Kdy se živnostník stává plátcem DPH? | E15.cz
e15_logo_Inverzni_barva

Kdy se živnostník stává plátcem DPH?

dph

Podnikání dobře funguje a objednávky se jen hrnou? Nezapomeňte, že úspěch s sebou často přináší i některé povinnosti. Jednou z nich je plátcovství DPH. Živnostníci se k němu mohou přihlásit dobrovolně, při dosažení určitého obratu pro ně ovšem začíná platit i povinně.

Povinné versus dobrovolné přihlášení k platbě DPH

Povinná platba daně z přidané hodnoty se vás nejčastěji týká v případě, že jste v posledních dvanácti po sobě jdoucích měsících dosáhli obratu vyššího než jeden milion korun. Započítávají se přitom nejen příjmy ze samostatné činnosti, ale třeba i příjmy z nájmu. Pokud se na vás vztahuje povinnost přihlásit se k platbě DPH, měli byste tak učinit do 15 dnů od skončení měsíce, ve kterém k překročení obratu došlo. Přihláška se podává k místně příslušnému finančnímu úřadu. Pokud by vaše příjmy následně zase klesly pod stanovenou hranici, po dalším roce můžete své plátcovství zrušit.

Druhou variantou je dobrovolné plátcovství daně z přidané hodnoty. To se vyplatí mimo jiné živnostníkům, kteří mají zákazníky a klienty převážně z řad plátců DPH, případně od plátců DPH často nakupují zboží a služby. Výhodné může být plátcovství i pro živnostníky, kteří své služby nabízejí v rámci celé Evropské unie.

Co se pro plátce DPH mění?

Výhodou plátcovství je, že vám stát vrací DPH z nákupů zboží a služeb, ve kterých je zahrnuta daň. Každý plátce potom ovšem musí daň také odvádět, a to z prodeje svého zboží a služeb. Kromě toho je třeba vést evidenci a pravidelně podávat přiznání k DPH a kontrolní hlášení. V prvním roce je nastavené měsíční zdaňovací období, je tedy třeba odvádět DPH a podávat přiznání spolu kontrolním hlášením každý měsíc. Po prvním roce je potom možné zažádat o čtvrtletní zdaňovací období.

iÚčto pomáhá nejen s vyúčtováním daní

Jak už zaznělo, plátci DPH jsou mimo jiné povinni podávat přiznání k DPH a kontrolní hlášení. Zní to možná složitě, existují ale způsoby, jak si to celé usnadnit. Jedním z nich je využití služby iÚčto, která nabízí přehledně zpracované online účetnictví. Jako plátce DPH jistě oceníte, že iÚčto vám včas zpracuje přiznání k DPH i kontrolní hlášení a reporty vygeneruje v souborech určených k elektronickému podání pro finanční správu. Díky spolupráci s Komerční bankou si navíc iÚčto můžete propojit se svým podnikatelským bankovním účtem a automaticky přenášet finanční transakce do aplikace, kde se spárují s příslušnými doklady.

Více informací najdete na stránkách kb.cz v sekci Podnikatelé a firmy.