Mzdová kalkulačka 2023 | Výpočet čisté mzdy | e15.cz

Kalkulačka pro výpočet čisté mzdy 2023. Kolik si vyděláte?

Výpočet čisté mzdy

Výpočet čisté mzdy se týká osob v pracovním (zaměstnaneckém) poměru. Čistá mzda v roce 2023 se vypočítá jako rozdíl mezi hrubou mzdou a přímými daněmi ze mzdy. Daň z příjmu se počítá přímo z hrubé mzdy, nikoliv ze superhrubé mzdy – jako tomu bylo před jejím zrušením na konci roku 2020. Sazby daně z příjmu jsou 15 procent a 23 procent. Vyšší 23 procentní sazbě daně podléhají měsíční příjmy nad 4násobek průměrné mzdy.

Minimální mzda pro rok 2023 je stanovena na 16 200 korun. Pokud je mzda nižší než minimální mzda, počítá se zdravotní pojištění právě z minimální mzdy.

Zaměstnanci odvádí ze své hrubé mzdy daň z příjmu fyzických osob, sociální a zdravotní pojištění.

Při výpočtu daně z příjmu fyzických osob lze při měsíčním výpočtu uplatnit několik daňových slev, které snižují daňovou povinnost.

Daňová sleva na poplatníka dosahuje na 2 570 korun měsíčně, za celý rok pak činí 30 840 korun. Čistou mzdu mohou navýšit i další slevy na dani.

Jsou to:

Sleva na vyživovaného manžela/manželku 24 840 korun (měsíčně 2070 korun)

Sleva na vyživovaného manžela/manželku ZTP/P 49 680 korun (měsíčně 4140 korun)

Sleva pro invalidní důchod I. a II. stupně 2520 korun (měsíčně 210 korun)

Sleva pro invalidní důchod III. stupně 5040 korun (měsíčně 420 korun)

Sleva pro držitele průkazu ZTP/P 16 140 korun (měsíčně 1345 korun)

Sleva pro studenta 4020 korun (měsíčně 335 korun)

Sleva na dítě:

u 1. dítěte 15 204 korun (1267 korun měsíčně)

u druhého dítěte 22 320 korun ročně (1860 korun měsíčně)

u třetího a každého dalšího 27 840 korun (2320 korun měsíčně)

u dítěte s průkazem ZTP/P je sleva dvojnásobná

Školkovné až 16 200 korun ročně (rovno minimální mzdě).

Při zadaní hrubé mzdy a vyplnění nároku na daňové slevy si můžete v naší kalkulačce zjistit svoji čistou mzdu, kterou obdržíte od svého zaměstnavatele na bankovní účet.