Kalkulačka pro výpočet čisté mzdy 2024. Kolik si vyděláte?

Výpočet čisté mzdy se týká osob v pracovním (zaměstnaneckém) poměru. Čistá mzda v roce 2024 se vypočítá jako rozdíl mezi hrubou mzdou a přímými daněmi ze mzdy. Daň z příjmu se počítá přímo z hrubé mzdy, nikoliv ze superhrubé mzdy – jako tomu bylo před jejím zrušením na konci roku 2020.

Hlavní daňovou novinkou příštího roku je zavedení nemocenského pojištění. Zaměstnanci budou z hrubé mzdy nově odvádět nejenom sociální a zdravotní pojištění, ale i nemocenské pojištění v sazbě 0,6 % z hrubé mzdy.

Sazby daně z příjmu jsou 15 procent a 23 procent. Vyšší 23 procentní sazbě daně podléhají měsíční příjmy nad 3násobek průměrné mzdy (do roku 2023 to byl 4násobek).

Při výpočtu daně z příjmu fyzických osob lze při měsíčním výpočtu uplatnit některé daňové slevy. Všichni zaměstnanci, kteří mají podepsané prohlášení k dani, mají nárok na slevu na poplatníka. Ta v roce 2024 činí 2 570 Kč.

Uplatnit lze ještě slevu na invaliditu prvního a druhého stupně ve výši 210 korun, slevu na invaliditu třetího stupně ve výši 420 korun a slevu na průkaz ZTP/P ve výši 1 345 korun. Pro rok 2024 je zrušena sleva na studenta. Co se týče daňových zvýhodnění, zrušeno je dále školkovné.

U slevy na manželku/manžela až do výše 24 840 Kč se zpřísňují podmínky pro její uplatnění. Nově je možné ji uplatnit pouze, pokud manželé vyživují ve společně domácnosti dítě do věku 3 let.

Daňové zvýhodnění na dítě se nemění, i v roce 2024 je:

  • u 1. dítěte 15 204 korun (1267 korun měsíčně)
  • u druhého dítěte 22 320 korun ročně (1860 korun měsíčně)
  • u třetího a každého dalšího 27 840 korun (2320 korun měsíčně)
  • u dítěte s průkazem ZTP/P je sleva dvojnásobná

Při zadaní hrubé mzdy a vyplnění nároku na daňové slevy si můžete v naší kalkulačce zjistit svoji čistou mzdu, kterou obdržíte od svého zaměstnavatele na bankovní účet.  

Při platbě daní v roce 2024 si všichni zaměstnanci sáhnou hlouběji do kapsy. Vyhnout se platbě daní ze mzdy přitom nelze, všechny daňové platby odvádí za zaměstnance jeho zaměstnavatel a částka daní závisí na výši hrubé mzdy a rodinné situaci.

Čistá a hrubá mzda: Jaký je mezi nimi rozdíl?

Zaměstnavatelé sjednávají se zaměstnanci hrubou mzdu. Pro zaměstnance je však rozhodující čistá mzda, kterou obdrží na svůj bankovní účet. Ta je v naprosté většině případů nižší kvůli daňovým platbám (výjimkou jsou zaměstnanci s nízkou hrubou mzdou mající nárok na vysoký daňový bonus). Z hrubé mzdy je zaměstnancům srážena daň z příjmu, sociální pojištění, nemocenské pojištění a zdravotní pojištění.

Postup: Jak funguje kalkulačka

Výpočet povinného pojistného je jednoduchý. Příslušnou sazbou se vynásobí hrubá mzda. Sazby povinného pojistného placeného zaměstnancem v roce 2024 jsou následující: 6,5 procenta na sociálním pojištění, 4,5 procenta na zdravotním pojištění a 0,6 procenta na nemocenském pojištění. Při výpočtu měsíční zálohové daně z příjmu jsou dvě daňové sazby, nižší 15procentní se uplatňuje u hrubé mzdy do 131 901 korun a vyšší 23procentní sazba daně u hrubé mzdy nad 131 901 korun.

Změny od roku 2024: Zaměstnanci platí nemocenské pojištění

Hlavní daňovou novinkou příštího roku je zavedení nemocenského pojištění. Zaměstnanci budou z hrubé mzdy nově odvádět nejenom sociální a zdravotní pojištění, ale i právě nemocenské pojištění v sazbě 0,6 procenta z hrubé mzdy.

„S účinností od 1. ledna 2024 dochází k zavedení povinnosti platit pojistné na nemocenské pojištění také pro zaměstnance, kteří byli dosud jen poplatníky pojistného na důchodové pojištění,“ doplňuje Martina Farářová z Mazars. Celková sazba pojistného u zaměstnanců od 1. 1. 2024 činí 7,1 %.

Minimální mzda 2024

Pro mnoho výpočtů je důležité znát také minimální mzdu. S účinností od 1. ledna 2024 se zvýší základní sazba minimální mzdy o 1 600 Kč za měsíc na 18 900 korun.

Zkrácený úvazek

Obliba zkráceného úvazku v posledních letech stoupá. Samotná práce na zkrácený úvazek nepřináší žádnou speciální daňovou úlevu. I z hrubé mzdy ze zkráceného úvazku se odvádí daň z příjmu, sociální pojištění, zdravotní pojištění a nemocenské pojištění.

Daňové slevy

Všichni zaměstnanci s podepsaným prohlášením k dani mají nárok na slevu na poplatníka, která v roce 2024 činí 2 570 korun a odečítá se rovnou od vypočtené daně z příjmu. Pro rok 2024 se ruší sleva na studenta. Při výpočtu měsíční čisté mzdy bude možné v roce 2024 mimo slevu na poplatníka uplatnit pouze slevu na invaliditu prvního a druhého stupně ve výši 210 korun, slevu na invaliditu třetího stupně ve výši 420 korun a slevu na průkaz ZTP/P ve výši 1 345 korun.

Daňové zvýhodnění na děti

Vždy jeden z rodičů může uplatnit při výpočtu daně z příjmu uplatnit daňové zvýhodnění na děti, jehož částka se pro rok 2024 nemění. Na první dítě je 1 267 korun, na druhé dítě 1 860 korun a na třetí a další dítě 2 320 korun. Pokud je dítě držitelem průkazu ZTP/P, tak je daňové zvýhodnění dvojnásobně vysoké.

Nižší limit pro horní sazbu daně

V roce 2024 se odvádí vyšší 23% sazba daně z příjmu z hrubé měsíční mzdy nad 131 901 korun, oproti roku 2023 došlo ke snížení intervalu o 29 395 korun. To znamená, že zaměstnanci s nadprůměrnými mzdami zaplatí více na dani z příjmu. Například zaměstnanec, který má hrubou mzdou 170 tisíc korun zaplatí na dani z příjmu fyzických osob měsíčně o 2 352 korun více.

Při nadstandardních příjmech zaplatí zaměstnanci za rok 2024 více i na sociálním pojištění - důvodem je zvyšení maximálního vyměřovacího základu na 2 110 416 korun (za rok 2023 činil maximální vyměřovací základ 1 935 552 korun).

Příklady: Zdanění u průměrné mzdy a mediánu mezd

V tabulce níže máme proveden podrobný výpočet čisté mzdy u zaměstnance pracujícího za průměrnou mzdu a zaměstnance s hrubou mzdou na úrovni mediánu mzdy, částky mezd jsou zaokrouhleny na stokoruny, vše dle legislativy roku 2024 a při využití pouze základní daňové slevy na poplatníka. Za první čtvrtletí roku 2023 činila průměrná mzda 43 193 korun a medián mezd 36 816 korun. Medián mezd je hodnota mzdy ležící při seřazení všech mezd v ekonomice od nejvyšší po nejnižší. Polovina zaměstnanců má tedy svoji hrubou mzdu vyšší než medián mezd a polovina zaměstnanců má svoji hrubou mzdu nižší než medián mezd.

Výpočetprůměrná mzdamedián mezd
Hrubá mzda43 200 korun36 800 korun
Sociální pojištění2 808 korun2 392 korun
Zdravotní pojištění1 944 korun1 656 korun
Nemocenské pojištění260 korun221 korun
Daň z příjmu6 480 korun5 520 korun
Sleva na poplatníka2 570 korun2 570 korun
Záloha na dani z příjmu3 910 korun2 950 korun
Čistá mzda34 278 korun29 581 koun

Mzdová kalkulačka

V přiložené tabulce máme vypočtenu čistou mzdu v závislosti na hrubé mzdě a to u bezdětného zaměstnance, zaměstnance s jedním dítětem, zaměstnance se dvěma dětmi a zaměstnance se třemi dětmi. Zaměstnanci s nižší hrubou mzdou čerpající daňové zvýhodnění na děti neplatí nic na dani z příjmu a ještě čerpají daňový bonus ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmu.

Čistá mzda dle hrubé mzdy a rodinné situace

Hrubá mzdaBezdětný zaměstnanecZaměstnanci s dětmi
jedno dítědvě dětitři děti
25 tisíc korun20 920 korun22 187 korun24 047 korun26 367 korun
30 tisíc korun24 590 korun25 857 korun27 717 korun30 037 korun
35 tisíc korun28 260 korun29 527 korun31 387 korun33 707 korun
40 tisíc korun31 930 korun33 197 korun35 057 korun37 377 korun
50 tisíc korun39 270 korun40 537 korun42 397 korun44 717 korun
60 tisíc korun46 610 korun47 877 korun49 737 korun52 057 korun
80 tisíc korun61 290 korun62 557 korun64 417 korun66 737 korun
100 tisíc korun75 970 korun77 237 korun79 097 korun81 417 korun
130 tisíc korun97 990 korun99 257 korun101 117 korun103 437 korun

DPP a čistá mzda: Vyšší zdanění při práci na více dohod o provedení práce

Od července 2024 se mění i zdanění výdělku z dohod o provedení práce. Aktuálně platí, že když je hrubá měsíční odměna z dohody o provedení práce 10 tisíc korun a méně, tak se z ní neplatí povinné pojistné zaměstnanec ani zaměstnavatel. V případě práce pro více zaměstnavatelů současně se přitom limit posuzuje u každého zaměstnavatele zvlášť.

Od července 2024 se nebude povinné pojistné z dohody o provedení práce při práci pro jednoho zaměstnavatele platit, když bude hrubá měsíční odměna nižší než 10 500 korun. Při práci pro více zaměstnavatelů současně však nebude možné mít souhrnnou hrubou odměnu ze všech zaměstnání 17 500 korun a více, aby se neplatilo povinné pojistné. Zaměstnanci pracující na více dohod o provedení práce budou mít tedy vyšší zdanění.