Voličský průkaz 2022: Jak a kde vyřídit žádost pro příští volby | E15.cz

Voličský průkaz: Jak podat žádost a kdy nelze volit ze zahraničí ani mimo trvalé bydliště

Ilustrační foto
Ilustrační foto
• 
ZDROJ: ČTK

jon, čer

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Voliči, kteří chtějí volit ve volbách do Senátu v roce 2022 nebo v prezidentských volbách v roce 2023, ale nemohou se dostavit do svého volebního okrsku podle místa bydliště, mohou využít voličský průkaz. Žádost o voličský průkaz lze podat osobně, písemně nebo přes datovou schránku.

Volby do Senátu proběhnou 23. a 24. září 2022, druhé kolo pak 30. září a 1. října 2022. Paralelně s prvním kolem se konají i komunální volby. První kolo prezidentských voleb proběhne 13. a 14. ledna 2023. Druhé kolo je naplánováno na 27. a 28. ledna 2023.

V případě, že se v těchto termínech budete pohybovat mimo své trvalé bydliště, nebo vám do voleb vstoupí nemoc či jiné omezení, můžete si zažádat o voličský průkaz.

Žádost o voličský průkaz: Kde a jak žádat?

Voličský průkaz může volič získat pro volby do Senátu, zastupitelstev krajů, Evropského parlamentu, pro volby do Poslanecké sněmovny nebo pro prezidentské volby. Pro komunální volby, které proběhnou společně se senátními letos na podzim, voličský průkaz získat nelze. 

Podle zákona má každý volič, který nemůže volit v okrsku, kde je zapsán na seznamu voličů, právo požádat si o vydání voličského průkazu. Žádost o voličský průkaz musí úřad obdržet nejpozději 7 dnů před konáním voleb v 16 hodin.

Písemně ji lze vyřídit například na poště, kde volič kvůli ověření své žádosti navštíví Czech Point. Osobně si pak volič může zažádat o voličský průkaz na obecním úřadě dva dny před volbami do 16 hodin. 

Žádost o voličský průkaz ke stažení >>>

Žádost musí být podána v písemné podobě a být opatřena úředně ověřeným podpisem. Nejdříve si o voličský průkaz můžete zažádat v termínu vyhlášení voleb. Obecní úřad (magistrát, městský úřad, úřady městyse, úřad městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, úřad městské části hlavního města Prahy) vydá voličský průkaz, který je platný pouze pro jedny volby. Cena voličského průkazu je nulová, za jeho vydání nic neplatíte.

Datová schránka anebo Portál Pražana

Pokud se dlouhodobě pohybujete mimo místo svého trvalého bydliště, může se vám hodit možnost zažádat si o voličský průkaz pomocí datové schránky. Žádost můžete zaslat v elektronické podobě příslušnému obecnímu nebo zastupitelskému úřadu. Pražané mohou žádat i skrze Portál Pražana.

Kdy obdržíte voličský průkaz

Voličský průkaz obdržíte nejdříve 15 dnů přede dnem konání voleb (jen v případě krajských voleb není tato lhůta pro obecní úřady omezena). Obecní nebo zastupitelský úřad vám doklad zašle poštou nebo předá osobně. Na úřadu vám může voličský průkaz vyzvednout také osoba s úředně ověřenou plnou mocí. Vydání voličského průkazu zaznamená obecní úřad do stálého seznamu voličů, a tak budete moci volit i mimo svůj okrsek.

Voličský průkaz a jeho platnost: Pro jaké volby ho lze vystavit a co volby v zahraničí

Nárok zažádat si o voličský průkaz má ze zákona každý volič, který se nemůže dostavit k volbám ve svém volebním okrsku. Každý volební průkaz platí pouze jednou a jen pro jedny konkrétní volby, pro něž byl vystaven.

Pokud neuvede ve své žádosti jinak, obdrží žadatel v případě prezidentských a senátních voleb voličské průkazy dva. Jeden voličský průkaz předloží v prvním kole voleb, druhý v druhém kole. Podmínky toho, kdy a kde lze použít voličský průkaz, se pro jednotlivé volby liší: 

Senátní volby 2022 a voličský průkaz

K volbám do Senátu můžete s voličským průkazem v jakémkoliv okrsku z volebního obvodu, kde jste hlášeni k trvalému pobytu a kde volby probíhají, pokud žijete trvale v ČR. Voličský průkaz vám v případě senátních voleb nedovoluje volit mimo váš volební obvod.

Jestliže žijete v zahraničí, můžete volit s průkazem v jakékoliv volební místnosti v Česku a zažádat si o něj na zastupitelském úřadu. Ze zahraničí však do senátních voleb volit nelze. Pokud neuvedete v žádosti jinak, obdržíte voličské průkazy dva - jeden pro každé kolo.

Jak volit do Senátu: Návod a volební obvody >>>

Komunální volby 2022 a voličský průkaz

Pro volby do obecních zastupitelstev se nevydává voličský průkaz a volič musí volit ve volební místnosti přiřazené na základě jeho trvalého bydliště.

Jak volit: Návod pro komunální volby >>>

Prezidentské volby 2023 a voličský průkaz

Pro prezidentské volby platí stejná pravidla jako pro volby do poslanecké sněmovny. Volit můžete v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území Česka, stejně tak lze volit i ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. O voličský průkaz si můžete zažádat i na příslušném zastupitelském úřadu v zahraničí. Pokud neuvedete v žádosti jinak, obdržíte voličské průkazy dva - jeden pro každé kolo.

Volby do Evropského parlamentu

Při volbách do Evropského parlamentu je možné si zažádat o voličský průkaz a volit v jakékoliv volební místnosti na území Česka. Volit ze zahraničí nelze.

Krajské volby

Odlišná pravidla fungují při volbách do krajského zastupitelstva. S voličským průkazem lze volit v jakékoliv volební místnosti v kraji, na jehož území je volič přihlášen k trvalému pobytu. Volit můžete pouze ve stálém volebním okrsku na území ČR (nikoliv v zahraničí) spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a kde je volič přihlášen k trvalému pobytu.

Volby do poslanecké sněmovny

Volit s voličským průkazem můžete ve volbách do Poslanecké sněmovny v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky. V poslaneckých volbách můžete volit i ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. O voličský průkaz si tak můžete zažádat na příslušném zastupitelském úřadu v zahraničí..

Co obsahuje voličský průkaz

Voličský průkaz se vydává v jednotné podobě pro všechny druhy voleb. K jeho náležitostem patří:

  • označení obecního nebo zastupitelského úřadu, který ho vydal
  • druh voleb, pro který je voličský průkaz vydán
  • datum konání voleb
  • jméno a příjmení voliče
  • datum narození voliče
  • trvalé bydliště voliče
  • podpis a razítko úřadu

Voličský průkaz je vytištěn na speciálním papíru a je opatřen ochrannými prvky proti zneužití a padělání.

Jak volit s voličským průkazem

Budete využívat pro volby do Senátu 2022 nebo pro prezidentské volby 2023 voličský průkaz? Pak si ho s sebou musíte přinést do volební místnosti, kde ho odevzdáte.

Volební komise ho přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů, a tak bude zajištěno, že váš hlas bude započítán i při volbě mimo místo vašeho trvalého bydliště. Nezapomeňte, že k volbám budete potřebovat také svůj občanský průkaz.

Prezidentské volby - videoprůvodce

Video se připravuje ...
Průvodce prezidentskými volbami

 

Autor: jon, čer

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Volby

V roce 2022 se v Česku konají volby do Senátu a komunální volby.

Prezident Zeman stanovil termín voleb na 23. a 24. záží 2022. Přečtěte si podrobný speciál, jak volit v komunálních volbách a jaký postup platí pro volby do Senátu. V obou případech potřebujete volební lístky, které vhodíte do uren ve volebních místnostech. Volební systém a pravidla se však liší. Odlišná pravidla platí hlavně pro voličský průkaz. Letošní volby znamenají i to, že se budou volit noví primátoři Prahy a Brna. Možná vás bude také zajímat, jak funguje volební komise, případně jak se stát jejím členem a jak vysoká bývá obyčejně volební účast. Na webu E15 vám přineseme i přehled kandidátů a výsledky voleb.

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newslettery