Životní pojištění vybírejte podle toho, co potřebujete ochránit | E15.cz
Partnerem projektu je klik.cz

Životní pojištění vybírejte podle toho, co potřebujete ochránit

V rámci životního pojištění lze také spořit. Přesněji řečeno vytvářet si rezervu, především na období vyššího věku. V rámci životního pojištění lze také spořit. Přesněji řečeno ...

 

Vyznat se v životním pojištění není vůbec jednoduché. Může krýt řadu rizik, nebo jen některá. Základním vodítkem by ale měla být otázka: před čím mě má primárně chránit? Člověk, který nemá rodinu a blízké, asi nutně nepotřebuje, aby pojišťovna někomu vyplácela peníze v případě, že dotyčný tento svět opustí předčasně. Naopak u živitele rodiny je to stejně důležité jako nahrazení příjmu třeba v případě invalidity.

 

 

 

 

Historie pojištění na život údajně sahá až do starověku, kdy mezi dělníky na rizikových stavbách existovala dohoda, že v případě neštěstí se ostatní složí na obřad. Určitě nešlo o žádnou pojistnou smlouvu. Ale vystihuje to princip – sdílení rizika. Pokud u někoho nastane pojistná událost, získá peníze nebo krytí nákladů, na které se složí ostatní.

 

Dobře zvážit rizika

Životní pojištění může krýt celou řadu rizik. Základem bývá pojištění pro případ smrti, invalidity či vážného onemocnění s následky. Samostatné sazby mívá často úmrtí v důsledku úrazu. Lze ale připojistit třeba i výpadek příjmu v důsledku dlouhodobé pracovní neschopnosti, pobyt v nemocnici, úraz (samotný nebo s následky) a další rizika.

Parametrů, podle kterých se rozhodnout, je celá řada. Stručný návod, nad čím přemýšlet, by mohl vypadat třeba následovně:

1.      Jaké riziko si pojistit? Potřebuji především zabezpečit své blízké v případě, že se mi něco stane? Nebo potřebuji zabezpečit sebe a třeba splácení své hypotéky, pokud onemocním a ztratím příjem? Je velký rozdíl, jestli jsem sám, nebo mám rodinu. Stejně tak, pokud jsem hlavním živitelem rodiny, nebo je to někdo jiný. Bude moje rodina peníze potřebovat spíš jednorázově, pokud se mi něco stane? Nebo budu potřebovat dlouhodobě hradit ztrátu příjmu? Eventuálně mě nejvíc zajímá třeba i dočasné riziko výpadku příjmu v určitých letech, kdy budu splácet závazky? Třeba z hypotéky.

2.      Na jaké částky se potřebuji pojistit? Je logické, že většina lidí si pojistné vybere podle svých možností. Ale měla by se zamýšlet nad tím, jaké plnění dostane v případě pojistné události. Vycházet lze v podstatě z příjmů, o které pojištěný přijde. Nebo z výdajů, které musí pravidelně hradit (případně jeho rodina). V druhém případě půjde zřejmě o částku o něco nižší. Neboť většina lidí si vytváří alespoň nějaké rezervy. Složitější je to u jednorázových výplat, kde pozůstalí obdrží konkrétní obnos.

3.      Komu má být plnění hlavně určeno? To se týká především pojištění pro případ smrti. Ve smlouvě lze uvést takzvanou obmyšlenou osobu, která dostane peníze bez průtahů s dědickým řízením. Což v případě, kdy je někdo postaven před nečekanou tragickou událost, může mít velký význam.

4.      Jsem si vědom výluk a čekací doby? Pokud by se někdo chtěl narychlo pojistit třeba z důvodu pandemie, měl by si zjistit, zda na ni nemá pojišťovna výluku. Ačkoliv to může znít necitlivě vůči klientům, pojišťovna sama sebe musí chránit proti takovým událostem, které by ji najednou zruinovaly. Tím spíš, že de facto hospodaří s cizími penězi.

Mezi výluky pojištění patří často mimo jiné právě pandemie nebo terorismus. Mezi další pak třeba úmrtí a jiné následky v důsledku vlastního zavinění. Samozřejmě v tomto případě vždy záleží na posouzení okolností. Často se zapomíná i na výluku v případě následků nemoci, kterou ale dotyčný trpěl již před uzavřením pojistné smlouvy.

Z podobného soudku je takzvaná čekací doba. Po určitý čas od uzavření pojistky pojišťovny zpravidla odmítají plnit. Důvod je opět jednoduchý: nejeden člověk se pojistí spekulativně, čekaje nějakou špatnou událost. Pojišťovny se proto chrání. Některé ale připouštějí, že případy, kdy pojistná událost nastane během čekací doby, posuzují individuálně.

5.      Kde se pojistím nejlépe? Dnes už není problém porovnat si různá pojištění na internetu. Nejen podle stránek poskytovatelů, ale i přímo ve srovnávačích. Samozřejmě není od věci se zajímat nejen o cenu, ale i variabilitu nabídky a třeba se podívat do diskuzí, s kým jsou klienti spokojeni a naopak. Zvláště při řešení pojistných událostí. Jak rychle plní, jak ochotně vyřizují požadavky, kdo dělá průtahy a kdo ne… I když je třeba brát v úvahu, že ti spokojení zpravidla do diskuzí nepíší.

Je rovněž dobré si uvědomit, které riziko je pravděpodobné, ale také, co mě zruinuje. Jestli stojí za to si připojistit krátkodobý pobyt v nemocnici, nebo ho oželet a radši si připlatit na závažné následky. Řada pojišťovacích agentů se například shoduje v jednom: lidé mají tendenci předpokládat spíš následky úrazu než nemoci, ačkoliv například u příčin invalidity bývá právě nemoc výrazně častější.

 

Rezerva na stáří

V rámci životního pojištění lze také spořit. Přesněji řečeno vytvářet si rezervu, především na období vyššího věku. Produkt je koncipován tak, že ukládáte peníze s cílem spořit například s blížícím se odchodem do penze.

Na takto investované prostředky můžete čerpat daňové úlevy, podobně jako třeba na doplňkové penzijní spoření. Investování přes pojišťovnu je ovšem spojeno s poplatky. Proto se nevyplácí pojištění s „rezervotvornou“ složkou uzavřít a v relativně krátké době zrušit. Při předčasném ukončení smlouvy totiž dostanete jen takzvané odbytné. A to právě v prvních letech bývá velice nízké, někdy i nulové. Některé pojišťovny umožňují spíše pojistku snížit podle aktuální situace.

Právě kvůli poplatkům někteří distributoři rezervotvorné pojištění jako spořicí produkt raději nedoporučují. Preferují spíše krytí rizika. Na druhou stranu je pravda, že u takzvaného kapitálového životního pojištění vám pojišťovna garantuje minimální „technickou míru zhodnocení“. Pokud uzavřete smlouvu v období vysokých úrokových sazeb, může být zajímavá.

Alternativou je především investiční pojištění. U toho směřují uložené peníze do vybraného investičního fondu. Každopádně je vždy dobré se zajímat, kolik vašich peněz skutečně poputuje do ukládání a tvorby rezervy a kolik na poplatky.

Návrat do speciálu