Profily

Terezie Kosíková

Ráda píšu o věcech, které mě rozhořčí, zaujmou nebo chybí ve veřejné diskuzi. V mých článcích můžete najít společenská témata, genderovou problematiku či politiku. Ráda zapáleně diskutuji, čtu si, potloukám se po omšelých místech, aspiruji na vtipy. V TST zastávám pozici šéfredaktorky. Právě studuji pátým rokem právo na Karlově Univerzitě v Praze.