EK hodnotí vládu: chybí služební zákon, je třeba zlepšit výběr daní | E15.cz

EK hodnotí vládu: chybí služební zákon, je třeba zlepšit výběr daní

EK hodnotí vládu: chybí služební zákon, je třeba zlepšit výběr daní
Evropská komise
• 
ZDROJ: profimedia.cz

ČTK
jnd

V protikrizových opatřeních přijatých českou vládou vidí Evropská komise (EK) stále řadu rezerv - například ve zvýšení daní z nemovitostí a provozu vozidel nebo snížení rozdílu v přístupu k zaměstnancům a živnostníkům. Komise to uvedla ve svém dnes zveřejněném doporučení.

Česko podle komise v uplynulých čtyřech letech snížilo svůj celkový schodek o 1,4 procenta HDP a je tak podle ní „na dobré cestě svůj nadměrný schodek napravit“. Oživení ekonomiky však brání škrty v investičních výdajích. „Růst by mohl být výrazně ovlivněn, pokud se upřednostní výdaje na opatření zaměřená na zvýšení zaměstnanosti, na výzkum a inovace, vzdělávání, zařízení péče o děti a projekty infrastruktury,“ píše se ve zprávě.

Rezervy ve výši daní a kvalitě daňové soustavy

Evropští odborníci schvalují zvýšení daně z převodu nemovitosti, připomínají však, že samotná daň z nemovitosti zůstává stále velmi nízká. Velmi málo je podle nich zdaněna také práce lidí s nízkými příjmy a na částečný úvazek, „Ke zmenšení rozdílů v daňovém zacházení se zaměstnanci a osobami samostatně výdělečně činnými byly podniknuty jen minimální kroky,“ vytýkají autoři zprávy ministrům.

EK schvaluje záměr vlády vytvořit jediné inkasní místo pro daň z příjmu fyzických osob i sociální a zdravotní pojištění, jehož vznik by pomohl zlepšit dodržování daňových předpisů a tím i výběr daně.

„Co se týká doporučení k daňové politice ČR, neplánuje ministerstvo financí v rámci stability podnikatelského prostředí do konce mandátu této vlády výrazněji zasahovat do nastavení daňové politiky,“ řekl mluvčí ministerstva Ondřej Jakob.

Je třeba zvyšovat dobu odchodu do důchodu

Česko by podle zprávy rovněž mělo zvýšit zákonem stanovený věk odchodu do důchodu a zrušit nynější podporu předčasných důchodů - jejich současnou podobu vláda zavedla v rozporu s loňským doporučením, zdůrazňuje EK. „Toto opatření příjemcům umožňuje využívat dříve nahromaděnou veřejnou dotaci k účelu, který odporuje politice podporující delší pracovní život,“ stěžují si autoři zprávy.

Ani zde zřejmě vláda s rychlou nápravou výtek nepočítá. „Pokud jde o dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a zejména důchodový systém, před případnými dalšími úpravami, považuje MF za nezbytné nejprve vyhodnotit dopady proběhlých reforem,“ uvedl Jakob.

Nedostatky v základním školství i předškolní výchově

Vyšší zaměstnanosti rovněž brání nedostatek míst v zařízeních pro předškolní děti - pomoci by mohl nový zákon o soukromých zařízeních péče o děti. Krokem správným směrem je podle EK nedávný návrh zákona na zřízení soukromých dětských skupin. „Problém se tak ale řeší jen částečně,“ míní autoři zprávy.

Zpráva rovněž doporučuje zlepšit vzdělávání romských dětí a stanovit minimální standardy vzdělávání a systém celostátního testování žáků. Čeští žáci totiž v mezinárodním srovnání dosahují jen průměrných výsledků. „V matematice a přírodních vědách se však výsledky v průběhu času rychle zhoršují,“ dodává zpráva.

České nemocnice - černá díra na peníze

Velké rezervy autoři materiálu také vidí v efektivním vynakládání prostředků na zdravotní péči, zejména v nemocnicích. „V porovnání s ostatními členskými státy se český systém zdravotní péče obecně příliš soustředí na nemocniční péči, což vede k neefektivitě,“ hodnotí zpráva. Doporučuje proto přechod k ambulantním zákrokům a snížením délky pobytu v nemocnicích.

Velkým nedostatkem je podle EK neexistence dlouho odkládaného služebního zákona, který by zajistil státní správě podmínky pro její stabilní a profesionální výkon.

Doporučení jsou součástí koordinačního cyklu, který má zajistit, aby potíže jednotlivých zemích nepřerostly do kritických proporcí. Doporučení musí v červnu podpořit summit EU a vstoupí v platnost, až je v červenci definitivně schválí Rada EU, tedy členské státy. Potom by se měla projevit v politice členských zemí a v návrzích národních rozpočtů.

Autor: ČTK, jnd
 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!