Který investiční nástroj vybrat? | E15.cz

Který investiční nástroj vybrat?

Investice provázejí zisky, ztráty, inflace, riziko, diverzifikace a likvidita. Jsou to pojmy, které musí každý investor před vstupem na investiční pole znát, a proto vysvětlení:

#####Běžný účet

Běžný účet je prvním krokem do světa investic a je téměř bezrizikovou investicí.

Není ale bezrizikový zcela, o čemž se mohli přesvědčit klienti bank v devadesátých letech, kdy některé banky zkrachovaly a klienti přišli o své prostředky. Dnes je situace jiná. Bankovní dohled České národní banky (ČNB) je mnohem přísnější a riziko krachu banky se snížilo na minimum. Navíc je tu prvek pojištění vkladu klientů. Bankovní vklady jsou pojištěny do výše 90 % vkladu a maximálně 25 000 eur. Případné náhrady jsou vypláceny v korunách.

Zmíněná výše úroku, kterou banka vyplácí, se přímo odvíjí od základní úrokové sazby (dvoutýdenní reposazby), kterou pravidelně vyhlašuje ČNB. Jestliže jsme řekli, že volné prostředky, které má klient (investor) složené na běžném účtu, generují další peníze (výnos), neznamená to, že se vždy dostává do zisku. Proti výnosu je totiž nutné postavit i náklady související s vedením účtu a jak jinak i všudypřítomné zdanění. Ano, i na naše úroky dosáhne neviditelná ruka státu a sníží nám náš výnos o srážkovou daň (15 %). Při aktuální situaci, kdy jsou úrokové sazby nastaveny nízko a poplatky za účty šplhají nahoru, výsledek investice na běžném účtu nepotěší, protože je zanedbatelný. Investoři touto cestou nezhodnocují prostředky ani do výše inflace, což je základní cíl každé investice. Inflací rozumíme růst cen vybraného koše výrobků a služeb, které občané nejčastěji nakupují v čase. V současné době se pohybuje na úrovni téměř 4 %, pro rok 2008 se očekává dokonce nárůst až k hranici 5 %.

#####Termínovaný vklad

Běžný účet jako formu investice jsme zavrhli, běžný účet lze doporučit výhradně jako transakční překladiště. Na běžném účtu by mělo být pouze tolik prostředků, které člověk nutně potřebuje na pokrytí spotřeby v krátkém časovém období spolu s malou rezervou. Druhou úrovní investice je termínovaný vklad, který je kopií běžného účtu s tím rozdílem, že bance necháváte volné prostředky k dispozici na stanovený termín. Nelze tedy prostředky vybrat kdykoli jako u běžného účtu. Tím se dostáváme k pojmu likvidita neboli dostupnost prostředků v čase. Za to, že snížíte likviditu svých prostředků a garantujete, že necháte bance svoje peníze k dispozici na stanovenou dobu bez možnosti prostředky vybrat dříve (tato možnost prakticky vždy existuje, ale znamená, že investor zaplatí pokutu), inkasujete od banky vyšší úrok.

Peníze sice nejsou dostatečně likvidní, ale vydělávají vám více. Výnos na termínovaném vkladu roste spolu s délkou termínu, na který bance prostředky poskytnete.

#####Investice se státní podporou

Nejjednodušší formu investic máme za sebou. Nyní již následují investiční produkty, které jsou složitější buď svou strategií, nebo svou investiční konstrukcí a vyžadují, aby se nad nimi investor déle zamyslel. Hitem posledních let je stavební spoření a důchodové připojištění. Důvodem je státní podpora. Oba tyto produkty jsou pro investory výhodné kvůli tomu, že na ně přispívá určitou měrou stát. Naopak jednoznačnou nevýhodou je jejich velmi nízká likvidita, protože peníze jsou v těchto produktech vázány na dlouhou dobu. Souvisí to s konstrukcí. Důchodové připojištění je investicí na důchod, proto je třeba počítat s tím, že se k prostředkům delší dobu nedostanete. Stavební spoření je investicí pro nákup budoucí nemovitosti a likvidita je rovněž nízká. U starších smluv je doba spoření 5 let, u novějších 6 let. Dá se říct, že státní podpora je jedinou reálnou výhodou těchto produktů. Bez pomoci státu by tyto nástroje byly zcela bezcenné. Problém je v tom, že se zákony často mění a nikdo negarantuje, že vám u penzijního připojištění vydrží podmínky po celou dobu smlouvy (například 30 let). Produkty s sebou nesou vysoké politické riziko (riziko změny zákonů). Navíc je zde tzv. množstevní omezení. Aby tyto produkty byly výnosově efektivní, tzn. klient dosáhl co nejvyššího výnosu, je značně omezeno množství prostředků, které se vyplatí ročně investovat. Každé další prostředky, které jsou investovány nad daný rámec, již jen výnos snižují. Důvodem je omezená výše státní podpory.

#####Investice s pojistkou

Další sadou oblíbených investičních produktů jsou takzvané investice v kombinaci s pojištěním: investiční životní pojištění a investiční kapitálové pojištění. V posledních letech se jedná opět o obrovský hit, který si lidé sjednávají jako doplněk ke stavebnímu spoření nebo důchodovému připojištění. Pokud si ale dáte čas a zapátráte v odborných a informovaných investičních kruzích, velmi rychle zjistíte, že odborný názor na tyto produkty není nijak pozitivní. Ve zkratce řečeno, jedná se o velmi nákladově neefektivní produkty. Tím, že je produkt kombinací spoření a pojistky, je možné do něj skrýt řadu nákladů, které investor nevidí, ale které jsou neúměrně vysoké v poměru k investovaným prostředkům.

Další nevýhodou těchto produktů je opět nízká likvidita. Daňové úlevy, které jsou častým prodejním argumentem životního a kapitálového životního pojištění, v sobě nesou opět vysokou dávku politického rizika. Kdo vám zaručí, že se podmínky daňových odpočtů nezmění ve váš neprospěch, když máte sjednanou smlouvu na 20 let? Živým důkazem je poslední daňová reforma, která vstoupila v platnost od ledna a která klienty znevýhodní proti starým podmínkám. Investice s pojistkou ve valné většině případů nelze doporučit, protože pro klienta existuje mnohem efektivnější řešení: pojistit se zvlášť a investovat zvlášť. Poplatkové struktury jsou potom mnohem transparentnější.

#####Podílové fondy

Investice pro širokou veřejnost, tak by se daly označit podílové fondy. V poslední době se těší stále většímu zájmu investorů a i my je můžeme jedině doporučit. O co se jedná? Svoje prostředky svěříte do vybraného fondu investiční společnosti, kde se shromažďují peníze i od ostatních investorů. Tyto peníze jsou investovány podle předem stanovené investiční strategie. Strategie jsou různě rizikové a každý investor si tak může vybrat takovou strategii, která mu bude vyhovovat. Můžete nakoupit fond peněžního trhu, který je nejméně rizikový, ale současně s tím má omezenou i výši budoucího výnosu.

V opačném extrému můžete koupit fond akciový, který je vysoce rizikový (je reálná i vyšší ztráta), ale odpovídá mu i možná výše výnosu. Například jsou nakupovány dluhopisy, které vydává Česká republika (nízké riziko) nebo fond investuje do akcií evropských společností (vysoké riziko).

Za dodržování investiční strategie a výběr jednotlivých titulů do portfolia (majetku) fondu odpovídá odborník v podobě portfolia manažera. Za tuto práci si investiční společnost strhává pravidelně poplatek z objemu spravovaných prostředků, který je předem znám, a náklady jsou tak pro investora transparentní.

Podílové fondy mají několik výhod. Likvidita prostředků je vysoká, nakoupené podíly ve fondu je možné kdykoli odprodat a investor se tak okamžitě dostává ke svým prostředkům. Vaše investice v rámci jednoho fondu je vysoce diverzifikovaná, tzn. rozložená na desítky dílčích investic.

Jste jen jeden z mnoha investorů, kteří do fondu investují. Fond může díky vysokému objemu pod správou nakoupit například akcie 50 evropských společností. Váš podíl se potom rozloží mezi těchto 50 společností. V případě, že se některá společnost, jejíž akcie fond nakoupil, dostane do problémů, má to na vaši investici jako celek jen minimální vliv. Kdybyste šli se stejně vysokou investicí na akciový trh sami, nemůžete si takovou diverzifikaci (rozložení) dovolit. Měli byste možnost nakoupit například jen akcie jedné společnosti, což je daleko rizikovější. O bezpečnost svých investic v souvislosti s investiční společností, která vaše prostředky spravuje, se nemusíte obávat.

Podílové fondy jsou nejpřísněji regulovanou oblastí v rámci dostupných produktů. Prostředky společnosti a prostředky investorů jsou od sebe důsledně odděleny. ČNB opět vykonává nad investičními společnostmi přísný dozor.

Nezanedbatelnou výhodou podílových fondů například proti termínovanému účtu je skutečnost, že po šesti měsících investice již nemusíte výnos zdaňovat.

#####Akcie, deriváty, certifikáty

Podílové fondy samozřejmě nejsou jedinou investiční alternativou. Nabízí se možnost investovat přímo do jednotlivých akcií nebo dluhopisů, případně investovat prostřednictvím derivátů nebo investičních certifikátů. Tato oblast ale vyžaduje vyšší investiční rozhled a především vyšší zkušenosti, které lze získat jedině prostřednictvím jednodušších typů investic.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!