokumentem, který umožňuje nastavit základní mantinely a firemní hodnoty a vize v rodinné firmě. A jde právě o ty hodnoty a principy, které do té doby byly samozřejmé, neboť byly vytvářeny osobu samotného rodinného vlastníka.

Definování klíčových hodnot

Pro rodinnou firmu, která na těchto principech funguje, to zpravidla není nic převratného, neboť i nadále se chovají tak, jak se chovali doposud. Pro případné nové vlastníky rodinné firmy to má však enormní význam, neboť vstupující nový vlastník tyto hodnoty nezná, a tudíž je nemůže udržet bez toho, aniž by věděl, o jaké hodnoty a vize jde.

Hlavní částí firemní ústavy je tak vytvoření základních firemních hodnot a vizí, které rodinnou firmu provázejí zpravidla od počátku, případně se vyvíjely v čase, kdy se firma vyvíjela a rostla. Jde o hodnoty, které jsou klíčové pro fungování rodinné firmy, které prozatím vytvářel sám rodinný vlastník. V tomto ohledu dodáváme, že i pro samotného vlastníka bývá těžké tato pravidla a hodnoty „hodit na papír“.

Nejen práva, ale také povinnosti

Vedle sepsání základních mantinelů a firemních hodnot tmelících rodinnou firmu, které existovaly díky osobě rodinného vlastníka, firemní ústava dále stanoví také základní mantinely a pravidla chování, řešení konfliktů v rámci firmy. V neposlední řadě pak také nastavuje základní procesy tak, aby každý spolupracovník a zaměstnanec byl zainteresován a chápal nejen svá práva, ale zejména své povinnosti vůči firmě.

V případě, že nový vlastník nebude znát firemní hodnoty, a zároveň v případě, že zaměstnanci si nezvyknou před prodejem firmy mít tyto hodnoty a vize rodinné firmy „naučeny dle papíru“ i bez přítomnosti vlastníka, je pravděpodobné, že dříve nebo později dojde k rozporu uvnitř rodinné firmy nebo v extrémních případech až k jejímu skonu.

Autor: Mgr. Barbora Masařová, advokát Asociace rodinných firem, expert v oblasti práva a strategický poradce

Návrat do speciál