PP Family Business: důvěra jako základní stavební kámen | E15.cz
Partnerem projektu je Asociace rodinných firem

PP Family Business: důvěra jako základní stavební kámen

.
.
PP Business Services
PP Business Services
1/2

Zaměřením skupiny Pavelka Partners je péče o české firmy, rodiny jejich zakladatelů a rodinný majetek. Po několika úspěšných letech na českém trhu se na začátku roku 2020 skupina rozšířila o novou entitu PP Family Business. Co je jejím zaměřením, účelem a co vedlo k jejímu vzniku?

Rodinné firmy a privátní klientela jsou zcela jedinečným a speciálním odvětvím. Základními stavební kameny, na kterých tento sektor stojí, jsou výborná znalost řemesla, mravní principy a péče o zákazníka. Základním tmelem je pak jednoznačně vzájemná důvěra. Rodinné firmy jsou základem ekonomiky státu a po 30 letech svobodného podnikání mnoho z nich stojí před nelehkým rozhodnutím: Jak dále. Vážnost a obtížnost tohoto rozhodnutí je navíc umocněna rychlostí dnešní doby a neustále se měnícími podmínkami. Není čas řešit dnešní otázky, ve strategických rozhodnutích je nezbytné koukat dopředu, plánovat a řešit budoucí výzvy.

Základním zaměřením společnosti PP Family Business je tak strategické plánování a rozvoj zaměřený dle potřeb rodinné firmy a dané rodiny. Tedy zejména (i) strategický rozvoj firmy, rozšiřování jejího portfolia o další akvizice, (ii) strukturace mezigeneračního předání, a případně (iii) příprava rodinné firmy na prodej a jeho smysluplná realizace. Těmito body však vše jen začíná. Hlavním cílem je především zajištění potřeb a bezpečného fungování rodiny při přijímání těchto rozhodnutí a poté. Tedy podpora při přerodu rodiny a jejího majetku z konceptu family business na business family.

Všechny tři cesty však mají jedno společné, a to nezbytnost vzájemné důvěry, upřímnosti a otevřené komunikace. A to obzvláště v dnešní době ekonomického ochlazení, které jako by svou povahou šlo právě proti těmto hodnotám. Vznik PP Family Business však v žádném případě nereaguje na tuto událost, ale na přirozený ekonomický a demografický vývoj českého trhu a podnikání.

Generace otců zakladatelů se blíží k pomyslnému přelomu, kdy musí učinit životní, a mnohdy velice nejednoduché rozhodnutí. A to, jestli firmu dále rozvíjet a rozšiřovat, předat nebo prodat. V mnoha případech však na další rozvoj již nezbývá sil a současné není nikdo v rodině, kdo by pomyslné otěže převzal. Zároveň se české firmy a rodiny dostávají do mediánu západních ekonomik, kdy z první generace na druhou se povede předat přibližně jen jedna třetina společností. V posledním vyjmenovaném případě, kdy je rozhodnuto o prodeji firmy, si však dle nás práce jejích zakladatelů zaslouží patřičnou úctu, respekt a zejména podporu. Právě na tuto potřebu míří nově založená společnost PP Family Business s ambicí pochopení hodnoty firmy, očekávání zakladatele a potřeby jeho rodiny jako celku.

Zejména při prodeji firem pak bývá absolutní nezbytností důvěra, preciznost a pochopení rodinného podnikání. Zcela stěžejní je však volba, pokud možno toho nejoptimálnějšího kupujícího. Zkrátka vyhledání takové cesty, aby prodej byl pro firmu jen dalším přirozeným milníkem, vedoucím k jejímu následnému rozvoji a expanzi. Nikoli k jejímu zániku, ztrátě její identity, nebo jedinečnosti.

PP Family Business se tak těší na společné výzvy a budování důvěrového sektoru tak, aby unikátní znalosti a vědomosti zůstaly nejen v bezpečí domácího prostředí, ale také mohly dále expandovat a tím vytvářet a udržovat kultivované a morální podnikatelské prostředí.

PP Business ServicesAutor: PP Business Services

Jsme poradenská skupina, která vznikla spojením etablovaných právníků advokátní kanceláře AK Pavelka s experty na oblasti účetnictví, daní, auditu a finančního řízení. Kombinujeme dlouholeté zkušenosti z mezinárodního poradenského prostředí se zkušenostmi získanými v reálném podnikatelském světě. Prošli jsme řadou firem s rozdílným kulturním prostředím. Ať se nacházíte v jakékoli situaci, nelekneme se žádné výzvy. Nejsme teoretici, kteří rozdávají moudra od stolu, pracujeme v terénu a naše služby uzpůsobujeme na míru Vašim potřebám. Pracujeme jako jeden tým odborníků z různých odvětví.

PP Family Business

Návrat do speciálu