Tomáš Hrdlička: Jen poukazuji na chyby, které ODS berou voliče | E15.cz

Tomáš Hrdlička: Jen poukazuji na chyby, které ODS berou voliče

Tomáš Hrdlička: Jen poukazuji na chyby, které ODS berou voliče
Tomáš Hrdlička
• 
ZDROJ: E15 Michael Tomeš

Pavel Otto

I když vliv bývalého zastupitele Prahy 10 za ODS a podnikatele Tomáše Hrdličky na dění v pražské politice oslabil, stále je o něm slyšet. Před komunálními volbami v roce 2010 prosadil do čela kandidátky ODS Bohuslava Svobodu, po rozpadu původní koalice ODS a ČSSD ho ale začal kritizovat. „Spojit se s TOP 09 byla absolutní chyba. Navíc se nelogicky a trestuhodně chová k řadě členů pražské ODS, kteří si dovolují vyjadřovat vlastní názory,“ říká.

E15: Pád primátora Bohuslava Svobody vás asi nezarmoutil. Je to tak?

Vůbec ne. Naopak jsem se snažil pojmenováním rizik zabránit vývoji, který nastal. Stačí se podívat na obsahy rozhovorů, které jsem poskytoval před rokem a půl. Tehdy jsem upozorňoval na absolutní nepochopení politologického postulátu číslo jedna: Stranám, které k sobě mají ideově a programově blízko, se překrývá jejich elektorát a čím jsou si bližší, tím je jejich souboj o voliče urputnější. I když jsem měl na mysli koalici ODS a TOP 09 v Praze, samozřejmě to platí i na celostátní úrovni. Programy obou stran se překrývají téměř jedna ku jedné a s blížícím se termínem voleb, ať už parlamentních, krajských nebo komunálních, bude jejich vzájemné vymezování ještě tvrdší.

E15: Takže Svoboda si spojením s TOP 09 zosnoval svůj konec sám?

Dopustil se absolutní chyby. Ostatně po komunálních volbách v roce 2010 zněla otázka jednoduše: Chceme funkci primátora? A stejně jednoduchá byla i odpověď: Pokud ano, musíme uzavřít koalici s ČSSD. Vyplývá to z prosté aritmetiky. ODS získala 20 zastupitelů, ČSSD 14 a TOP 09 26. Z toho je zřejmé, že v koalici s TOP 09 jsme nemohli být tím silnějším. Z dnešního pohledu je vůbec největší chybou to, že současné vedení pražské ODS po pádu už druhé koalice nemá v Praze partnera, který by mu věřil. A platí to i do budoucna.

E15: Proto organizace ODS v Praze 10 vyzvala Svobodu a také Petra Nečase, aby odstoupili?

Přestože jsem ochoten hovořit otevřeně, tohle je vnitrostranická diskuze, kterou nechci veřejně ventilovat.

E15: Spekuluje se o tom, že TOP 09 se snaží rozbít klub ODS. Nebyli prvním signálem dva občanští demokraté právě z Prahy 10, kteří podpořili odvolání Svobody?

Ještě než nastoupili do zastupitelstva, Svoboda jim přes média vzkázal, že s nimi nepočítá. Nemají snad právo na svoji hrdost? Stejně nelogicky a trestuhodně se pražské vedení ODS zachovalo v případě starosty Prahy 4 Pavla Caldra nebo starostky šestitisícových Kunratic Ivany Kabelové, kde přitom ODS v posledních komunálních volbách získala přes šedesát procent hlasů. Navíc se tyto organizace chovaly vždy velmi autonomně, například vystupovaly proti Ondřeji Palounkovi. Prostě a jednoduše, zbavujeme se těch nejúspěšnějších kvůli tomu, že si dovolují vyjadřovat vlastní názory.

E15: Mluví Svoboda pravdu, když říká, že klub ODS je jednotný?

Ve stavu, v jakém dnes pražská ODS je, a po roce, kdy jí předsedá, mu ani nic jiného nezbývá.

Se Svobodou jedině v opozici

E15: Po dvaadvaceti letech přišla ODS o vládu nad metropolí. Co by pro obnovení vlivu měla udělat?

Musí se soustředit takzvaně na tři P: pokora, poctivost, práce.

E15: Svoboda chce příští podzim znovu kandidovat. Bude opět lídrem ODS jako v roce 2010?

Pokud se členům pražské ODS zalíbí v opozici, tak je znovuzvolení Svobody jako lídra kandidátky tím správným krokem, aby v opozici zůstali i do budoucna. Anebo si snad myslíte, že budeme mít přes padesát procent volebního zisku, abychom mohli vládnout sami?

E15: Jedinou možností je tedy spolupráce s ČSSD?

Už od začátku vzniku koalice ODS a TOP 09 stále běžela dohodovací a smírčí řízení, vetovaly se materiály v radě nebo se její jednání předčasně ukončovalo. To byl důsledek ideové a programové příbuznosti obou stran. Co se týče vaší otázky, vzpomeňte si na situaci v roce 2002, kdy ODS mohla uzavřít takzvaně pravicovou koalici se subjektem Čtyřkoalice, jejíž politici se recyklovali do současné TOP 09. Pavel Bém tehdy spojenectví s tímto slepencem neuzavřel a dohodl se s ČSSD. Po čtyřech letech ho voliči potrestali ziskem čtyřiapadesáti procent hlasů. Takže doufám, že pravicové koalice prosazované Svobodou povedou k ještě lepším výsledkům.

Jestli vidím dopředu? Vliv asi mám

E15: Čím si vysvětlujete, že jste považovaný za jednoho z nejvlivnějších pražských politiků, byť žádné vysoké funkce nezastáváte, nejste na viditelných pozicích?

Do roku 2006 jsme jako skupina takzvaných mladočechů neměli s magistrátem prakticky nic společného. Dobývat jsme se tam začali až pak. Tlačili jsme se na místa lidí jako Jan Bürgermeister, Filip Dvořák, Milan Jančík, Pavel Hurda a podobně. A patřil mezi ně i Bém. Málokdo ví, že byl výsledkem naší prohry z roku 2002. Tehdy jsme prosazovali, aby jako primátor po Janu Kaslovi nastoupil Zdeněk Zajíček, současný náměstek ministra financí. Na regionální radě jsme ale o pouhý jeden hlas prohráli a zvítězili výše jmenovaní matadoři, kteří prosadili Béma.

E15: Ještě jste mi neřekl, jak to je s vaším politickým vlivem.

Vždycky novinářům říkám: V žádné městské akciovce jsem nikdy neseděl, žádnou placenou funkci jsem nikdy nezastával a také jsem nikdy neusiloval o veřejné zakázky. A v době, kdy jsem byl radním Prahy 10 a podával jsem podle zákona daňová přiznání, se neprovalilo, že jsem zapomněl na tři a půl milionu korun jako Svoboda, který za to byl pravomocně postižen ve správním řízení. A jak je to s mým vlivem? Jestli umím lidi přesvědčit nebo předvídat některé věci a jejich vývoj, tak možná vlivný jsem.

E15: Proč jste vlastně Svobodu přivedl?

V roce 2010 jsem se nebál postavit proudu v ODS a Svobodu jsem přivedl. Usiloval jsem o změnu politiky, která do té doby byla zažitá, a myslím si, že se to podařilo. Přestože jsme s Borisem Šťastným přebírali v červnu 2010 vedení pražské ODS v okamžiku, kdy strana prohrála parlamentní volby, na podzim se nám znovu podařilo získat primátora, většinu v radě a obhájit 17 z 22 velkých městských částí.

E15: Jenže po rozpadu koalice občanských a sociálních demokratů jste o část vlivu přišel. Asi si od té doby říkáte, že byla chyba Svobodu přivést, nebo ne?

S trochou ironie musím přiznat, že máte pravdu. Vzhledem k tomu, že je kvůli Opencard obviněný, jsem asi opravdu udělal chybu. Ale vážně. Se Šťastným jsme nikdy nevystupovali proti Svobodovi jako primátorovi, ale proti jednotlivým, konkrétním věcem. Například proti tomu, že magistrát je už druhým rokem největším utrácečem peněz bez veřejných soutěží, že jsou bez výběrových řízení dosazováni manažeři městských firem. Byl to totiž Šťastný, kdo před volbami sliboval něco jiného a díky tomu máme primátora, většinu v radě a 17 starostů. Takže je snad logické, že nám současný vývoj vadí.

Tomáš HrdličkaTomáš HrdličkaAutor: E15 Michael Tomeš

Ať odstoupí Nečas i Schwarzenberg

E15: Čím si vysvětlujete, že se vám Svoboda lidově řečeno utrhnul ze řetězu?

Jediný řetěz, který od nás dostal, byl primátorský řetěz. Bohužel skončil v zastavárně TOP 09. V roce 2011, kdy jsme ještě na dění v Praze měli vliv, nezadával magistrát tolik zakázek bez tendrů. Pozor, bavíme se o jedné miliardě a pěti stovkách milionů, které byly netransparentně rozděleny. Také se nikdy nestalo, že by byl ředitel DPP vybrán bez výběrového řízení a následně podnik skončil ve ztrátě 400 milionů, do níž se minulý rok dostal. A pokud vedení města tvrdí, že v souvislosti s projektem Opencard nebylo možné vypsat soutěž, tak připomínám, že byla na podzim 2010 tehdejším radním Milanem Richterem vypsána a přihlásilo se do ní několik firem. Jenže Svobodou vedená rada tuto soutěž zrušila a výsledkem je fakt, že ji stíhá policie. Se Šťastným upozorňujeme na zcela konkrétní chyby, které ODS ubírají voliče. Za Svobodu jsme dali hlavu na špalek a on nás pomlouvá. Pojďme dál.

E15: Vraťme se ještě o rok a půl nazpátek. Jak to bylo s ukončením koalice s ČSSD?

Určitá skupina lidí v ODS měla snahu politizovat vinu tehdejšího radního Karla Březiny a já jsem na regionální radě řekl: Jsem zastánce presumpce neviny, jsem zastánce podpisy stvrzené koaliční spolupráce. Pokud ale kolegové chtěli politizovat Březinovo obvinění, na okraj připomínám, že ho byl později soudem zproštěn, tak mi připadalo čestnější koaliční smlouvu vypovědět. Hlasovalo se a můj návrh prošel. Takže to nebyl žádný puč. Já nevím, proč TOP 09 vyzývala Březinu, ať odstoupí, byť se jeho obvinění nijak netýkalo funkce radního. A také nevím, proč to má být dnes jinak?

Všichni radní jsou obviněni v souvislosti s plněním své funkce a nikdo z nich důvod k rezignaci nevidí. A nevidí ho ani Petr Nečas, Karel Schwarzenberg či Miroslav Kalousek, kteří prohlašují, že jim nebudou vládnout policejní plukovníci, čímž naznačují, že se s trestními řízeními manipuluje. A kdo sedm let sedí ve vládě v pozici předsedy, vicepremiérů, ministrů? Není náhodou vláda tím orgánem, která jmenuje policejního prezidenta a nejvyššího státního zástupce? Pokud mají Nečas a spol. pravdu a v České republice je zneužívána moc orgánů činných v trestním řízení, tak by měli odstoupit. A pokud pravdu nemají, a nedemokraticky svými prohlášeními zasahují do práce vyšetřovatelů a žalobců, měli by odstoupit rovněž.

Za Prahu 10 mluví výsledky

E15: Mimochodem právě Nečas vám jako předseda ODS nedávno vzkázal, abyste neřídil pražskou organizaci z pozadí, ale přijal politickou odpovědnost. Uvažujete o tom?

Víte, myslím si, že prioritou vlády a jejího předsedy by měl být ekonomický růst, snížení nezaměstnanosti, sociální smír. A nikoli řadový člen ODS, jako jsem já. Nic z pozadí neřídím. Jsem členem regionální rady ODS, dvanáct let jsem kandidoval do zastupitelstva, stavěl se před voliče. A vždy jsem vyhrál. Když jsem naposledy kandidoval, získal jsem třetí nejvyšší počet preferenčních hlasů. Jsem také ve vedení ODS v Praze 10. To je mimochodem jediná organizace strany v celé republice zastoupená hned dvěma poslanci, kteří postoupili na základě preferenčních hlasů. Za nás mluví výsledky.

E15: Proč se nechcete ucházet o viditelnější pozice?

To myslíte vážně? Potom, co mi lidé, kterým jsem nejvíce pomohl, vyrábějí takovou pověst?

E15: Koho tím myslíte?

Tak například Svobodu, Nečase. Kam by jakákoli politická strana přišla, kdyby všichni její členové chtěli být ve vládě, v parlamentu? Královna v úle nemá větší místo než obyčejná dělnice, protože by bez ní pošla. A ani strana nestojí na vedení a poslancích, někdo to musí odpracovat dole.

E15: Co říkáte na pravou frakci bývalého radního Jiřího Janečka?

Totéž, co na billboardy senátora Jaroslava Kubery, kde stálo: Volím pravý břeh. Nevím, co to znamená.

E15: Takže neplánujete založit nějakou novou stranu?

Ne. Pouze upozorňuji na to, že současní politici svým diletantstvím vytvářejí prostor pro vznik další a možná extremistické strany. Doufejme, že se to nestane. Navíc mě politika neživí a živit se jí nechci. Osobně si myslím, že nejlepší obranou je názorová frakce místní organizace ODS, která nemá strach z toho, že ji stranické vedení zruší, protože její členové vyjadřují vlastní názory. Realita je ale bohužel jiná.

Tomáš Hrdlička (44)

Od počátku devadesátých let podniká. Do ODS vstoupil v roce 1997. V letech 1998 až 2010 byl zastupitelem Prahy 10, později vykonával funkci člena rady této městské části. V současnosti je členem Regionální rady ODS Praha. Přestože nezastává vysoké funkce, patří ke skupině nejvlivnějších členů ODS, které její bývalý předseda Mirek Topolánek nazýval krajští kmotři. Spolu s exposlancem ODS Vladimírem Doležalem byl v roce 2004 zapletený do úplatkářské aféry. Na rozdíl od Doležala ho soud zprostil obvinění, svědek v této kauze byl pravomocně odsouzený za křivou výpověď. Hrdlička je ženatý, má dvě děti.

Pražské prachy na Kypru

 

Články odjinud

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!