Starobní důchod 2023 | Důchodová kalkulačka pro výpočet | e15.cz

Důchodová kalkulačka 2023: Spočítejte si starobní důchod

Výpočet důchodu

Výpočet důchodu v roce 2023 závisí na výši průměrné měsíční mzdy za odpracované roky a získané době pojištění. Průměrná měsíční mzda (osobní vyměřovací základ) se vypočítává z příjmů, ze kterých bylo odvedeno důchodové pojištění od roku 1986. Do doby pojištění se započítávají odpracované roky a náhradní doba pojištění. Mezi náhradní doby pojištění patří např. studium, péče o děti do čtyř let věku, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, péče o závislou osobu v zákonném rozsahu. Doba pojištění se počítá pouze v celých ukončených letech. Při odchodu do předčasného důchodu je potřeba počítat s krácením za předčasnost, které se provádí za každých 90 kalendářních dní.

Zajímá vás, jak vysokou penzi budete brát a kdy dosáhnete důchodového věku? Napoví vám naše důchodová kalkulačka pro rok 2023. Podmínky pro odchod do starobního důchodu jsou dvě: dosáhnutí důchodového věku a odpracování dostatečného počtu let.