V Brně začala stavba institutu CEITEC za více než pět miliard | E15.cz

V Brně začala stavba institutu CEITEC za více než pět miliard

Středoevropský technologický institut CEITEC začal vyrůstat v Univerzitním kampusu Bohunice Masarykovy univerzity (MU) a Vysokého učení technického (VUT) Pod Palackého vrchem v Brně. Do nových laboratoří o celkové rozloze 25 000 m² se vědci přestěhují koncem roku 2014. Dotaci ve výši 5,24 miliardy korun získaly brněnské vysoké školy a výzkumné instituce z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, uvedl CEITEC.

Dvě nové budovy CEITEC MU s téměř 7000 m² pro laboratoře, výukové prostory a pracovny vyrostou v Univerzitním kampusu Bohunice. Větší z pavilonů bude mít atypický eliptický půdorys s vnitřním zastřešeným atriem. Místo v něm naleznou pracoviště pro výzkumné programy strukturní biologie, genomiky a proteomiky rostlinných systémů, molekulární medicíny a výzkumu mozku a lidské mysli. Součástí rozšířeného prvního podzemního podlaží se stane i výzkumný skleník a růstové klimatické komory, tzv. fytotrony. V celém areálu bude umístěno sedm sdílených laboratoří s prvotřídními přístroji, jako například spektrometry nukleární magnetické rezonance, které slouží pro studium 3D struktury látek na atomární úrovni nebo elektronové mikroskopy. Ty umožní studovat buněčné struktury a další jevy na makromolekulární úrovni s velmi vysokým rozlišením.

Ve výběrovém řízení na dodavatele stavby pavilonů CEITEC MU uspěla stavební firma KONSTRUKTIVA KONSIT a. s., která je postaví za 417 milionů korun. V soutěži o výstavbu nových budov laboratoří CEITEC VUT zvítězilo sdružení firem UNISTAV a.s., OHL ŽS, a.s., IMOS Brno, a.s. Vysoutěžená cena je 344 milionů korun.

CEITEC je centrem vědecké excelence v oblasti věd o živé přírodě a pokročilých materiálů a technologií, jehož hlavním posláním je vybudování významného evropského centra vědy a vzdělanosti se špičkovým zázemím a podmínkami pro nejlepší vědecké pracovníky v Brně. CEITEC je výsledkem spolupráce šesti brněnských univerzit a výzkumných institucí: Masarykovy univerzity, Vysokého učení technického v Brně, Mendelovy univerzity v Brně, Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, Výzkumného ústavu veterinárního lékařství a Ústavu fyziky materiálů Akademie věd ČR. Celkový rozpočet projektu je 5,246 miliard korun. Základní stavební jednotky centra tvoří 64 výzkumných skupin, které jsou soustředěny do sedmi výzkumných programů: 1. Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie, 2. Pokročilé materiály, 3. Strukturní biologie, 4. Genomika a proteomika rostlinných systémů, 5. Molekulární medicína, 6. Výzkum mozku a lidské mysli, 7. Molekulární veterinární medicína.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!