Průměrná mzda v ČR 2023: Praha a kraje | Medián mezd aktuálně | e15.cz

Průměrná mzda: Jak si stojí Praha a kraje v Česku. Medián mezd aktuálně

Jaká je průměrná mzda v ČR? Kolik je medián mezd aktuálně? (ilustrační foto)
Jaká je průměrná mzda v ČR? Kolik je medián mezd aktuálně? (ilustrační foto)
• 
ZDROJ: Profimedia

Pavlína Zítková, lig, jon

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Průměrná mzda je velmi důležitý ukazatel, protože se od něj odvíjí spousta dalších finančních metrik. I když už přesáhla 40 tisíc korun, skutečná hodnota průměrné reálné mzdy je kvůli vysoké inflaci zcela jiná. Jaká je tedy stanovena očekávaná průměrná mzda pro rok 2023? Jaký je aktuální medián mezd? Jak se liší mzdy v jednotlivých regionech a jak si stojí Česká republika v porovnání se sousedními státy jako Německo?

Aktualizováno 4. září 2023.

Jaká je průměrná měsíční mzda v ČR?

V druhém čtvrtletí roku 2023 podle ČSÚ vzrostla průměrná nominální mzda o 7,7 procent na 43 193 korun, reálně se však snížila o 3,1 procent. Na vině je přetrvávající vysoká inflace. Spotřebitelské ceny se ve druhém čtvrtletí zvýšily o 11,1 procent. Objem mezd se zvýšil o 8,3 procent, počet zaměstnanců vzrostl o 0,6 procent.  

V 1. pololetí roku 2023 dosáhla průměrná mzda 42 249 Kč, v meziročním srovnání tak podle ČSÚ činil přírůstek 3 198 Kč (8,2 %). Spotřebitelské ceny se podle zprávy ČSÚ zvýšily za uvedené období o 13,7 %, reálně tak mzda klesla o 4,8 %.

Ve statistikách se obecně uvádí hrubá měsíční mzda. Na výplatní pásku vám ale dojde čistá mzda očištěná od sociálního a zdravotního pojištění a od daně z příjmů ve výši 15 % z hrubé mzdy (resp. 23 % v případě příjmu nad 4násobek průměrné mzdy).

Mzdová kalkulačka 2023: Výpočet čisté mzdy >>>

Očekávaná průměrná mzda 2023

Ať už se stanovuje minimální záloha na pojistné u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) nebo výpočet výše paušální zálohy u OSVČ, neobejdeme se bez očekávané průměrné mzdy, od které se tyto údaje odvíjí. Ta v roce 2022 činila 38 911 korun a v roce 2023 stoupla na 40 324 korun.

Nejedná se však o reálnou průměrnou mzdu, kterou každé čtvrtletí v roce vypočítává na základě průměru hrubých mezd zaměstnanců v Česku Český statistický úřad (ČSÚ). Vedle mezd do průměru započítává také náhrady mzdy, odměny, příplatky, doplatky a její další složky účtované v pravidelných měsíčních výplatách zaměstnanců (viz níže).

Vývoj průměrné mzdy v ČR

Jak se měnila průměrná měsíční mzda od roku 2020 ukazuje následující graf:

  • Průměrná nominální mzda - vyjadřuje peněžitou odměnu. Je to finanční částka, která je pracovníkovi vyplacena za vykonanou práci.
  • Reálná průměrná mzda - ekonomický termín, který vypovídá o skutečné hodnotě výdělků. Je to vlastně nominální mzda snížená o míru inflace za dané období a stanovuje kupní sílu mzdy, tedy kolik si lze za danou nominální mzdu koupit zboží a služby.
  • Očekávaná průměrná mzda - průměrná mzda vytvořená pro účely důchodového pojištění a pro řadu dalších předpisů jako předpoklad pro nadcházející rok. Jelikož například za rok 2023 budeme znát průměrnou mzdu až po tomto roce, stanovuje se proto předpokládaná průměrná mzda.

Medián mezd

Průměr mezd je součtem mezd všech zaměstnanců vydělený jejich celkovým počtem. Obecně ale platí, že dvě třetiny zaměstnanců na průměrnou mzdu nedosáhnou. Proto pro lepší vypovídací hodnotu se ještě uvádí takzvaný medián, který představuje hodnotu mzdy zaměstnance uprostřed hodnot mezd, takže polovina hodnot mezd je nižší než medián a druhá polovina vyšší. 

V druhém čtvrtletní roku 2023 činil medián mezd 36 816. Medián mezd vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 7,8 %, u mužů dosáhl 39 847 Kč, u žen byl 33 862 Kč. Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo podle ČSÚ mzdu mezi 19 320 Kč a 70 247 Kč. 

Průměrná mzda v roce 2022: Co platilo loni?

Za celý rok 2022 dosáhla průměrná mzda 40 353 korun. Oproti roku 2021 vzrostla o 2450 korun, tedy o 6,5 procenta. Spotřebitelské ceny se ale loni zvýšily o 15,1 procenta, reálně se proto mzda snížila o 7,5 procenta.

Praha: Kolik je průměrná mzda v hlavním městě a jak je to v regionech?

Průměrná mzda v hlavním městě činila podle ČSÚ v druhém čtvrtletí roku 2023 52 833 korun a nadále tak zůstává nejbohatším regionem. Na druhém místě se udržel ve čtvrtém čtvrtletí Středočeský kraj s 45 477 korunami. 

Naopak Karlovarský kraj je regionem s nejnižší mzdovou úrovní (37 072 Kč), s odstupem si stojí Pardubický kraj, kde průměrná mzda činí 38 275 korun.

Kraje ČR Průměrná hrubá měsíční mzda (Kč)
Praha 52 833
Středočeský kraj 45 477
Jihočeský kraj 39 279
Plzeňský kraj 40 986
Karlovarský kraj 37 072
Ústecký kraj 39 589
Liberecký kraj 39 143
Královéhradecký kraj 41 249
Pardubický kraj 38 275
Kraj Vysočina 39 382
Jihomoravský kraj 41 912
Olomoucký kraj 38 488
Zlínský kraj 39 019
Moravskoslezský kraj 39 108

Srovnání hrubé měsíční mzdy v 2. čtvrtletí 2023 na přepočtené počty zaměstnanců v jednotlivých krajích (zdroj: ČSÚ)

Německo a další sousední státy

Když se podíváme do sousedních států, tak především na západ od nás se mzdové podmínky dost liší a průměrná hrubá mzda je více než trojnásobná. V Německu činila průměrná měsíční mzda v dubnu 2022 celkem 4 105 euro (cca 98 876 Kč). 

V Německu pobírá průměrnou a vyšší mzdu přibližně třetina zaměstnanců. Nejvíce zaměstnanců pobírá mzdu v intervalu 2 901 až 3 100 euro (69 933 Kč až 74 730 Kč), a sice 6,5 procenta. Přes 40 procent zaměstnanců potom pobírá mzdu v intervalu 2 501 až 3 900 euro a dokonce 6,6 procenta zaměstnanců má hrubou mzdu nad 7 301 euro měsíčně. 

V Rakousku byla předloňská průměrná hrubá mzda 4 130 eur (cca 96 938 Kč). Naopak horší mzdy než v Česku jsou stále na Slovensku, kde za první čtvrtletí roku 2023 činila průměrná měsíční mzda 1 023 euro (24 663 Kč) podle Štatistického úradu Slovenskej republiky. V Polsku byly v červnu 2023 průměrné hrubé mzdy v podnikovém sektoru ve srovnání s červnem 2022 vyšší o 11,9 procenta a činily celkem 7 335,20 PLN (39 986 korun). 

Pro srovnání, Česká republika měla v roce 2021 průměrnou mzdu 37 839 korun. V rámci Evropské unie se tak jednalo podle dat Eurostatu o osmý nejnižší výdělek, unijní průměr činí 1,84násobek. Z postsocialistických zemí si více vydělají lidé ve Slovinsku a v pobaltských státech i přesto, že česká průměrná mzda v posledních letech rostla rychlým tempem – mezi lety 2006 a 2021 se zdvojnásobila. 

„V roce 2021 dosahovaly české mzdy bezmála dvojnásobku toho, co o 15 let dříve. V rámci zemí bývalého východního bloku patřil růst průměrné mzdy u nás v posledních letech k nejdynamičtějším,“ komentuje Radovan Hauk z poradenské skupiny Moore Czech Republic a dodává, že u růstu mezd je velmi patrná konvergence České ekonomiky k západoevropské úrovni: v roce 2006 jsme dosáhli na 26 % výše německých mezd, v roce 2021 to už bylo 43 %.

Kalkulačka: Srovnání mzdy v rámci ČR 2023 >>> 

Autor: Pavlína Zítková, lig, jon

Mzdová kalkulačka