Voličský průkaz pro senátní a krajské volby 2020 | E15.cz

Jak získat voličský průkaz? Použít lze i datovou schránku

E15.cz

Voliči, kteří chtějí volit v podzimních krajských a senátních volbách, ale nemohou se dostavit do svého volebního okrsku podle místa bydliště, mohou využít voličský průkaz. Nově je možné žádost o voličský průkaz zaslat i datovou schránkou.

V roce 2020 nás v Česku čekají krajské volby a senátní volby. Termín voleb připadá na 2. a 3. října. V případě, že se v tomto termínu budete pohybovat mimo své trvalé bydliště, nebo vám do voleb vstoupí nemoc či jiné omezení, můžete si zažádat o voličský průkaz.

Voličský průkaz 2020: O dokument si zažádejte včas

Voličský průkaz může volič získat pro volby do Senátu i zastupitelstev krajů, které nás čekají letos na podzim. Podle zákona má každý volič, který nemůže volit v okrsku, kde je zapsán na seznamu voličů, právo požádat si o vydání voličského průkazu. S žádostí neotálejte, podat ji musíte nejpozději 7 dnů před konáním voleb. Voliči žijící trvale v zahraničí si mohou zažádat o voličský průkaz pouze pro volby do Senátu, nikoliv do krajských zastupitelstev.

Žádost musí být podána v písemné podobě a být opatřena úředně ověřeným podpisem. Nejdříve si o voličský průkaz můžete zažádat v termínu vyhlášení voleb. Obecní úřad vydá voličský průkaz, který je platný pouze pro jedny volby. Pokud byste chtěli volit mimo svůj okrsek například v příštích volbách do Poslanecké sněmovny, musíte si o něj zažádat znovu. Cena voličského průkazu je nulová, za jeho vydání nic neplatíte.

Voličský průkaz –⁠ datová schránka vám usnadní žádost

Pokud se dlouhodobě pohybujete mimo místo svého trvalého bydliště, může se vám hodit možnost zažádat si o voličský průkaz pomocí datové schránky. Žádost můžete zaslat v elektronické podobě příslušnému obecnímu nebo zastupitelskému úřadu.

Voličský průkaz pro volby do Senátu a krajských zastupitelstev obdržíte nejdříve 15 dnů přede dnem konání voleb. Obecní nebo zastupitelský úřad vám doklad zašle poštou nebo předá osobně. Na úřadu vám může voličský průkaz vyzvednout také osoba s úředně ověřenou plnou mocí. Vydání voličského průkazu zaznamená obecní úřad do stálého seznamu voličů, a tak budete moci volit i mimo svůj okrsek.

Voličský průkaz –⁠ kde přesně můžete volit?

Nárok zažádat si o voličský průkaz má ze zákona každý volič, který se nemůže dostavit k volbám ve svém volebním okrsku. Podmínky jeho použití se však pro jednotlivé volby liší. 

Krajské volby 2020

Volit s voličským průkazem můžete ve stálém volebním okrsku na území ČR (nikoliv v zahraničí) spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a kde jste jako volič přihlášen k trvalému pobytu. O voličský průkaz pro krajské volby si tedy nemůžete žádat v zahraničí na zastupitelském úřadu.

Senátní volby 2020

K volbám do Senátu můžete s voličským průkazem v jakémkoliv okrsku z volebního obvodu, kde jste hlášeni k trvalému pobytu a kde volby probíhají, pokud žijete trvale v ČR. Jestliže žijete v zahraničí, můžete volit s průkazem v jakékoliv volební místnosti v Česku a zažádat si o něj na zastupitelském úřadu.

Jak vypadá voličský průkaz?

Voličský průkaz se vydává v jednotné podobě pro všechny druhy voleb. K jeho náležitostem patří:

  • označení obecního nebo zastupitelského úřadu, který ho vydal,
  • druh voleb, pro který je voličský průkaz vydán,
  • datum konání voleb,
  • jméno a příjmení voliče,
  • datum narození voliče,
  • trvalé bydliště voliče,
  • podpis a razítko úřadu.

Voličský průkaz je vytištěn na speciálním papíru a je opatřen ochrannými prvky proti zneužití a padělání.

Jak postupovat při volbách s voličským průkazem?

Budete využívat pro senátní volby nebo krajské volby v Česku voličský průkaz? Pak si ho s sebou musíte přinést do volební místnosti, kde ho odevzdáte. Volební komise ho přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů, a tak bude zajištěno, že váš hlas bude započítán i při volbě mimo místo vašeho trvalého bydliště. Nezapomeňte, že k volbám budete potřebovat také svůj občanský průkaz.

Autor: E15.cz
 

Volby 2020

Krajské volby a 1. kolo voleb do Senátu se konají 2. a 3. října 2020. Druhé kolo voleb do Senátu se koná 9. a 10. října. Přečtěte si, jak se stát členem volební komise a jak získat voličský průkaz.

Krajské volby

Kandidáti do krajů Jak volit v krajských volbách? Výsledky krajských voleb

Volby do Senátu

Kandidáti do Senátu Druhé kolo voleb Výsledky senátních voleb

 

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!