Kompletní softwarové řešení dodá České poště Alstanet | E15.cz

Kompletní softwarové řešení dodá České poště Alstanet

Česká pošta, s. p., si pro realizaci dodávky komplexního softwarového řešení pro facility management vybrala aplikaci AFM (Alstanet Facility Management) společnosti Alstanet. Cílem celého projektu je nasazení CAFM aplikace s využitím napříč celou Českou poštou.

Česká pošta, s. p., si pro realizaci dodávky komplexního softwarového řešení pro facility management vybrala aplikaci AFM (Alstanet Facility Management) společnosti Alstanet. Cílem celého projektu je nasazení CAFM aplikace s využitím napříč celou Českou poštou.

Aplikace bude finálně spravovat přibližně čtyři tisíce budov včetně evidenčních a procesních FM oblastí. V rámci autoparku bude evidovat zhruba čtyři tisíce vozidel a jejich FM procesů. Ve formě „interního zákazníka“ bude s aplikací v roli zadavatelů a schvalovatelů pracovat 15 až 25 tisíc uživatelů. V roli FM podpory pro interní zákazníky pak bude s aplikací pracovat 800 uživatelů. Rozsahem se jedná o unikátní projekt, jehož cílem je vytvoření robustního řešení v souladu s aktuálními trendy a normami pro facility management.

V rámci řešení bude realizováno několik diametrálně odlišných oblastí, tj. evidencí FM entit, procesů a jejich vyhodnocování prostřednictvím KPI metodiky se zaměřením na výsledný produkt (Key Performance Indicators). Česká pošta bude mít k dispozici kompletní evidenci všech FM entit, tj. nemovitostí, majetku, zaměstnanců, dodavatelských a odběratelských subjektů, smluv, výkresů, energií, technologií, DMS, klíčů a karet a odpadů.

V rámci evidence a realizace procesů pak plánování údržby, incidentního helpdesku, inventur, autoprovozu, investičních akcí, kontrolingu a budgetování, likvidační a škodní komise, archivaci dokumentů, krizový management, stěhování či faktury a objednávky. respektive jejich oběh v rámci FM prostředí a schvalování. Nad všemi procesy bude realizováno vyhodnocování prostřednictvím KPI.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!