Nanostudium: vzdělávací trend, při kterém nejde jen o titul | E15.cz
Partnerem projektu je Vysoká škola ekonomie a managementu

Nanostudium: vzdělávací trend, při kterém nejde jen o titul

Nanostudium: vzdělávací trend, při kterém nejde jen o titul

Světové vzdělávací trendy většinou přichází do České republiky s letitým zpožděním. Tzv. nanostudium však má široká česká veřejnost příležitost vyzkoušet již nyní. Jeho popularita ve světě roste a v ČR je dokonce škola, která dokázala nanostudium posunout dál. Navíc v jeho inovované podobě, díky které se stává studiem na míru potřebám současné generace. „Nanostudium je pro nás cestou, jak reagovat na potřeby současné generace," říká profesor Milan Žák, rektor VŠEM.

Vzdělávání na VŠ trpí často tím, že velká část obsahu je pro praktické využití v konkrétní profesi či v podnikání nepoužitelná. Je hezké, když se v managementu naučíte všechny modely řízení používané ve velkých korporacích, nebo když se v základech ekonomie naučíte teorie Smitha, Keynese či Hayeka, nicméně ve vašem start upu či v marketingovém oddělení, kde pracujete, pro ně nenajdete využití.

Nanostudium nabízí těm, kdo chtějí své vzdělání orientovat prakticky, aby si vybrali pouze to, co vědí, že jim poskytne využitelnou přidanou hodnotu. „Nano v tomto případě neznamená málo, nano je vyjádřením přesnosti v zaměření studia,“ říká rektor VŠEM Milan Žák. „Jde o on-line vzdělávací program, který vyplňuje mezeru mezi studiem na vysokých školách, profesními cíli absolventů i očekáváním zaměstnavatelů,“ dodává. 

V zahraničí je studium orientováno pouze na oblast IT, programování a další podoblasti. Vysoká škola ekonomie a managementu (VŠEM) se však rozhodla tyto oblasti rozšířit o desítky zaměření z oblasti společenských věd. "Nanostudium je pro nás cestou, jak reagovat na potřeby současné generace.", vysvětluje profesor Žák motivaci VŠEM nabízet tuto v ČR ojedinělou studijní příležitost. „Žijeme ve světě, kdy mají lidé doslova veškeré vědění v mobilním telefonu. Studenti nechtějí studovat ‚do zásoby‘ a věnovat se látce, kterou jen možná někdy v profesním životě využijí. V případě aktuální potřeby, kdy například stojí před realizací konkrétního problému, jsou však schopni a ochotni vše nastudovat obratem. A mohou pak získané znalosti a dovednosti okamžitě aplikovat." 

Nanostudium má za cíl zejména sloučit obsah vzdělávání s reálnými potřebami a požadavky praxe. "Na VŠEM spolupracujeme s odborníky s praxe, kteří chápou, jaké dovednosti jsou na příslušném trhu práce požadovány a jaké jsou reálné potřeby studentů", doplňuje Natálie Kadeřábková, ředitelka VŠEM. Design programů nanostudia je průběžně konzultován se zástupci více než stovky partnerských firem, a tak mohou absolventi získat například Nanodiplomy VŠEM s titulem Business Inovator, Project Manager, Human Behaviorist, Marketing Specialist, Data Scientist a řadu dalších. VŠEM je zároveň jedinou institucí v České republice, která může nanostudiu realizovat a udělovat zmíněné nanodiplomy.

Jak to funguje, když má někdo zájem o nanostuidum? „V rámci Nanostudia VŠEM si studenti zvolí vhodný program, který chtějí absolvovat. Následně získají přístup k desítkám hodin on-line video přednášek, které shrnují základní teoretické informace ke zvolené problematice a studijní literaturu ke každému předmětu. Dále získají svého mentora, který je provází studiem, zodpovídá jejich dotazy, motivuje je ke studiu a dohlíží, že zůstanou na správné cestě. Se svým mentorem mají studenti možnost kdykoli konzultovat on-line i osobně, jedná se o odborníky z praxe, kteří studenta dále rozvíjí pomocí zadání případových studií i reálných projektů z praxe, které studentům pomohou rozvíjet dovednosti související s danou oblastí i budovat osobní portfolio, pro prezentaci potenciálním zaměstnavatelům,“ popisuje ředitelka VŠEM průběh a výstupy nanostudijních programů. Součástí Nanostudia VŠEM je také přístup do Rozvojového centra k profesionálním koučům, kteří pomohou studentům ke kariernímu růstu, nebo v rámci přípravy na pracovní pohovory.

"Bylo mnoho důvodů, proč jsem se rozhodl pro Nanostudium VŠEM. Existuje řada bezplatných on-line kurzů, kterým však chybí struktura, směr a konkrétní výstup", říká absolvent Nanostudia VŠEM Jakub Matoušek. "Nanostudium VŠEM pro mě bylo ideální volbou. Po absolutoriu na VŠ jsem v práci zjistil, jaké mám mezery v daném oboru. Studium navazujícího programu by trvalo roky a při samostudiu z internetu jsem pochyboval o relevanci dostupných informací. Nanostudium VŠEM jsem si rozplánoval do tří měsíců, abych postupoval svým vlastním tempem a měl v průběhu čas na práci i osobní život, program "Marketing Manager" jsem nyní zdárně ukončil s tím, že pokračuji ve studiu programu "PR Specialist". Do budoucna uvažuji, že si nechám absolvované předměty v rámci nanostudia uznat a začnu studovat magisterský program. Studium na VŠEM je skutečně flexibilní a navíc jsem se přesvědčil o tom, že mě bude výuka bavit a v praxi mě někam posune,“ uvádí Jakub.