A co komfortní služby v bytových domech? | E15.cz

A co komfortní služby v bytových domech?

Studijní obor Správa majetku a provoz budov (Facility management) na Fakultě stavební Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava běží již třetím rokem.

Ale co to ten komfort je? Někdo může za komfort považovat na noc zamčený vchod, jiný když má u odpadu vlastní nádoby na tříděný odpad. Další vlastník bytu třeba může využívat služby a objedná si žehlení prádla… Až budou komfortní služby fungovat, bude to velké těšení.

Před rokem 1989 byla správa nemovitostí pevně v rukou družstva nebo OPBH, které rozhodovalo, komu se opraví byt státní. Šlo o ekonomické a účetní služby, technickou údržbu spravovaného objektu a v některých případech o úklid společných prostor. Po sametové revoluci se několik let v rámci služeb správy nemovitostí nic zásadního nezměnilo.

Dokonce i dnes mnoho firem nabízí svým klientům stále stejné služby. Bohužel je to dáno také tím, že se média zajímají o služby facility managementu (dále jen FM) spíše sporadicky. Potenciální klienti tak mnohdy ani nevědí, co by mohli, respektive měli po společnostech poskytujících správu nemovitostí požadovat.

#####Portfolio služeb bytových domů

Běžným standardem v rámci portfolia služeb u společností, které FM v bytových domech poskytují, je administrativní, ekonomicko-účetní, komplexní provoznětechnický servis, úklid společných prostor v domě i garážích, údržba zeleně přiléhající k nemovitosti a poskytování 24hodinového havarijního servisu. Další služby, které by měla každá společnost poskytující FM v bytových domech nabízet, jsou recepční a strážní služba, dodávka tepla a servis s tím spojený, servis výtahů, komplexní daňový, právní, účetní a jiný poradenský servis.

#####Komfort pro vlastníky bytů

Významným specifikem služeb FM v bytových projektech je velmi náročná komunikace s jednotlivými vlastníky.

Klientem správce je sice právnická osoba – Společenství vlastníků jednotek (dále jen SVJ), nicméně každý z vlastníků, respektive nájemníků může se správcem komunikovat přímo. Jednotlivým vlastníkům a nájemcům je možné nabízet služby přímo spojené s jejich bytem nebo kanceláří. Jedná se především o služby technického charakteru, jako jsou údržbářské, elektrotechnické, instalatérské, topenářské, sádrokartonářské, malířské a jiné práce. Dále lze od společností poskytujících FM v bytových domech očekávat služby typu úklid domácností, žehlení, hlídání dětí, ozelenění balkonů a teras, realitní služby pro vlastníky bytů za účelem pronájmu a mnoho jiných, které jednotlivým vlastníkům bytů vytvoří ten kýžený komfort bydlení. V podstatě každý vlastník by měl mít možnost obrátit se na „svého“ správce s jakoukoli žádostí, která se týká jeho bytu a správce by měl být schopen ji zajistit prostřednictvím zaměstnanců nebo ověřených dodavatelů.

Popisovaný komfort uvedených služeb znají například obyvatelé nově postaveného bytového domu Rubeška 2. Tři samostatné recepce fungují 24 hodin denně a poskytované recepční služby jsou známy spíše v hotelech. Recepční, kromě jiného, zprostředkovávají informace mezi vlastníky a správcem, což přináší především vlastníkům zvýšenou efektivitu požadovaných činností. Recepční v domě zároveň vykonávají strážní službu s využitím 27 kamer, které monitorují jak okolí objektu, tak i jeho vnitřní společné prostory. Snímaná kamerová data jsou několik dní zálohována, aby v případě potřeby bylo možné veškeré záznamy zpětně přehrát. Také již byly využity v rámci vyšetřování Policií ČR jako důkaz ke spáchanému trestnému činu. Kamerový systém je však především využíván jako aktivní i pasivní ochrana majetku a systém, pomocí něhož je možné optimalizovat nastavené procesy v rámci fungování celého bytového komplexu.

#####Budoucnost služeb

Nabízené služby facility managementu v bytových domech se v nejbližší době nebudou zásadně rozšiřovat. Služby budou poskytovány vlastníkům tak, jak jsou popsány výše: tedy od zajištění firmy pro nastěhování do nového bytu přes kompletní správu o dům i byt až po prodej samotného bytu. Zásadní posun však nastane ve využívání nabízených služeb v maximálním rozsahu u samotných vlastníků. Většina plně vytížených osob chce svůj volný čas věnovat sobě a své rodině a ne zjišťováním, kdo, jak a kdy může něco zajistit, poradit, opravit nebo poskytnout služby, které v souvislosti s vlastním bydlením potřebujeme.

 

Články odjinud

Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!