Centra RPG Byty dostala novou tvář | E15.cz

Centra RPG Byty dostala novou tvář

Transformační a restrukturalizační změny probíhající ve společnosti RPG Byty, s. r. o., jsou příčinou novinek v provozu klientských center. Rozšířené hodiny pro veřejnost, unifikace pracovišť či nový přístup ke zpracovávání požadavků, to je jen část změn, které mohou pocítit nájemníci společnosti RPG Byty při návštěvě některého z jejích klientských center.

Naším cílem je neustále zlepšovat služby poskytované nájemníkům. Proto jsme nyní přistoupili ke změnám v provozu klientských center. Tyto změny by měly pro naše nájemníky znamenat usnadnění komunikace při vyřizování záležitostí souvisejících s bydlením v bytech společnosti RPG Byty, říká Petr Handl, ředitel vnějších vztahů realitní skupiny RPG Real Estate. Na první pohled nejvýznamnější změnou je výrazné rozšíření hodin pro veřejnost. Zatímco v minulosti mohli nájemníci navštěvovat klientská centra pouze od pondělí do čtvrtka a jen v omezených otevíracích hodinách, nyní jsou klientská centra otevřena každý den. Další významnou změnou je to, že dříve museli nájemníci se svými požadavky kontaktovat pouze příslušného správce domovního fondu, do jehož péče spadali podle adresy svého bydliště. Nový systém práce nyní umožňuje univerzální obslužnost, což znamená, že se nájemníci mohou se svými požadavky obrátit na kteréhokoli z obsluhujících pracovníků na přepážkách klientského centra. Své záležitosti týkající se bydlení v bytech společnosti RPG Byty mohou nájemníci řešit také telefonicky prostřednictvím zákaznické linky. Viditelnou změnou je také zpříjemnění prostředí jednotlivých klientských center. „Všechny popsané změny se týkají klíčových klientských center v Havířově, Karviné, Ostravě a Ostravě-Porubě,“ upřesňuje Handl. „Jako první pocítili změny nájemníci v Havířově, kde jsme provoz v novém režimu zahájili již 1. října a po měsíci jsme si ověřili, že zavedené změny se setkaly vesměs s pozitivním ohlasem.“ dodal Petr Handl.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!