Voličský průkaz: Jak a kde podat žádost | Vzor online | e15.cz
M A

Prezidentské volby

Voličský průkaz: Jak a kde vyplnit formulář žádosti a kdy s ním volit nelze

Voličský průkaz pro prezidentské volby 2023 (ilustrační foto)
Voličský průkaz pro prezidentské volby 2023 (ilustrační foto)
• 
ZDROJ: ČTK

jon, čer

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Voliči, kteří chtějí volit v prezidentských volbách v lednu 2023, ale nemohou se dostavit do svého volebního okrsku podle místa bydliště, mohou využít voličský průkaz. Voličský průkaz lze vydat i čistě jen pro druhé kolo voleb. Žádost o voličský průkaz lze podat osobně, písemně nebo online. Do kdy máte čas a jak správně postupovat?

Lze ještě  žádat o voličský průkaz pro druhé kolo prezidentských voleb?

Prezidentské volby odstartovaly prvním kolem 13. a 14. ledna 2023 prvním kolem. Výsledky určily dva postupující - jsou jimi Petr Pavel a Andrej Babiš. Druhé kolo, ve kterém se utkají dva nejúspěšnější kandidáti na prezidenta, se bude konat 27. a 28. ledna 2023. Konečné výsledky voleb 2023 budou známy již v sobotu.

I tentokrát platí, že v případě, že se v těchto termínech budete pohybovat mimo své trvalé bydliště, nebo vám do voleb vstoupí nemoc či jiné omezení, si můžete zažádat o voličský průkaz. Čili i pokud jste si o něj nezažádali pro první kolo, můžete si o něj zažádat pro kolo druhé. Termíny, do kdy je možné podat žádost najdete níže.

ONLINE: Prezidentské volby 2023 - novinky, aktuality a výsledky >>>

Žádost o voličský průkaz: Kde a jak žádat?

Podle zákona má každý volič, který nemůže volit v okrsku, kde je zapsán na seznamu voličů, právo požádat o vydání voličského průkazu. Voličský průkaz může volič získat pro prezidentské volby, volby do Senátu, zastupitelstev krajů, Evropského parlamentu, nebo Poslanecké sněmovny. Pro komunální volby voličský průkaz získat nelze. 

 • Písemně lze žádost vyřídit například na poště, kde volič kvůli ověření své žádosti navštíví Czech Point.
 • Osobně si pak volič může zažádat o voličský průkaz na obecním úřadě nejpozději dva dny před volbami do 16 hodin.
 • Elektronicky můžete žádat o voličský průkaz prostřednictvím datové schránky.

Žádost o voličský průkaz v písemné podobě musí být opatřena úředně ověřeným podpisem. Nejdříve si o voličský průkaz můžete zažádat v termínu vyhlášení voleb.

 

Obecní úřad (magistrát, městský úřad, úřady městyse, úřad městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, úřad městské části hlavního města Prahy) vydá voličský průkaz, který je platný pouze pro jedny volby. Cena samotného voličského průkazu je nulová, za jeho vydání nic neplatíte.

Do kdy žádat o voličský průkaz pro druhé kolo prezidentské volby 2023?

Žádost o voličský průkaz musí úřad obdržet nejpozději 7 dnů před konáním voleb v 16 hodin. Písemně, online či osobně lze žádat nejdříve v den vyhlášení voleb. Pro nadcházející prezidentské volby 2023 platí následující termíny:

 • Písemně či on-line (přes datovou schránku) mohou voliči žádat nejpozději v pátek 20. ledna 2023 do 16:00.
 • Osobně nejpozději ve středu 25. ledna 2023 do 16:00 na obecním úřadě v místě svého trvalého bydliště.

Termíny pro první kolo prezidentských voleb 2023: 

 • 13. ledna 2023, pátek, 14:00 - 22:00
 • 14. ledna 2023, sobota, 8:00 - 14:00

Termíny pro druhé kolo prezidentských voleb 2023 (žádný z kandidátů nezískal nad 50 procent hlasů):

 • 27. ledna 2023, pátek, 14:00 - 22:00
 • 28. ledna 2023, sobota, 8:00 - 14:00

Vzor žádosti o voličský průkaz ke stažení

Volby mimo trvalé bydliště v Česku

Pod následujícím odkazem naleznete formulář žádosti o voličský průkaz v případě, že budete volit v Česku. Vyplňte v něm své osobní údaje, poté formulář vytiskněte a doručte na obecní úřad podle místa svého trvalého bydliště. Jedná se o oficiální vzor Ministerstva vnitra ČR pro prezidentské volby 2023:

Žádost o voličský průkaz ke stažení pro obecní úřad >>>

Volby v zahraničí

V případě, že budete žádat o vydání voličského průkazu zastupitelský úřad v zahraničí, použijte následující vzor. Seznam zastupitelských úřadů v zahraničí, u kterých lze žádat o zápis do zvláštního seznamu voličů a vydání voličského průkazu včetně kontaktů najdete na internetových stránkách MZV.

Pod odkazem „státy a území" zvolte název státu a „Kontaktní český úřad." Oficiální žádost o voličský průkaz od Ministerstva vnitra ČR najdete pod následujícím odkazem: 

Žádost o voličský průkaz ke stažení pro zastupitelský úřad >>>

Žádost o voličský průkaz online: Datová schránka a Portál občana

Pokud se dlouhodobě pohybujete mimo místo svého trvalého bydliště, může se vám hodit možnost zažádat si o voličský průkaz pomocí datové schránky. Žádost můžete zaslat v elektronické podobě příslušnému obecnímu nebo zastupitelskému úřadu. Žádost o voličský průkaz lze vyřídit snadno i pomocí datové schránky fyzické osoby přes Portál občana.

Na hlavní stránce Portálu občana zvolte Žádost o voličský průkaz, alternativně v sekci Podání vyberte Další podání a Žádost o vydání voličského průkazu. Zde si vyberete, pro které vyhlášené volby chcete získat voličský průkaz. 

Volič přebývající v zahraničí bez trvalého pobytu v Česku nemůže o voličský průkaz žádat skrze Portál občana a musí místo toho na zastupitelském úřadě v zahraničí podat žádost osobní nebo písemnou formou.

Kdy obdržíte voličský průkaz

Voličský průkaz obdržíte nejdříve 15 dnů přede dnem konání voleb (jen v případě krajských voleb není tato lhůta pro obecní úřady omezena). Obecní nebo zastupitelský úřad vám doklad zašle poštou nebo předá osobně.

Na úřadu vám může voličský průkaz vyzvednout také osoba s úředně ověřenou plnou mocí. Vydání voličského průkazu zaznamená obecní úřad do stálého seznamu voličů, a tak budete moci volit i mimo svůj volební okrsek.

Voličský průkaz a jeho platnost: Pro jaké volby ho lze vystavit a co volby v zahraničí

Nárok zažádat si o voličský průkaz má ze zákona každý volič, který se nemůže dostavit k volbám ve svém volebním okrsku.

 • Každý volební průkaz platí pouze jednou a jen pro jedny konkrétní volby a kolo, pro něž byl vystaven.
 • Ve vzoru žádosti zaškrtněte, zda chcete voličský průkaz pro první nebo druhé kolo, případně pro obě dvě kola
 • Jeden voličský průkaz předloží v prvním kole voleb, druhý v druhém kole.
 • Na každém průkazu vydaném pro senátní nebo prezidentské volby je vyznačeno, zda je vydán pro 1. nebo 2. kolo

Podmínky toho, kdy a kde lze použít voličský průkaz, se pro jednotlivé volby liší, detaily se dočtete níže: 

Volby Mimo trvalé bydliště V zahraničí
Prezidentské V kterékoliv volební místnosti Ano
Senátní V rámci volebního obvodu Ne
Krajské V rámci kraje Ne
Evropský parlament V kterékoliv volební místnosti Ne
Parlamentní V kterékoliv volební místnosti Ano
Komunální Nelze Ne

Prezidentské volby a voličský průkaz

Pro prezidentské volby platí stejná pravidla jako pro volby do Poslanecké sněmovny. Volit s voličským průkazem můžete: 

 • v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území Česka
 • ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí

Žádost můžete podat osobně, písemně nebo přes datovou schránku na obecním úřadě v oblasti vašeho trvalého bydliště. V případě. že máte jako fyzická osoba datovou schránku, lze využít i Portál občana. O voličský průkaz si můžete zažádat i na příslušném zastupitelském úřadu v zahraničí. V žádosti máte možnost zaškrtnout, zda chcete voličský průkaz získat pro první nebo druhé kolo, případně pro obě dvě (výše najdete vzor žádosti ke stažení).

Nadcházející prezidentské volby začaly 13. a 14. ledna 2023 prvním kolem. O voličský průkaz pro druhé kolo si můžete zažádat i po skončení prvního kola. Druhé kolo, ve kterém se potkají dva nejúspěšnější kandidáti na prezidenta, se bude konat 27. a 28. ledna 2023. Termíny, do kdy můžete o voličský průkaz žádat, najdete výše

Návod pro prezidentské volby 2023: Jak volit? >>>

Volební kalkulačka 2023: Koho volit? >>>

Senátní volby a voličský průkaz

K volbám do Senátu můžete s voličským průkazem v jakémkoliv okrsku z volebního obvodu, kde jste hlášeni k trvalému pobytu a kde volby probíhají, pokud žijete trvale v ČR.Voličský průkaz vám v případě senátních voleb nedovoluje volit mimo váš volební obvod.

Jestliže žijete v zahraničí, můžete volit s průkazem v jakékoliv volební místnosti v Česku a zažádat si o něj na zastupitelském úřadu. Ze zahraničí však do senátních voleb volit nelze. V žádosti máte možnost zaškrtnout, zda chcete voličský průkaz získat pro první nebo druhé kolo, případně pro obě dvě.

Jak volit do Senátu: Návod a volební obvody >>>

Volby do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu se konají každých pět let. Při volbách do Evropského parlamentu je možné si zažádat o voličský průkaz a lze s ním volit v jakékoliv volební místnosti na území Česka. Volit ze zahraničí s voličským průkazem nelze.

Krajské volby

Odlišná pravidla fungují při volbách do krajského zastupitelstva. S voličským průkazem lze volit v jakékoliv volební místnosti v kraji, na jehož území je volič přihlášen k trvalému pobytu.

Volit můžete pouze ve stálém volebním okrsku na území ČR (nikoliv v zahraničí) spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a kde je volič přihlášen k trvalému pobytu.

Volby do Poslanecké sněmovny

Volit s voličským průkazem můžete ve volbách do Poslanecké sněmovny v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky. V poslaneckých a prezidentských volbách můžete volit i ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. O voličský průkaz si také můžete zažádat na příslušném zastupitelském úřadu v zahraničí.

Komunální volby a voličský průkaz

Pro volby do obecních zastupitelstev se nevydává voličský průkaz a volič musí volit ve volební místnosti přiřazené na základě jeho trvalého bydliště.

Jak volit: Návod pro komunální volby >>>

Co obsahuje voličský průkaz

Voličský průkaz se vydává v jednotné podobě pro všechny druhy voleb. K jeho náležitostem patří:

 • označení obecního nebo zastupitelského úřadu, který ho vydal
 • druh a kolo voleb, pro který je voličský průkaz vydán
 • datum konání voleb, případně daného kola
 • jméno a příjmení voliče
 • datum narození voliče
 • trvalé bydliště voliče
 • podpis a razítko úřadu

Voličský průkaz je vytištěn na speciálním papíru a je opatřen ochrannými prvky proti zneužití a padělání.

Jak volit s voličským průkazem

Budete využívat pro prezidentské volby 2023 voličský průkaz? Pak si ho s sebou musíte přinést do volební místnosti, kde ho odevzdáte. Pokud se jedná o senátní nebo prezidentské volby, informace uvedená na voličském průkazu specifikuje, zda je určen pro první nebo druhé kolo. Než půjdete k volbám, zkontrolujte si proto, zda máte správný dokument.

Volební komise ho přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů, a tak bude zajištěno, že váš hlas bude započítán i při volbě mimo místo vašeho trvalého bydliště. Nezapomeňte, že k volbám budete potřebovat také svůj občanský průkaz.

Prezidentské volby – videoprůvodce

Video se připravuje ...
Průvodce prezidentskými volbami

 

Autor: jon, čer

Prezidentské volby 2023

V roce 2023 bude Česko volit nového prezidenta.

ONLINE Výsledky voleb Termín voleb Kandidáti na prezidenta Volební průzkumy Kurzy sázkařů Volební kalkulačka Volební místnosti Debaty - TV program Jak volit Volební lístky Volební spoty Voličský průkaz Volební účast Volební komise Podpisy Petr Pavel Andrej Babiš Danuše Nerudová Marek Hilšer Pavel Fischer Tomáš Zima Karel Diviš Jaroslav Bašta

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Volba prezidenta

Termín voleb a volební systém

Prezidentské volby pokračují, chystá se druhé kolo, kde se proti sobě postaví Andrej Babiš a Petr Pavel. Souhrnný článek o systému prezidentských voleb, mandátu prezidenta a přesném termínu konání prvního a druhého kola najdete na stránkách E15.cz zaměřujících se na prezidentské volby 2023.

Kandidáti na prezidenta

Projděte si náš obecný článek Prezidentští kandidáti 2023, jenž pokrývá všechny oznámené kandidáty. Zajímají vás názory, volební programy a okolnosti kandidatury jednotlivých uchazečů o Hrad? Deník E15 vypracoval podrobné medailónky následujících prezidentských kandidátů:

Andrej Babiš | Jaroslav Bašta | Karel Diviš | Pavel Fischer | Marek Hilšer | Danuše Nerudová | Petr Pavel | Tomáš Zima

Výsledky voleb

Sledujte průběžné, aktuální výsledky kandidátů na prezidenta. Výsledky voleb 2023 a průběh sčítání hlasů můžete sledovat v našem online přenosu. Podívejte se na předběžné a posléze i konečné výsledky prvního kola prezidentských voleb 2023. Server E15.cz vám dále nabídne předběžné i kompletní, definitivní výsledky druhého kola prezidentské volby.

Volební průzkumy a sázkové kurzy

Na stránkách webu E15.cz naleznete také pravidelně aktualizované volební průzkumy a preference jednotlivých kandidátů. Podívejte se i na průběžné kurzy sázkových kanceláří pro prezidentské kandidáty.

Debaty kandidátů

Mnozí voliči se ve finále rozhodují na základě toho, jak si kandidáti vedou v předvolebních debatách. Připravili jsme pro vás přehledný televizní program prezidentských debat, z něhož se snadno dozvíte, kdy se budou debaty kandidátů na prezidenta vysílat.

Volební kalkulačka

Jaké mají kandidáti na prezidenta 2023 názory a preference? Jaké mají priority? Co říká jejich volební program? V čem se shodují a v čem naopak rozcházejí dosavadní favorité prezidentských voleb Danuše Nerudová a Petr Pavel? Jaký je jejich názor na českou vládu, pomoc Ukrajině, a jaký mají postoj k Rusku? Jak by vláda podle nich měla řešit inflaci a energetickou krizi? Co říkají na zvyšování daní? Koho by s sebou vzali na Hrad a koho by preferovali v radě ČNB a na Ústavním soudu? Prozradí vám to naše názorová volební kalkulačka pro prezidentské volby 2023.

Voličský průkaz

Pokud se chystáte volit mimo trvalé bydliště, nezapomeňte si vyřídit volební průkaz. Na stránkách E15.cz se dočtete, kdy a jak o voličský průkaz žádat, ale i co k voličskému průkazu potřebujete, nebo kdy vám přijde na adresu vašeho přechodného bydliště.

Jak volit

Jak správně volit, aby byl váš hlas ve volbě prezidenta 2023 platný? Jak zjistíte, kde máte volit? Kdo může volit? Kde naleznete vaši volební místnost a kde leží váš volební okrsek? Jak použít volební lístky při volbě prezidenta? Co s sebou ve volební místnosti potřebujete? Kdy je hlasovací lístek neplatný? Jak se stát členem volební komise? Přečtěte si náš návod jak volit prezidenta 2023.

Volební účast

Prezidentské volby patří v Česku k těm nejpopulárnějším. Na E15.cz najdete srovnání historické volební účasti nejen pro prezidentské volby.

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newslettery