Jak tvořit firemní kulturu v rodinných firmách | E15.cz
e15_logo_Inverzni_barva

Jak tvořit firemní kulturu v rodinných firmách

.

Rodinné firmy jsou úzce spjaté se svými zakladateli. To, jak fungují, jací lidé v nich pracují a jaké hodnoty vyznávají, se hodně odvíjí od toho, jaká je osobnost majitele. Když se však firma postupně rozvíjí a zvětšuje, může se stát, že se začne vytrácet její charakter. Do firmy přicházejí noví lidé, kteří mají své návyky, představy o fungování firmy a možná vyznávají odlišné hodnoty. Pokud není firemní filozofie jasně definovaná, firemní kultura začne slábnout, což přináší nesoulad a možné konflikty.

Jak tedy přistupovat k firemní kultuře, aby vytvářela prostředí, které bude jasně charakterizovat váš původní a stálý záměr?

Popište vlastní firemní kulturu

Firemní kultura či firemní filozofie je příběhem vaší firmy. Definuje, kdo vlastně jste. Odpovídá na zásadní otázky: Co je vaše hlavní činnost? Kým jste na trhu a proč? Jaké zásady vždy dodržujete, protože taková je vaše firma? Jaké hodnoty ctíte a na co se zákazníci i zaměstnanci mohou vždy spolehnout? Jaká je vaše vize a základní strategické kroky k jejímu naplnění? Jaký má vaše práce přesah? To všechno jsou otázky, na které si musíte odpovědět. Pokud vaši firemní kulturu nemáte dobře popsanou, měl by to být úkol číslo jedna. Ideální je zapojit do tohoto úkolu širší management a v některých fázích je dobré přizvat i řadové zaměstnance.

Ve chvíli, kdy je firemní kultura dobře definovaná, je nutné ji dobře odkomunikovat dovnitř organizace a získat pro ni zapálení co největšího počtu lidí. Tím ale práce s firemní kulturou nekončí. Toto je doopravdy teprve začátek.

Rozvíjejte sebe i své lídry

Když už víte, o čem váš „kmen“ je, otevírá se vám velké pole pro opravdové vedení lidí. Aby to fungovalo dobře, je nutné, aby se všichni, kdo ve firmě vedou lidi, naučili základní principy takové práce. Věnovat se klíčovým lidem a pomáhat jim zlepšovat jejich umění vedení lidí se vám mnohonásobně vrátí. Dopad jejich přístupu k lidem je totiž naprosto zásadní.  Součástí vědomého leadershipu je znalost toho, jak využít firemní kulturu při zvyšování zralosti týmu, jak k jednotlivcům přistupovat a jak je rozvíjet. Jak hledat nové talenty do firmy, jak je využít a nedemotivovat. V neposlední řadě to je také práce na sobě, protože lídr, který se nerozvíjí, se může stát pro firmu nepřekonatelným stropem, který ostatní dusí a brzdí.  ​

Předávejte pravomoci a zlepšujte organizaci 

Pokud víte, jaká je vaše firemní kultura a jaká je vize firmy, je dobré se podívat na to, zda způsob, jakým jste organizovaní, tuto vizi pomáhá naplnit. Často přijdeme s našimi klienty na to, že jednoduché úkoly čekají na schválení shora, a přitom vykonavatelé úkolů mají všechny znalosti i schopnosti úkol dokončit bez schválení. Třeba jen s tím, že dají na vědomí, že to udělali. Mohou chybět popsané procesy, nejsou dobře rozdělené pravomoci a popsané pozice. Lídři nejsou zvyklí delegovat, komunikovat nebo dávat zpětnou vazbu atd. Jsou to hodně praktické a někdy drobné změny, ale s velkým dopadem. 

Firemní kultura zraje celý život firmy a moudří lídři vědí, že kultura se musí neustále kultivovat. Nebudete mít nikdy hotovo, tato práce ale znamená růst a posun dopředu.   

 

Autor: Simona Bodláková, SevenIN

Návrat do speciálu