Milan Žák: Vysoká škola musí nabídnout studentům především vizi | E15.cz
Partnerem projektu je Vysoká škola ekonomie a managementu

Milan Žák: Vysoká škola musí nabídnout studentům především vizi

Milan Žák: Vysoká škola musí nabídnout studentům především vizi

Pane rektore, co především by měla dnešní vysoká škola studentům nabídnout, protože vzdělávání to nejsou jenom učebny a vyučující?

Vizi. Schopnost analyzovat a řešit problémy. Víru ve vlastní schopnosti. Radost z vědění. Rozhled. A uvědomění si vlastních hodnot a rozvoj ctností. Vysoká škola by měla být rovnocenným partnerem dialogu ve vzdělávání.

Vy nabízíte neobvyklou kombinaci platby, za samotné studium i za bydlení pro studenty. Dnes je nedostatek míst na kolejích a nájmy v bytech jsou vysoké, jak tuto věc provozuje VŠEM?

Campus VŠEM je moderní apartmánové bydlení nejen pro naše studenty, ale i pro jiné studenty kapacitou přes 200 lůžek. Na rozloze přes deset tisíc metrů čtverečních mají studenti k dispozici například byty 2+kk, či studia s terasou, multifunkční učebny, kanceláře, coworking, posilovnu, knihovny a studovny, restauraci, klub a venkovní pozemky.

Nešli jsme cestou studentských kolejí, které mnohdy připomínají ubytovnu, ale cestou skutečně moderních bytů, které odpovídají nárokům současné generace. Vše je zároveň situováno pod jednou střechou a odpovídá tak svému názvu – Campus VŠEM. Logickým krokem pak bylo nabízet ubytování i studium v rámci jednoho balíčku, který vychází na 10 tisíc korun za měsíc. Studium na VŠEM i ubytování je pak samozřejmě možné využívat i samostatně.

Říkáte, že se staráte o studenty v průběhu celého studia, což je styl obvyklý v USA či Velké Británii. Jak konkrétně se to projevuje?

Nastupující generace potřebuje jiný studijní servis než studenti, kteří na VŠEM studovali před skoro 30 lety v době jejího založení. S uchazeči intenzivně komunikujeme a pomáháme jim nastavit studium na míru, naše Informačně poradenské centrum je pro studenty oporou, a to nejen v prvním roce studia, kdy je pro ně náročný přechod ze střední na vysokou školu. Zaměstnané studenty se snažíme motivovat ke zvládnutí studia, protože víme, že v uvedené kombinaci se zaměstnáním i rodinou je to velmi náročné. Je naší snahou, aby studenti neztratili motivaci, aby stále jasně vnímali cíl svého studia a aby je to bavilo a naplňovalo.

Studentům i zájemcům o studium jsme k dispozici skutečně sedm dní v týdnu. Provozujeme proto i studijní poradenství, mentoring, koučování, ale i poradny psychologické, právní, či finanční.

Kromě jiného studenty podporujete, když si například založí novou firmu, start-up. Co pro ně děláte v tomto směru?

Ne všichni studenti mají zájem o nástup do zaměstnání v průběhu studia či po jeho ukončení. Řada z nich chce podnikat hned a my jim umožňujeme, aby své firmy rozjeli již v průběhu studia a v relativním bezpečí vysoké školy. V rámci StartUp VŠEM je studentům k dispozici prostorové zázemí, startupisté mají tým mentorů, se kterými mohou kdykoli konzultovat. Zájemcům rovněž každoročně nabízíme investici pro jejich projekty až do výše dvou milionů korun.

V posledních dvou letech rovněž realizujeme projekt Akcelerátor VŠEM, ten se zaměřuje na podporu startupů, které směřují k udržitelnému podnikání a vedou týmy cestou k podnikání od úplného začátku, respektive od prvotního nápadu tvoříme po celý rok daný projekt, až po konečnou fázi podnikání. Výsledky Akcelerátoru jsou skvělé, jeho absolventi sbírají i mezinárodní ocenění.

Je studium na vaší vysoké škole předpokladem k tomu, že absolvent získá dobře placenou práci?

Pojem dobře placen zaměstnání je relativní. Na VŠEM se snažíme o to, aby mohli naši studenti dělat v životě to, co je baví a naplňuje. To je také to, po čem současná generace studentů touží, kdy primární je, aby jim dávalo zaměstnání smysl, finance jsou mnohdy až na druhém místě.

Podporujeme studenty v tom, aby získali stáže, praxi či zaměstnání již v průběhu studia, aby získávali zkušenosti z praxe, které mohou dále přinášet do výuky a diskutovat o tom s lektory i spolužáky. Díky flexibilitě studia na VŠEM prakticky sto procent našich studentů pracuje již v prvním roce studia a zpravidla ve svém oboru.


Jak v této souvislosti propojujete studium s praxí?

Propojení studia z praxí musí být již na úrovni výuky - vyučující VŠEM jsou nejen akademickými pracovníky, ale i odborníky z praxe, do výuky jsou pak dále zváni odborníci z daných oblastí, kteří doplní daný předmět o reálné případy a zkušenosti z praxe. Studenti, kteří se mají zájem v průběhu studia více rozvíjet, se mohou zapojit do dvou projektů VŠEM, a sice Elitního programu a Manažerského centra.

Ten první propojuje studenty a společnosti, které poptávají zaměstnance. Firmy pak studenta již jen zaučují v rámci svých vnitropodnikových pravidel a nemusí se zabývat jeho „dovzděláváním“. V Manažerském centru si naopak student vydělává při studiu přímo v rámci školy, kdy naše partnerské firmy outsourcují u našich studentů ad hoc práci v oblasti administrativy, marketingu, financí a projektového řízení.

Ve světě je běžné, že na financování škol se podílejí i soukromé firmy, které na nich zakládají různé ústavy a instituce. Jak se tato forma vyvíjí v Česku?

V České republice je tato forma zatím v plenkách. Spolupracujeme s řadou společností velmi úzce v rámci dílčích projektů a zhruba se stovkou společností v rámci aktivit zaměřených na rozvoj našich studentů či naopak zaměstnanců společnosti. Přestože je řada organizací již osvícených, i nyní stále narážíme na nepřipravenost firem využít možnosti, které jim VŠEM v rámci práce se studenty a absolventy poskytuje. Jedná se o desítky variant spolupráce. I v této oblasti chápeme svou roli jako inovátora, který je daným firmám partnerem.

Máte i speciální programy pro válečné veterány, neziskové organizace, sportovce či svobodné matky. Co si máme pod tím představit?

Tento stipendijní program na VŠEM má dlouholetou tradici. Snažíme se v něm podporovat vybrané skupiny studentů, kterými jsou zmínění váleční veteráni, svobodné matky, zaměstnanci neziskových a zdravotnických zařízení, studenti hendikepovaní či nadaní nebo vrcholoví sportovci. V rámci tohoto programu byla uchazečům udělena stipendia již v řádu desítek milionů korun.

Trendem ve světě jsou i on-line kurzy. Co poskytujete v tomto případě? Je to pak ještě plnohodnotné studium, nebo se tím dá získat jenom část dovedností a znalostí?

Máte pravdu, že na internetu je k dispozici řada on-line kurzů zdarma. Některé mohou být kvalitní, většině ale chybí jasná struktura, směr a výstup. V letošním roce přinášíme do České republiky nový vzdělávací trend, a sice nanostudium. V zahraničí je tento trend na vzestupu, ale u nás jsme jediná instituce, která bude tento program nabízet. Jedná se o on-line vzdělávací program doplněný intenzivním mentoringem a koučování od odborníků z praxe.

Nanostudium tedy poskytuje komplexnější vzdělání než samostatný on-line kurz a reaguje na aktuální poptávku po získání znalostí ve chvíli, kdy je aktuálně dotyčný potřebuje, nikoli předem v rámci několikaletého studia.

Jak dostupné je studium na VŠEM pro slabší příjmové skupiny?

Studium se snažíme zpřístupnit skutečně každému, kdy každý uchazeč si sám volí z nabídky cenových úrovní. V Česku jsme jediná škola, která má takto diverzifikované školné. Samotná výuka je pro všechny studenty stejná, kdy obsah cenových úrovní je definován rozdílnou nabídkou administrativních služeb. Studium u nás je možné již od 20 000 korun za rok, jedná se tedy o nejnižší školné na SVŠ v České republice.

Nabízíte i studium sestavené přesně podle individuálních přání studenta. Jak to lze zabezpečit, aby byla udržena kvalita?

Studium si může nakonfigurovat každý student dle svých vlastních představ, nicméně z předem stanovených proměnných, kdy se jedná zejména o individualizaci v rámci časové flexibility, zaměření studia, volby předmětů, zapojení do projektů i v rámci zmíněného financování studia ve smyslu volby cenové úrovně a způsobu úhrady, tedy rozložení plateb, měsíční splátky, stipendia.

Hovoří se o tom, že v mnoha povoláních chybí zaměstnanci. Máte s tím problém i na VŠEM?

Kvalitních vyučujících je vždy nedostatek a školy mají zájem si je udržet. Nicméně na VŠEM se stále daří přilákat zajímavé odborníky. Již řadu let pracujeme na přímé zpětné vazbě mezi studenty a vyučujícími. V současné době je sbor akademiků průběžně studenty hodnocen velmi pozitivně, což je nadále motivuje ke zlepšování. Otázkou jsou pak samotné nároky na vyučující, kdy studenti očekávají odborníky z praxe, v rámci akreditací jsou pak poměrně přísná kritéria na vědecko-výzkumnou činnost a publikační výstupy. Top manažer nadnárodní společnosti, přestože je odborníkem na danou oblast, tato kritéria samozřejmě nemůže naplnit. Domnívám se však, že na VŠEM nabízíme vyváženou kombinaci obojího.

Myslíte si, že by se mělo platit v Česku i za veřejné vysoké školy?

Ano. Považuji vysokoškolské vzdělání za statek převážně soukromý. A stát, pokud chce vyjádřit své priority, může to provádět formou stipendií. V České republice trápí všechny vysoké školy vysoká studentská retence, tedy procento studentů, kteří své studium nedokončí. Jistá forma zápisného i na veřejných školách by pak mohla napomoci k tomu, aby si studenti studia více vážili a přistupovali k němu zodpovědněji.