Voličský průkaz pro parlamentní volby 2021 | E15.cz

Nezapomeňte na žádost o voličský průkaz. Použít lze i datovou schránku

E15.cz

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Voliči, kteří chtějí volit ve volbách do Poslanecké sněmovny parlamentu 2021, ale nemohou se dostavit do svého volebního okrsku podle místa bydliště, mohou využít voličský průkaz. Nově je možné žádost o voličský průkaz zaslat i datovou schránkou.

Sněmovní volby v Česku proběhnou 8. a 9.října. V případě, že se v tomto termínu budete pohybovat mimo své trvalé bydliště, nebo vám do voleb vstoupí nemoc či jiné omezení, můžete si zažádat o voličský průkaz. Neměli byste s tím však už otálet.

Voličský průkaz 2021: O dokument si zažádejte včas

Voličský průkaz může volič získat pro volby do Senátu, zastupitelstev krajů, Evropského parlamentu i pro nadcházející volby do Poslanecké sněmovny. Podle zákona má každý volič, který nemůže volit v okrsku, kde je zapsán na seznamu voličů, právo požádat si o vydání voličského průkazu. S žádostí neotálejte, podat ji musíte nejpozději 7 dnů před konáním voleb, případně do 6. října do 16 hodin, pokud se volič dostaví na úřad osobně. O voličský průkaz si v případě poslaneckých voleb mohou požádat i voliči žijící trvale v zahraničí.

Žádost o voličský průkaz ke stažení >>>

Žádost musí být podána v písemné podobě a být opatřena úředně ověřeným podpisem. Nejdříve si o voličský průkaz můžete zažádat v termínu vyhlášení voleb (proběhlo 28. prosince 2020). Obecní úřad (magistrát, městský úřad, úřady městyse, úřad městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, úřad městské části hlavního města Prahy) vydá voličský průkaz, který je platný pouze pro jedny volby. Pokud jste volili s voličským průkazem v posledních volbách do Senátu nebo krjských volbách, musíte si pro volby do Poslanecké sněmovny znovu zažádat o voličský průkaz. Cena voličského průkazu je nulová, za jeho vydání nic neplatíte.

Voličský průkaz –⁠ datová schránka anebo Portál Pražana vám usnadní žádost

Pokud se dlouhodobě pohybujete mimo místo svého trvalého bydliště, může se vám hodit možnost zažádat si o voličský průkaz pomocí datové schránky. Žádost můžete zaslat v elektronické podobě příslušnému obecnímu nebo zastupitelskému úřadu. Pražané mohou nově žádat i skrze Portál Pražana.

Voličský průkaz pro volby do Poslanecké sněmovny obdržíte nejdříve 15 dnů přede dnem konání voleb. Obecní nebo zastupitelský úřad vám doklad zašle poštou nebo předá osobně. Na úřadu vám může voličský průkaz vyzvednout také osoba s úředně ověřenou plnou mocí. Vydání voličského průkazu zaznamená obecní úřad do stálého seznamu voličů, a tak budete moci volit i mimo svůj okrsek.

Voličský průkaz –⁠ kde přesně můžete volit?

Nárok zažádat si o voličský průkaz má ze zákona každý volič, který se nemůže dostavit k volbám ve svém volebním okrsku. Podmínky jeho použití se však pro jednotlivé volby liší. 

Volby do poslanecké sněmovny 2021

Volit s voličským průkazem můžete ve volbách do Poslanecké sněmovny v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky. V poslaneckých volbách můžete volit i ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. O voličský průkaz si tak můžete zažádat na příslušném zastupitelském úřadu v zahraničí.

Krajské volby 2020

Odlišná pravidla fungovala minulý rok při krajských volbách. Volit s voličským průkazem můžete ve stálém volebním okrsku na území ČR (nikoliv v zahraničí) spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a kde jste jako volič přihlášen k trvalému pobytu. O voličský průkaz pro krajské volby si tedy nemůžete žádat v zahraničí na zastupitelském úřadu.

Senátní volby 2020

Ještě jinak to bylo během loňských senátních voleb. K volbám do Senátu můžete s voličským průkazem v jakémkoliv okrsku z volebního obvodu, kde jste hlášeni k trvalému pobytu a kde volby probíhají, pokud žijete trvale v ČR. Jestliže žijete v zahraničí, můžete volit s průkazem v jakékoliv volební místnosti v Česku a zažádat si o něj na zastupitelském úřadu.

Jak vypadá voličský průkaz?

Voličský průkaz se vydává v jednotné podobě pro všechny druhy voleb. K jeho náležitostem patří:

  • označení obecního nebo zastupitelského úřadu, který ho vydal,
  • druh voleb, pro který je voličský průkaz vydán,
  • datum konání voleb,
  • jméno a příjmení voliče,
  • datum narození voliče,
  • trvalé bydliště voliče,
  • podpis a razítko úřadu.

Voličský průkaz je vytištěn na speciálním papíru a je opatřen ochrannými prvky proti zneužití a padělání.

Jak postupovat při volbách s voličským průkazem?

Budete využívat pro volby do Poslanecké sněmovny 2021 voličský průkaz? Pak si ho s sebou musíte přinést do volební místnosti, kde ho odevzdáte. Volební komise ho přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů, a tak bude zajištěno, že váš hlas bude započítán i při volbě mimo místo vašeho trvalého bydliště. Nezapomeňte, že k volbám budete potřebovat také svůj občanský průkaz.

Autor: E15.cz

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video