Robert Nešpůrek z Havel, Holásek & Partners: Být českou kanceláří neznamená chybějící zahraničí pokrytí | E15.cz

Robert Nešpůrek z Havel, Holásek & Partners: Být českou kanceláří neznamená chybějící zahraničí pokrytí

Robert Nešpůrek z  Havel, Holásek & Partners: Být českou kanceláří neznamená chybějící zahraničí pokrytí
Robert Nešpůrek
• 
ZDROJ: archiv Havel, Holásek & Partners

Adéla Nekvasilová

V rámci naší série článků zaměřené na srovnání mezinárodních a českých právních firem pokračujeme rozhovorem s Robertem Nešpůrkem, partnerem v Havel, Holásek & Partners, vůbec největší advokátní kanceláři působící v České republice. Jak nahlíží na soužití mezinárodních a tuzemských firem v Česku?

Jakou pozici na českém trhu mají české právní firmy ve srovnání s těmi mezinárodními?

Český trh s právními službami se neustále vyvíjí a za posledních dvacet let se hodně proměnil. Když jsme zakládali naši kancelář v roce 2001, byly mezinárodní kanceláře oproti tuzemským stále ještě v mnohém napřed. Pobočky renomovaných právnických firem s dlouhou tradicí ukotvenou ve vyspělých západních demokraciích kladly velký důraz na kvalitu služeb a maximální spokojenost klientů, což je mimochodem důvod, proč jsme se vždy inspirovali spíše zahraničními kancelářemi. Dnes je ale situace jiná; existuje řada českých kanceláří, které nabízí srovnatelné služby jako ty mezinárodní a mají již také bohaté zkušenosti a reference ze zahraničí.

Jakým výzvám čelí české firmy na trhu v konkurenčním boji s mezinárodními firmami?

Záleží na typu kanceláře a její představě o směřování a naplňování vlastní vize. Ale pokud se budeme bavit o největších českých a mezinárodních kancelářích na českém trhu, je z našeho pohledu určitě největší výzvou získávat do svého týmu ty nejlepší právníky. Advokacie je založená na špičkových a jazykově zdatných právnících – od nich se odvíjí kvalita práce a tedy i spokojená a přibývající klientela.

Jaký typ klientely ve vaší právní kanceláři převládá – dalo by se říct, že tuzemské právní firmy vyhledávají spíše tuzemští klienti?

Pokud jde o preference tuzemských klientů, nemyslím si, že by a priori vyhledávali tuzemské kanceláře. Spíše se orientují podle zaměření kanceláře, kvality a dostupnosti nabízených služeb a samozřejmě také podle ceny.

Jakožto největší česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem tedy máme velmi široký záběr; naše klientské portfolio momentálně čítá přes tisíc klientů. Jsme komerčně orientovaná právnická firma, která poskytuje právní i daňové poradenství významným českým, slovenským i mezinárodním klientům ve všech oblastech podnikání a při správě jejich osobního majetku. Kromě velkých mezinárodních společností, středních firem, individuálních podnikatelů a investorů a orgánů veřejné správy patří mezi naše klienty také cca 70 z 500 největších světových společností podle publikace Fortune 500 a téměř polovina společností zařazených do žebříčku největších českých firem Czech Top 100.

Je možné určit typ případů, který je pro české kanceláře charakteristický, na rozdíl od mezinárodních firem, např. případy pouze s místním dopadem?

Český právní trh je dnes vysoce diverzifikovaný, najdeme zde malé a střední kanceláře s generální praxí i butikové kanceláře s úzkou specializací a vedle toho velké české a mezinárodní kanceláře, které zpravidla poskytují komplexní právní poradenství, a to i s přesahem do zahraničí. Zda jde o českou, nebo mezinárodní kancelář, nehraje příliš velkou roli. Naše kancelář je například česko-slovenská, ale 70 procent případů, kterým se věnujeme, zahrnuje mezinárodní prvek. Právní služby poskytujeme ve 12 jazycích a klienty jsme zastupovali na všech kontinentech kromě Antarktidy.

Být českou kanceláří neznamená, že nemáte mezinárodní pokrytí. Vnímáme jako výhodu, že nemáme po celém světě pobočky, s nimiž bychom museli spolupracovat na exkluzivní bázi, ale že si zahraniční spolupracující právnické firmy můžeme vybírat na konkrétní případy podle kvality, specializace a ceny. Klienti kanceláře mají díky tomu přístup k mezinárodním i lokálním znalostem a odbornosti v podstatě kdekoliv na světě.

Jak se liší mezinárodní a české firmy v očích klienta? Podle čeho si firmu vybírá?

Klientela, jako je ta naše, si rozhodně nevybírá spolupracující kancelář podle toho, jestli je česká, nebo mezinárodní. Klíčová je kvalita, zkušenost, důvěryhodnost, strategický přístup, schopnost porozumět klientovým požadavkům a další podobná kritéria opřená o výborné reference.

Jak se liší firemní kultura v mezinárodní právní kanceláři od kultury v té české?

Pobočky mezinárodních kanceláří v zásadě dodržují firemní standardy svých mateřských společností, byť musí brát v potaz lokální specifika, aby udržely svoji konkurenceschopnost. Strategická rozhodnutí těchto firem však zpravidla probíhají v centrálách mimo ČR. To je podstatný rozdíl oproti modelu řízení a celkové firemní kultury českých právnických firem, který je v tomto směru jednodušší a flexibilnější. Jistá svázanost zahraniční centrálou je znát i v případě kariérního postupu advokátů, kteří mají v mezinárodních kancelářích jen omezený prostor pro růst a jen stěží se někdy stanou spoluvlastníky kanceláře, což je v naší kanceláři při osobním úspěchu daného právníka zcela reálný cíl.

Rozhovor s Kamilem Blažkem z Kinstellar

Příště se můžete těšit na s partnerem mezinárodní kanceláře Kinstellar, která vznikla osamostatněním od britské Linklaters a stala se dominantní advokátní kanceláří ve střední a východní Evropě. Dozvíte se o interním fungování mezinárodních firem, jejich pozici na trhu i v rámci celosvětové sítě a hlavních interních rozdílech oproti českým kancelářím.

Autor: Adéla Nekvasilová
 

Články odjinud

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!