Česko čelí technologické výzvě, zaměstnanci ale tráví školením lehce přes 10 hodin ročně | E15.cz
Partnerem projektu je Vysoká škola ekonomie a managementu

Česko čelí technologické výzvě, zaměstnanci ale tráví školením lehce přes 10 hodin ročně

Česko čelí technologické výzvě, zaměstnanci ale tráví školením lehce přes 10 hodin ročně

Technologický rozvoj mění celou řadu obchodních procesů. A s tím i náplň práce lidí. Aby zůstali uplatnitelní i v budoucnu, musejí rozvíjet své dovednosti v souladu se změnami charakteru práce. Celoživotní vzdělávání tak už není koníček, ale nutnost.

Potřebu průběžného vzdělávání ještě zesiluje skutečnost, že celá řada pracovních pozic v budoucnu zanikne a namísto nich se objeví nové, velmi často vázané na znalost technologií. Například Světové ekonomické fórum odhaduje, že do roku 2022 přibude 58 milionů míst, protože 133 milionů nových míst vznikne a 75 milionů zanikne.

Česká republika pak podle OECD patří mezi pět zemí, jejichž pracovníci jsou nejvíce ohroženi automatizací a robotizací. Je tedy vidět, že tento trend se netýká jen dalekého světa.

Dovednosti a trh práce

Do vzdělávání by měli investovat jak samotní zaměstnanci, tak zejména firmy, jejichž motivací je rozvíjet znalosti a dovednosti svých lidí. Podle průzkumu společnosti Randstad se chce na získávání nových dovedností zaměřit 80 procent Čechů. Nadpoloviční většina Čechů přiznává, že cítí tlak ze strany trhu práce na rozvoj svých digitálních dovedností. Zhruba dvě třetiny respondentů průzkumu dokonce uvedlo, že průběžné vzdělávání potřebují, aby zůstali na aktuální úrovni kvalifikovanosti. Obecně se zaměstnanci domnívají, že udržování vlastních dovedností a kompetencí na aktuální a konkurenceschopné úrovni je jejich vlastní odpovědností. I proto se více než třetina respondentů tohoto průzkumu se věnuje vzdělávání po vlastní ose, mimo zaměstnání.

Zaměstnavatel, který ve vzdělávacích aktivitách své lidi podpoří, ovšem na trhu práce získává výhodu. Zejména mezi mladší generací. „I když si nejmladší generace obvykle myslí, že studium na vysoké škole není nutné, plně si uvědomují nezbytnost průběžného celoživotního vzdělávání. I proto dávají při výběru zaměstnavatele přednost těm firmám, které svým zaměstnancům pomáhají s rozvojem, a to nejen v jejich oboru, ale například i v oblasti takzvaných měkkých dovedností,“ vysvětluje Jitka Součková ze společnosti Grafton Recruitment.

Souhlasí s tím i Darina Orgonášová ze společnosti SAP Ariba: „Kontinuální vzdělávání je nevyhnutelným předpokladem pro úspěch našich týmů. Mezi uchazeči o práci jsme hlavně v poslední době zaznamenali zvýšený zájem o informace týkající se možností růstu a vzdělávání, což zájemci také vnímají jako jeden z důležitých benefitů poskytovaných zaměstnavatelem.“

Přístup firem ke vzdělávání potřebuje přehodnotit

Firmy jsou si důležitosti firemního vzdělávání vědomy, přesto do něj v současnosti investují jen minimálně. Podle posledních údajů ČSÚ využívá 79 procent českých firem k zajištění firemního vzdělávání služby externích dodavatelů a investuje v průměru 3 134 korun na jednoho zaměstnance ročně. Celkově strávili zaměstnanci v Česku vzděláváním průměrně 0,6 procenta svých placených pracovních hodin, tedy v průměru přibližně 11 hodin ročně na jednoho zaměstnance.

S rozvojem technologií a změn charakteru lidské práce by měly firmy tento přístup přehodnotit, problematika vzdělávání zaměstnanců se pro ně do budoucna stane jednou z klíčových oblastí, zaměstnance bude totiž potřeba přeškolit na nové kompetence. Zájem roste zejména o pokročilé kognitivní a sociobehaviorální dovednosti, jako jsou kritické a analytické myšlení, řízení projektů či vztahů, péče o lidi a podpora týmové spolupráce. Upozorňuje na to i studie Světové rozvojové banky.

Interní školitelé

Začít mohou firmy tím, že se pokusí identifikovat růstové segmenty a predikovat potřebné zdroje i jejich podobu a kompetence. Dobrým příkladem jsou v tomto ohledu firmy z oboru podnikových služeb. Z dat jejich oborové asociace ABSL vyplývá, že zaměstnavatelé z tohoto sektoru průměrně poskytují svým lidem školení v rozsahu 40 hodin ročně, což je podle posledních údajů ČSÚ téměř čtyřnásobek celorepublikového průměru.

Systém vzdělávání může firma opřít o kurzy poskytované externími organizacemi, e-learning anebo interní experty. Cestou interních školitelů se nedávno vydala například akademie ve společnosti Siemens Global Business Services, která dnes nabízí více než 200 vzdělávacích aktivit poskytovaných buď formou prezenčních kurzů, či prostřednictvím e-learningu. Každému zaměstnanci se dostane zhruba 60 hodin školení ročně a díky internímu týmu firma šetří zhruba 60 % průměrné tržní ceny za jeden tréninkový den. Uspořené náklady pak může využít na rozšiřování nabídky kurzů, o které je mezi zaměstnanci velký zájem.

Rostoucí zájem o firemní školení a kurzy zaznamenala mezi svými lidmi i společnost SAP Services, která zavedla dokonce neomezené vzdělávání. „Naši zaměstnanci mají k dispozici nabídku několika tisíc kurzů. Většina jich je online, takže je možné je absolvovat kdykoliv a kdekoliv. Populární jsou také interní tréninky, kdy zkušení kolegové předávají své znalosti a dovednosti ostatním. Nabídka vzdělávání je v SAP Services de facto neomezená, podmínkou samozřejmě je, aby měl zaměstnanec splněny své pracovní povinnosti,“ říká Iveta Chválová ze společnosti SAP Services.