Profily

Stanislav Šulc

Kulturní publicista. Vystudoval FSV UK obor mediální studia.