Výpočet starobního důchodu - kalkulačka 2020 | E15.cz

Výpočet důchodu 2020

Výpočet důchodu

Výpočet důchodu v roce 2020 závisí na výši průměrné měsíční mzdy za odpracované roky a získané době pojištění. Průměrná měsíční mzda (osobní vyměřovací základ) se vypočítává z příjmů, ze kterých bylo odvedeno důchodové pojištění, v letech 1986 až 2019. Do doby pojištění se započítávají odpracované roky a náhradní doba pojištění. Mezi náhradní doby pojištění patří např. studium, péče o děti do čtyř let věku, evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu, péče o závislou osobu v zákonném rozsahu. Doba pojištění se počítá pouze v celých ukončených letech. Při odchodu do předčasného důchodu je potřeba počítat s krácením za předčasnost, které se provádí za každých 90 kalendářních dní.

Zajímá Vás, jak vysokou penzi budete brát a kdy dosáhnete důchodového věku? Napoví Vám naše důchodová kalkulačka pro rok 2020. Podmínky pro odchod do starobního důchodu jsou dvě: dosáhnutí důchodového věku a odpracování dostatečného počtu let.