Na dotazy odpovídá ing. Petr Kout, CSc., daňový poradce | E15.cz

Na dotazy odpovídá ing. Petr Kout, CSc., daňový poradce

Daňová poradna

Vlastním šest let bytový dům. V letošním roce došlo prohlášením vlastníka k rozdělení domu na jednotky - byty a nebytové prostory. Některé jednotky budu ještě letos prodávat. Bude se na ně vztahovat dvouletý, nebo pětiletý test na osvobození příjmů z prodeje?

Osvobození příjmů z prodeje ve dvouleté lhůtě se týká pouze bytů a rodinných domů. Pokud prodávající má v bytě bydliště po dobu dvou let bezprostředně před prodejem, je příjem z prodeje bytu osvobozen od daně z příjmů fyzických osob. Pokud v něm má bezprostředně před prodejem bydliště, ale po dobu kratší než dva roky, je příjem podmíněně osvobozen, a to za podmínky, že byl nebo bude příjem proinvestován na bytové potřeby ve smyslu § 15 zákona o daních z příjmů. Pětiletý test vlastnictví se aplikuje na zbývající případy. Tedy na byty, ve kterých prodávající neměl bydliště bezprostředně před prodejem, a na nebytové prostory. V této souvislosti je třeba doplnit, že doba mezi nabytím a prodejem se nepřerušuje, pokud v době mezi nabytím a prodejem došlo k tomu, že v budově byly byty nebo nebytové prostory vymezeny jako jednotky. V popisovaném případě tedy došlo k nabytí před 6 lety a příjem z prodeje všech jednotek bude od daně z příjmů fyzických osob osvobozen.

Manželé nabyli v roce 2001 do společného jmění nemovitost. V roce 2008 se rozvedli a nemovitost v rámci vypořádání společného jmění manželů připadla manželce. Pokud by manželka tuto nemovitost v roce 2009 prodala, bude příjem z prodeje osvobozen od daně z příjmů?

Osoba, která má jako předmět podnikatelské činnosti poradenství, obdržela provizi za sehnání kupce nemovitosti ve výši 100 tisíc korun. Jakým způsobem bude tato provize zdaněna?

Provize má v popisovaném případě charakter jednorázového, nahodilého příjmu a nesouvisí s poradenskou činností příjemce. Proto bude zdaněna v rámci příjmů podle § 10 - Ostatní příjmy podle zákona o daních z příjmů.

Doslechla jsem se, že od ledna 2009 nebude možné používat režim přeúčtování podle zákona o DPH. Jak to s přeúčtováním energií a služeb bude?

Na tuto otázku má odpověď novela zákona o DPH, která vyšla pod číslem 302/2008 Sb., a která je účinná od 1. ledna 2009. Skutečně z § 13 a § 14, a pro osvobozená plnění z § 51, vypadla ustanovení řešící speciální režim pro přeúčtování energií, služeb a osvobozených činností. Současně ale platí, že podle § 36 zákona o DPH (nový odstavec 11) se do základu daně nezahrnuje částka, kterou plátce obdržel od jiné osoby na úhradu částky vynaložené jménem a na účet této jiné osoby. Podmínkou je, že přijatá částka nepřevýší uhrazené částky za jinou osobu a plátce si u plnění uhrazeného za jinou osobu neuplatní nárok na odpočet daně. U vybraných záloh na energie, například u nájmu, budou s největší pravděpodobností podmínky pro toto „nezahrnutí“ do základu daně splněny. Obdobně to asi bude splněno u služeb, které realitní kancelář nakupuje jménem a na účet klienta, jako jsou právní služby, služby odhadců a znalců.

Jakou sazbu DPH máme uplatnit u zahradnických prací u rodinného domu?

U zahradnických prací se nejedná o stavební a montážní práce, u kterých jako jediných lze uplatnit sníženou sazbu daně za zákonem stanovených podmínek. Proto u zahradnických prací bude uplatněna základní sazba DPH 19 procent.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!