Výpověď z pracovního poměru - Vzor ke stažení

Výpověď z pracovního poměru – vzor smlouvy ke stažení

Výpověď z pracovního poměru – vzor smlouvy ke stažení Zdroj: Grafika E15

Podání výpovědi je závažný proces, který vyžaduje pečlivé provedení a detailní pochopení relevantních právních aspektů. zároveň přechod z jednoho pracovního poměru do druhého musí být řízen s maximální opatrností, aby byla zachována práva a povinnosti obou stran. Správně připravená výpovědní smlouva je jednou částí tohoto procesu, aby byla minimalizována rizika spojená s nevhodným ukončením pracovního poměru.

Pokud se výpověď předává osobně na pracovišti, doporučujeme si nechat jednu kopii podepsat zaměstnavatelem jako důkaz, že bylo předáno a v jaký den.

Stáhnout: Výpověď z pracovního poměru – vzor >>>

Upozorňujeme, že jde o obecný a základní vzor dokumentu, který musí být pro použití v konkrétním případě dále upraven. Autoři nepřebírají žádnou odpovědnost za chybné využití těchto vzorů.

Tento vzor smlouvy pro Vás připravila advokátní kancelář FORLEX s.r.o. (LinkedIn společnosti), poskytující poradenství na nejvyšší úrovni v oblasti obchodních vztahů v České republice i v zahraničí.

[Název zaměstnavatele] 

[adresa sídla]

Doporučeně s dodejkou/osobně na pracovišti 

VÝPOVĚĎ ZAMĚSTNANCE Z PRACOVNÍHO POMĚRU

Vážení,

na základě pracovního poměru vzniklého na základě smlouvy ze dne [•] pracuji u vaší společnosti [•] se sídlem na adrese [•] IČO: [•], zapsané v obchodním rejstříku vedeném [•] soudem v [•], spis. zn. [•] („Zaměstnavatel“) jako zaměstnanec na pracovní pozici [•].

Oznamuji vám, že tímto dávám výpověď z výše uvedeného pracovního poměru podle § 50 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 

S pozdravem

V [•] dne [•]

__________________________

[Zaměstnanec]

[V případě osobního doručení na pracovišti]

Za zaměstnavatele převzal:

V [•] dne [•]

__________________________

[Zaměstnavatel]