Pojistky je třeba kontrolovat. Hrozí riziko podpojištění | E15.cz
Partnerem projektu je klik.cz

Pojistky je třeba kontrolovat. Čím je smlouva starší, tím vyšší je riziko podpojištění

Nejvíce se kvalita pojištění projeví při totálních škod

 

 

Zastaralé, hluboko v šuplíku schované pojistné smlouvy... Majitelé nemovitostí je léta platí, ale už neřeší, že hodnota jejich majetku se změnila. Zbytečně se tím vystavují riziku podpojištění. Nejmarkantněji se podpojištění projeví v případě totálních škod – tedy například při požárech, záplavách nebo jiných přírodních katastrofách, kdy je nemovitost na „odpis“.

 

 

 

Pojištění soukromého majetku osob, tedy nemovitostí a domácností, patří k nejčastějším, které lidé sjednávají. Přesto dle údajů Slavia pojišťovny přibližně 40 procent těchto smluv mají klienti uzavřeny s již nevyhovujícími podmínkami.

Většinou se jedná o smlouvy, které jsou starší sedmi let. Pojistky přitom zastarávají mnohem dříve, aktualizovat by se měly také po každém větším zhodnocení majetku.

Podpojištění je situace, kdy je pojistná částka nižší než pojistná hodnota. Pojišťovna pak sníží pojistné plnění ve stejném poměru, v jakém je výše pojistné částky ke skutečné výši pojistné hodnoty pojištěného majetku. 

Při uzavírání pojistné smlouvy se ve většině případů klienti nejvíce zabývají její ekonomickou náročností a snadno tak opomenou jiné důležité faktory. Výši pojistné částky je třeba v čase aktualizovat s tím, jak roste hodnota pojištěné nemovitosti, jinak hrozí její podpojištění. „K problémům s klienty očekávaným plněním nejčastěji dochází u smluv starších sedmi let. Takové pojistky by se měly i vzhledem ke zhodnocování majetku neprodleně aktualizovat,“ upozorňuje Ladislav Bělina, produktový ředitel Slavia pojišťovny. Logicky platí, že čím je smlouva starší, tím je větší předpoklad podpojištění.

 

Ceny nemovitostí rostou

„Pojištění domácnosti či nemovitosti by majitelé měli revidovat zhruba každé dva až čtyři roky nebo v případě, že dojde k nějaké větší změně, například rekonstrukci,“ říká Bělina. Ačkoliv často při této aktualizaci pojistné mírně naroste, ve finále se to majitelům vyplatí, jelikož zastaralé smlouvy vzniklé škody nemusí pokrýt.

„Současné smlouvy o pojištění majetku jsou flexibilní a dají se v nich provádět změny, proto se nejedná ani o nic složitého,“ říká Veronika Nová, tisková mluvčí České asociace pojišťoven.

Zvláště v posledních letech je aktualizace pojistných částek na místě, i když majitelé nemovitost nerekonstruovali či nic hodnotného nepořizovali. „Ceny nemovitostí na českém trhu stále rostou a nezastavil to ani koronavirus. Je důležité na tento fakt myslet, případně svěřit portfolio smluv do správy odborníka,“ radí David Krůta, finanční poradce ze společnosti 4fin.

 

Indexace - ochrana proti podpojištění

Některé pojišťovny mají u svých smluv možnost zvolit si takzvanou indexaci. Jde o ochranu proti podpojištění – pojistná částka se automaticky v průběhu pojištění navyšuje. Ovšem ani toto neznamená, že bude vaše nemovitost pojištěna adekvátně, respektive že bude pojistná hodnota adekvátní k situaci na trhu. Ideálně by pojistná částka měla odpovídat hodnotě, za kterou je reálné dům opětovně na daném místě postavit.

Podpojištění a s tím související krácení plnění pojišťovny nemusí nastat vždy. Záleží na podmínkách dané pojistky. „V našich aktuálních pojistných podmínkách stojí, že pojistitel uplatní podpojištění, pokud je pojistná částka nižší o více jak 20 procent než částka odpovídající pojistné hodnotě pojištěné věci bezprostředně před pojistnou událostí,“ uvádí mluvčí pojišťovny Generali Jan Marek.

 V Kooperativě se podpojištění snaží předcházet a podle Milana Káni se vyskytuje velmi zřídka. „Již při sjednání pojištění provádíme orientační výpočet takzvané minimální pojistné hodnoty budovy. Takto vypočtená částka má informativní charakter a slouží jako spodní hranice pro stanovení pojistné částky. Klient pak má možnost zvolit indexaci, automatickou aktualizaci pojistné částky a pojistitel garantuje, že případné podpojištění neuplatní. Tento systém minimalizuje možné podpojištění,“ uvádí tiskový mluvčí Kooperativa pojišťovny.

 

Šetření se může prodražit

Milan Káňa uvádí konkrétní příklad krácení pojistného plnění u podpojištěné nemovitosti, který v pojišťovně Kooperativa řešili. „Pojištění rekreační budovy bylo sjednáno podle metodiky pojišťovny – byl vypracován výpočet minimální pojistné hodnoty. V daném případě ale klient uvedl výrazně menší fyzické rozměry nemovitosti, než ve skutečnosti jsou. A pojistnou částku zvolil těsně nad hranicí vypočtené minimální hodnoty. Což svědčilo o směřování klienta k úspoře na pojistném. Podpojištění bylo bohužel zjištěno až při pojistné události.“

Existuje i takzvané nadpojištění, pokud si majitel nemovitost pojistí na vyšší částku, než je její hodnota. Při pojistném plnění ale pojišťovna nevyplatí více peněz, než je odhadní cena nemovitosti. Část peněz za pojištění tak utrácí majitel zbytečně.

 

Slovníček pojistitelů

Pojistná hodnota se rovná nejvyšší možné majetkové újmě, která by nastala při tak zvané totální škodě.

Pojistná částka vyjadřuje nejvyšší smluvně dohodnuté pojistné plnění z pojistné události.

Návrat do speciálu