Určení hodnoty společnosti v časech koronavirové pandemie | E15.cz
Partnerem projektu je Asociace rodinných firem

Určení hodnoty společnosti v časech koronavirové pandemie

.

Mnoho českých rodinných firem zastihla aktuální krize vyvolaná pandemií COVID-19 ve chvíli nevyřešeného nástupnictví. Řada těchto společností bude možná pod tlakem vzniklých problémů hledat řešení u nového, kapitálově silného strategického partnera. V jiných případech se pak může jednat dokonce o prodeji celé společnosti. V této situaci však může docházet k rozdílnému vnímání aktuální hodnoty společnosti mezi vlastníky a investory, kteří budou chtít do ceny promítnout riziko nejasného budoucího vývoje. Velkou roli pak v tomto ohledu bude hrát připravenost společnosti na prodej, a to ve vztahu ke struktuře, závislosti na vlastníkovi, automatizaci procesů či nastavení kvalitního reportingu.

Očekává se, že aktuální dynamická ekonomická situace spojená nejen s celosvětovou pandemií nového typu koronaviru bude dlouho očekávaným impulsem pro akviziční trh. Stále více aktuální tak bude pro všechny zúčastněné strany otázka ocenění cílových společností.

Když chybí predikce

Stanovení hodnoty společnosti je komplikovaným procesem i v situaci, kdy do rovnice nevstupuje neznámá v podobě vývoje ohledně koronavirové situace přinášející na trh opatrnost a nejistotu. Problémem většiny oceňovacích metod, včetně znaleckými ústavy nejčastěji využívané metody diskontování finančních toků, je, že vychází z finančních plánů a predikcí fungování ekonomiky jako takové. V okamžiku, ve kterém se aktuálně nacházíme, je ale velmi obtížné si v celé řadě odvětví představit, že majitelé a finanční ředitelé mají jasnou představu o tom, jaké finanční výsledky lze v příštích obdobích očekávat. 

Nejjednodušším, ačkoli spíše orientačním způsobem určení hodnoty je metoda násobků EBIDTA reflektující uskutečněné historické transakce v dané oblasti podnikání. Bez pochyby lze očekávat u odvětví zasažených krizí posun k nižším hodnotám než v ještě nedávné době, kdy vládla mezi investory pozitivní nálada, ekonomika rostla a bankovní instituce byly více ochotny půjčovat peníze. Situaci na trhu ovšem nelze paušalizovat, vždyť obory zabývající se e-commerce či automatizací současná situace ještě posílila.    

 

Autor: Adam Hrazdíra, strategický poradce, Pavelka s.r.o., advokátní kancelář

Návrat do speciálu