Starobní důchod 2022: Kalkulačka a jak na výpočet důchodu | E15.cz

Výpočet starobního důchodu 2022 - důchodová kalkulačka

Výpočet důchodu

Výpočet důchodu v roce 2022 závisí na výši průměrné měsíční mzdy za odpracované roky a získané době pojištění. Průměrná měsíční mzda (osobní vyměřovací základ) se vypočítává z příjmů, ze kterých bylo odvedeno důchodové pojištění, v letech 1986 až 2020. Do doby pojištění se započítávají odpracované roky a tzv. náhradní doby . Mezi náhradní doby pojištění patří např. studium, péče o děti do čtyř let věku, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, péče o závislou osobu v zákonném rozsahu. Doba pojištění se počítá pouze v celých ukončených letech. Při odchodu do důchodu je třeba počítat s krácením za předčasnost, které se provádí za každých 90 kalendářních dní.

Zajímá vás, jak vysokou penzi budete brát a kdy dosáhnete důchodového věku? Napoví vám naše důchodová kalkulačka pro rok 2022. Podmínky pro odchod do starobního důchodu jsou dvě: dosáhnutí důchodového věku a odpracování dostatečného počtu let.