Průměrná mzda: Jak si stojí Praha a kraje v Česku. Medián mezd aktuálně

Jaká je průměrná mzda v ČR? Kolik je medián mezd aktuálně? (ilustrační foto)

Jaká je průměrná mzda v ČR? Kolik je medián mezd aktuálně? (ilustrační foto) Zdroj: Profimedia

Průměrná mzda je velmi důležitý ukazatel, protože se od něj odvíjí spousta dalších finančních metrik. I když už všude přesáhla 40 tisíc korun, skutečná hodnota průměrné reálné mzdy je kvůli inflaci zcela jiná. Jaká je tedy stanovena očekávaná průměrná mzda pro rok 2024? Jaký je aktuální medián mezd a co to znamená? Jak se liší mzdy v jednotlivých regionech a jak si stojí Česká republika v porovnání se sousedními státy jako Německo?

Aktualizováno 5. března 2024.

Jaká je průměrná měsíční mzda v ČR?

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2023 podle ČSÚ vzrostla průměrná nominální mzda o 6,3 procent na 46 013 korun, reálně se však snížila o 1,2 procent. Na vině je přetrvávající inflace. Spotřebitelské ceny se zvýšily o 7,6 procent.

Za celý loňský rok činila průměrná mzda 43 341 korun. V meziročním srovnání to bylo o 3 024 korun více, tedy o 7,5 procenta. Spotřebitelské ceny se ale loni zvýšily o 10,7 procenta, reálně se proto mzda snížila o 2,9 procenta. Reálné mzdy tak klesly druhý rok v řadě, v roce 2022 to bylo o 8,5 procenta. Předběhnout inflaci se podařilo jen mzdám ve těžebnictví, v pohostinství a ve vodárenství. 

Mzdová kalkulačka 2024: Výpočet čisté mzdy >>>

Očekávaná průměrná mzda 2024

Ať už se stanovuje minimální záloha na pojistné u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) nebo výpočet výše paušální zálohy u OSVČ, neobejdeme se bez očekávané průměrné mzdy, od které se tyto údaje odvíjí. Očekávaná průměrná mzda pro rok 2024 číní 43 967 korun. V roce 2022 to bylo 38 911 korun a v roce 2023 stoupla na 40 324 korun.

Nejedná se však o reálnou průměrnou mzdu, kterou každé čtvrtletí v roce vypočítává na základě průměru hrubých mezd zaměstnanců v Česku Český statistický úřad (ČSÚ). Vedle mezd do průměru započítává také náhrady mzdy, odměny, příplatky, doplatky a její další složky účtované v pravidelných měsíčních výplatách zaměstnanců (viz níže).

Vývoj průměrné mzdy v ČR

Jak se měnila průměrná měsíční mzda od roku 2020 ukazuje následující graf:

  • Průměrná nominální mzda - vyjadřuje peněžitou odměnu. Je to finanční částka, která je pracovníkovi vyplacena za vykonanou práci.
  • Reálná průměrná mzda - ekonomický termín, který vypovídá o skutečné hodnotě výdělků. Je to vlastně nominální mzda snížená o míru inflace za dané období a stanovuje kupní sílu mzdy, tedy kolik si lze za danou nominální mzdu koupit zboží a služby.
  • Očekávaná průměrná mzda - průměrná mzda vytvořená pro účely důchodového pojištění a pro řadu dalších předpisů jako předpoklad pro nadcházející rok. Jelikož například za rok 2023 budeme znát průměrnou mzdu až po tomto roce, stanovuje se proto předpokládaná průměrná mzda.

Medián mezd

Průměr mezd je součtem mezd všech zaměstnanců vydělený jejich celkovým počtem. Obecně ale platí, že dvě třetiny zaměstnanců na průměrnou mzdu nedosáhnou. Proto pro lepší vypovídací hodnotu se ještě uvádí takzvaný medián, který představuje hodnotu mzdy zaměstnance uprostřed hodnot mezd, takže polovina hodnot mezd je nižší než medián a druhá polovina vyšší. 

V čtvrtém čtvrtletní roku 2023 činil medián mezd 39 685 Kč. Medián mezd vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 6 procent, u mužů dosáhl 42 340 Kč, u žen byl 36 842 Kč. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo podle ČSÚ mzdu mezi 20 073 Kč a 74 654 Kč.

Průměrná mzda v roce 2023: Co platilo loni?

Za celý rok 2023 dosáhla průměrná mzda 43 341 korun. V meziročním srovnání s rokem 2022 se jednalo o přírůstek 3 024 Kč (7,5 procent). Spotřebitelské ceny za uvedené období vzrostly o 10,7 procent, reálně se tak mzdy snížily v roce 2023 o 2,9 procent. Reálné mzdy klesly druhý rok v řadě, v roce 2022 to bylo o 8,5 procenta. 

Praha: Kolik je průměrná mzda v hlavním městě a jak je to v regionech?

Průměrná mzda v Praze činila podle ČSÚ ve čtvrtém čtvrtletí roku 2023 55 925 korun a nadále tak zůstává nejbohatším regionem. Na druhém místě se udržel ve čtvrtém čtvrtletí Středočeský kraj s 46 535 korunami. 

Naopak Karlovarský kraj je regionem s nejnižší mzdovou úrovní (40 559 Kč), s odstupem si stojí Pardubický kraj, kde průměrná mzda činí 41 802 korun.

Kraje ČRPrůměrná hrubá měsíční mzda (Kč)
Praha55 925
Středočeský kraj46 535
Jihočeský kraj42 761
Plzeňský kraj44 231
Karlovarský kraj40 559
Ústecký kraj43 165
Liberecký kraj41 911
Královéhradecký kraj43 079
Pardubický kraj41 802
Kraj Vysočina42 623
Jihomoravský kraj45 569
Olomoucký kraj41 880
Zlínský kraj42 318
Moravskoslezský kraj42 068

Srovnání hrubé měsíční mzdy v 4. čtvrtletí 2023 na přepočtené počty zaměstnanců v jednotlivých krajích (zdroj: ČSÚ)

Německo a další sousední státy

Když se podíváme do sousedních států, tak především na západ od nás se mzdové podmínky dost liší a průměrná hrubá mzda je více než trojnásobná. V Německu činila průměrná měsíční mzda v dubnu 2022 celkem 4 105 euro (cca 98 876 Kč). 

V Německu pobírá průměrnou a vyšší mzdu přibližně třetina zaměstnanců. Nejvíce zaměstnanců pobírá mzdu v intervalu 2 901 až 3 100 euro (69 933 Kč až 74 730 Kč), a sice 6,5 procenta. Přes 40 procent zaměstnanců potom pobírá mzdu v intervalu 2 501 až 3 900 euro a dokonce 6,6 procenta zaměstnanců má hrubou mzdu nad 7 301 euro měsíčně. 

V Rakousku byla předloňská průměrná hrubá mzda 4 130 eur (cca 96 938 Kč). Naopak horší mzdy než v Česku jsou stále na Slovensku, kde za první čtvrtletí roku 2023 činila průměrná měsíční mzda 1 023 euro (24 663 Kč) podle Štatistického úradu Slovenskej republiky. V Polsku byly v červnu 2023 průměrné hrubé mzdy v podnikovém sektoru ve srovnání s červnem 2022 vyšší o 11,9 procenta a činily celkem 7 335,20 PLN (39 986 korun). 

Pro srovnání, Česká republika měla v roce 2021 průměrnou mzdu 37 839 korun. V rámci Evropské unie se tak jednalo podle dat Eurostatu o osmý nejnižší výdělek, unijní průměr činí 1,84násobek. Z postsocialistických zemí si více vydělají lidé ve Slovinsku a v pobaltských státech i přesto, že česká průměrná mzda v posledních letech rostla rychlým tempem – mezi lety 2006 a 2021 se zdvojnásobila. 

„V roce 2021 dosahovaly české mzdy bezmála dvojnásobku toho, co o 15 let dříve. V rámci zemí bývalého východního bloku patřil růst průměrné mzdy u nás v posledních letech k nejdynamičtějším,“ komentuje Radovan Hauk z poradenské skupiny Moore Czech Republic a dodává, že u růstu mezd je velmi patrná konvergence České ekonomiky k západoevropské úrovni: v roce 2006 jsme dosáhli na 26 % výše německých mezd, v roce 2021 to už bylo 43 %.

Průměrná a minimální mzda v Česku a evropských státech

Zdanění mzdy v Česku roce 2024 je vyšší než v loňském roce. Všichni zaměstnanci nově platí nemocenské pojištění. Některé daňové slevy se ruší a pro jiné slevy budou platit nová pravidla. Snížila se i hranice pro vyšší daňovou sazbu.