Vynikající studijní výsledky jsou výhoda, důležitější je schopnost učit se novým věcem, říká právní asistentka ve White & Case | E15.cz

Vynikající studijní výsledky jsou výhoda, důležitější je schopnost učit se novým věcem, říká právní asistentka ve White & Case

Vynikající studijní výsledky jsou výhoda, důležitější je schopnost učit se novým věcem, říká právní asistentka ve White & Case
Renata Kamaleeva
• 
ZDROJ: archiv R. Kamaleevé

Adéla Nekvasilová

Sérii článků na téma srovnání českých a mezinárodních právních firem zakončujeme rozhovorem s Renatou Kamaleevou, studentkou posledního ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy, která již třetím rokem působí na pozici legal intern v mezinárodní kanceláři White & Case. Jak náročné bylo výběrové řízení? A v čem vidí hlavní benefity práce v mezinárodní kanceláři?

Co ovlivnilo vaši volbu, když jste se rozhodovala, zda se ucházet o místo v české, či mezinárodní kanceláři? Měla jste jasnou představu, v jakém typu kanceláře chcete pracovat?

Práce ve White & Case se pro mě stala prioritou a snem už v prvním ročníku, kdy jsem se zúčastnila Open Day ve White & Case, neboť mě nadchla přátelská atmosféra v kanceláři a kvalita právníků, kteří zde pracují. Jelikož však na studentskou pozici legal intern nabírají ve White & Case studenty až od třetího ročníku, vyzkoušela jsem si v průběhu druhého ročníku práci v české advokátní kanceláři a stáž na Městském soudu v Praze.

Jak dlouho v kanceláři již pracujete, resp. v jakém ročníku studia jste se o místo ucházela? Jaké jsou vaše další možnosti kariérního růstu?

Do White & Case jsem se hlásila v polovině třetího ročníku, pracuji tu tedy již přes dva roky. Výhodou je, že ve White & Case se počítá s dlouhodobou spoluprací a studenti, kteří nastupují nejčastěji ve třetím, případně čtvrtém ročníku u nás zůstávají do konce studia. Každý student je následně zvažován také na pozici advokátního koncipienta, přičemž většina koncipientů se rekrutuje právě z řad studentů. Za zmínku stojí, že v pražské kanceláři máme hned několik partnerů, kteří zde začínali na studentské pozici, takže máme kolem sebe dostatek inspirativních příběhů.

Studenti by se měli vzepřít diktátu doby a dělat především to, co jim připadá smysluplné, říká právník Michal Urban

Co tvoří hlavní náplň vaší práce?

Náplň práce je velmi různorodá, stejně jako otázky, se kterými se na nás klienti obracejí. Hlavní náplň práce nově nastoupivších studentů tvoří zejména právní rešerše, příprava podkladů na jednání, revidování právních dokumentů nebo komunikace s úřady. Postupně, jak získáváte zkušenosti, se dostanete i k mnohem zajímavějším zadáním, jako je pomoc při due diligence, příprava návrhů dokumentů a příležitostně i účast na jednáních s klienty. Věnujeme se výhradně právní práci a nezajišťujeme pochůzky nebo jinou administrativní činnost, což je výhoda oproti většině menších kanceláří.

Jak probíhalo výběrové řízení do White & Case?

Prvním krokem je zaslání životopisu a motivačního dopisu, přičemž osobně doporučuji toto nepodcenit a dát si na přípravě motivačního dopisu skutečně záležet, neboť uchazečů je obrovské množství, a tak je třeba umět zaujmout. Vybrané uchazeče čeká v prvním kole pohovor s HR oddělením, vyřešení příkladu z oblasti obchodního práva (obdoba klauzurní práce) a krátký test porozumění textu a logického myšlení v anglickém jazyce. Ve druhém kole vás čeká pohovor postupně se třemi právníky, se kterými pohovoříte střídavě česky i anglicky o svých dosavadních zkušenostech, ale dostane se i na diskuzi o právních otázkách, i když nemusíte mít obavy, že by vás někdo podrobil zkoušení. Pokud vás všichni tři právníci doporučí do dalšího kola, čeká vás za závěr pohovor s některým z partnerů naší kanceláře.

Jak moc výběrové řízení může ovlivnit účast na soutěžích typu Moot Court či studentská aktivita ve spolcích jako Elsa, Všehrd apod.?

White & Case dlouhodobě sponzoruje Jessup (Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition, pozn. red.) a podporuje také Vis Moot (Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, pozn. red.). V uplynulých letech byli někteří studenti právě díky účasti na těchto moot courtech osloveni s nabídkou práce ve White & Case. Obecně se však cení jakékoli relevantní mimoškolní aktivity, které představují vynikající příležitost, jak se od ostatních uchazečů odlišit. Těm, kdo o práci ve White & Case uvažují, bych osobně doporučila hlavně účast na semestrálním vzdělávacím programu White & Case Academy, který naše kancelář každý rok pro studenty pořádá. Je to totiž jedinečná příležitost, jak se s našimi právníky osobně potkat v neformální atmosféře a podívat se k nám do kanceláře, přičemž hned několik účastníků White & Case Academy k nám po absolvování programu nastoupilo.

Petr Pithart: Pořád věřím, že kdyby šlo o něco vážného, studenti by se dali dohromady

Do jaké míry si myslíte, že vaše přijetí ovlivnily vaše akademické výsledky a jazyková vybavenost?

Znalost anglického jazyka je pro práci ve White & Case naprostou nutností, neboť velkou část výstupů pro klienty připravujeme v angličtině a někteří právníci jsou rodilí mluvčí, takže i emailová komunikace v rámci pražské kanceláře probíhá v angličtině. Jedním z firemních benefitů pro studenty jsou lekce konverzace s rodilými mluvčími, takže pokud jste angličtinu dosud tolik nevyužívali, máte prostor si ji vylepšit. Pokud jde o vynikající studijní výsledky, ty sice mohou být ve výběrovém řízení výhodou, ale myslím, že v praxi je mnohem důležitější schopnost rychle se učit a porozumět novým věcem než přehled známek z ústních zkoušek, které nemusí objektivně reflektovat znalosti studenta.

Co považujete za hlavní výhody praxe v mezinárodní kanceláři? Je něco, co vám zde naopak chybí?

Myslím, že kromě obvyklých výhod, jakými jsou využívání cizích jazyků, možnost pracovat na velkých transakcích pro českou i zahraniční klientelu, nebo vysoké finanční ohodnocení a rozsáhlé firemní benefity, je jednou z hlavních výhod práce ve White & Case to, že je to skutečně globální kancelář. Je tak běžné, že komunikujeme s kolegy z našich poboček všude po světě, spolupracujeme s nimi na přeshraničních transakcích a máme možnost využívat jejich cenné know-how. Do naší pražské kanceláře také často přijíždějí právníci z Londýna nebo New Yorku, a dokonce i jako studenti máme možnost se účastnit zahraničních setkání právníků White & Case z celého světa, což je pro mě osobně opravdu neopakovatelný zážitek.

Je možné přijít coby student do styku s klienty?

Určitě ano, ať už jde o doprovázení advokátů na jednání s klienty, kde jako studenti například pomáháme pořizovat zápis nebo administrativně asistujeme při větších transakcích, nebo když se účastníme společenských klientských akcí, kde máme příležitost se s některými klienty osobně seznámit.

Jakým způsobem probíhá komunikace mezi vámi a zaměstnavateli?

Studenti při nástupu k nám nejsou zpočátku přiděleni ke konkrétnímu týmu, ale sedí pohromadě a mají možnost si vyzkoušet práci napříč všemi odděleními a pak se teprve rozhodnout, jakému oboru se chtějí v budoucnu věnovat. Přirozeným způsobem si tak utváříte vazby s konkrétními lidmi a stáváte se součástí týmu, pocit anonymity tedy rozhodně nepociťuji.

V pražské kanceláři se mezi sebou všichni dobře známe a panuje zde velice přátelská a neformální atmosféra, takže je běžné, že společně organizujeme sportovní, kulturní i společenské akce a jezdíme na víkendová celofiremní setkání.

Dá se vůbec zvládnout studium a praxe, aniž by jedno či druhé trpělo? Vychází vám zaměstnavatel časově vstříc například v průběhu zkouškového období?

Myslím, že studenti u nás jsou důkazem, že to zvládnout určitě lze. Většina z nás si i při práci udržela vynikající studijní průměr a nacházíme čas i na další mimoškolní aktivity. Pokud mohu mluvit za sebe, tak vedle práce jsem členkou Akademického senátu PF UK a působím také v neziskové organizaci Ústav práva módního průmyslu, takže nemám pocit, že bych kvůli náročné pracovní době byla o ostatní aktivity ochuzená.

Studijní volno si bereme každý podle toho, jak potřebujeme, vždy je to pouze na dohodě s právníky, se kterými aktuálně pracujeme na projektech. V tomto nám vychází v práci nadmíru vstříc a spíše nás podporují v tom, abychom studijní povinnosti nezanedbávali. Není tedy problém vzít si třeba dva měsíce studijního volna na státnice.

Problém uplatnění absolventů humanitních věd je uměle nafouknutá bublina, říká student Oxfordské univerzity Ondřej Černý

Absolvovala jste zahraniční stáž typu AIESEC, STEP aj. nebo přímo Erasmus? Do jaké míry vám případně pomáhají zkušenosti ze zahraničí v práci?

Jakákoli zahraniční zkušenost, ať už jde o výjezd v rámci programu Erasmus, nebo účast na zahraniční letní právní škole, má podle mě na člověka vždy pozitivní dopad a rozšíří vám rozhled. Z osobní zkušenosti mohu říci, že je to velmi obohacující pro práci, ale hlavně pro život, neboť se naučíte fungovat v neznámém prostředí a seznamovat se s novými lidmi, což je schopnost, kterou bychom si jako právníci měli osvojit. Myslím, že ve White & Case si uvědomují, jak je zahraniční zkušenost pro právníky důležitá, a proto naši advokáti nabírají zkušenosti na půlročních praxích, takzvaných secondmentech, v některé z našich zahraničních kanceláří, nejčastěji v Londýně nebo v USA.

Panuje mezi ostatními studenty působícími v kanceláři soutěživost? Pracujete spíše v týmu, či jednotlivě?

V současné době nás ve White & Case pracuje osm studentů. Když jsem před lety nastupovala, byli jsme v celé kanceláři jen čtyři. Většina z nás tu tedy pracuje už delší dobu a ti, kdo k nám nově přicházejí, jsou rychle začleněni do kolektivu. Řekla bych, že jsme opravdu blízcí přátelé a kromě času stráveného v práci společně rádi trávíme také volný čas, takže myslím, že se spíše vzájemně motivujeme a inspirujeme, než že bychom spolu soutěžili. Většina z nás je nyní v posledním ročníku studia, a tak již máme představu, jakému oboru se chceme v budoucnu věnovat, a v této fázi již každý jednotlivě spolupracujeme s konkrétním týmem právníků. Nestává se tak často, že bychom společně pracovali na stejném projektu.

V jakém rozsahu uplatňujete ve své praxi vědomosti nabyté studiem? Myslíte si, že se lze bez praxe v průběhu studia posléze ucházet o pozici koncipienta v advokátní kanceláři?

Ucházet se o místo advokátního koncipienta v mezinárodní advokátní kanceláři bez předchozí pracovní zkušenosti by podle mě bylo obtížné, vzhledem k obrovské konkurenci kvalitních absolventů. Studenti si často stěžují, že vyučovaná látka vůbec nereflektuje znalosti potřebné pro praxi. Osobně považuji za důležité, že mnoho vyučujících působí v praxi a vyžadují pravidelnou přípravu na semináře. Pokud tedy věnujete pozornost výběru kvalitního vyučujícího, který dokáže své praktické zkušenosti studentům na seminářích předat, můžete z toho v praxi těžit. V práci také běžně využívám znalosti nabyté na specializovaných volitelných seminářích. Myslím, že kvalitní právník by si měl pevně osvojit teoretické základy a teprve na nich vystavět zkušenosti a poznatky získané v praxi.

Autor: Adéla Nekvasilová
 

Články odjinud

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!