Rychlé otevření účtu není známkou kvality, říká šéf platební společnosti Mercurius Alexandr Bykov

Jednatel platební společnosti Mercuria Alexandr Bykov

Jednatel platební společnosti Mercuria Alexandr Bykov Zdroj: Marcuria

Nebankovní instituce, nebo banka? To je v byznysu stále diskutovanějším tématem. Poskytovatelé platebních služeb přestali být pro podnikatele „záložní variantou“ a podle Alexandra Bykova už bankám v kvalitě nabízených služeb plně konkurují. V roce 2019 koupil Bykov českou společnost Mercurius a přeměnil ji na jednu z předních nebankovních společností v zemi.

Česká republika se dá stěží označit za evropské centrum finančních technologií. Proč jste vstoupil právě do české nebankovní společnosti?

Více jak 20 let jsem pracoval na vedoucích pozicích v evropském bankovním sektoru a finančních institucích v Dánsku, Velké Británii, na Kypru a v dalších zemích. V určitém okamžiku jsem si uvědomil, že jsem nashromáždil dostatek zkušeností a kompetencí k rozvoji vlastního byznysu v oblasti poskytování platebních služeb. A samozřejmě vyvstala otázka jurisdikce. Mnoho nebankovních institucí si vybírá Velkou Británii a Litvu, především kvůli snadné regulaci a relativně rychlému získání licence. Ale podle mého názoru se právě v této jednoduchosti skrývá nebezpečí. Například pobaltské státy se stavěly do role mezinárodního finančního centra, úspěšně v nich působily desítky bank. Pak se ale v jednom okamžiku vše změnilo. Pravidla se zpřísnila, úvěrové organizace jim i zde začaly ihned podléhat, což pro mnohé znamenalo vysoké pokuty a pro některé dokonce ztrátu licencí. Nyní si v Pobaltí tím samým prochází i nebankovní instituce. Díky popsanému vývoji věcí se tedy i klienti začali na tento region dívat opatrněji.

Co se týče Spojeného království, jeho vystoupení z EU způsobilo řadu obtíží, zejména v podobě nových požadavků na regulaci britských platebních institucí. Při výběru jurisdikce jsem tedy vyhodnocoval spoustu faktorů, včetně toho, zda by v dané zemi v budoucnu mohla nastoupit rizika dotýkající se reputace prostředí nebankovních institucí a platebního trhu celkově. Česká republika má i v tomto ohledu řadu zjevných výhod. ČNB má velmi vysoké nároky vyplývající z pravidel stanovených Evropskou centrální bankou. Ale pokud je splníte, vaše podnikání bude odolnější vůči jakýmkoliv změnám. A neméně důležité pro mě bylo rovněž to, že proces tak zvaného očištění platebního trhu již v Česku proběhl. Jestliže před několika lety, kdy byl založen Mercurius, existovalo v České republice asi dvě stě nebankovních institucí poskytujících platební služby, nyní jejich počet dosahuje sotva sedmdesáti. V mnoha dalších zemích přitom jejich počet dále roste. To je důležitý aspekt, jelikož regulace zlepšuje pověst těch, co splňují vysoké požadavky.

Také je nutné podotknout, že ne každá země má tak loajální přístup k zahraničním investicím. Obvykle je to pouze deklarováno, ale velmi často ve skutečnosti podnikatelům vznikají okamžitě problémy. V České republice cítím podporu, zvláště když je patrné, že do podnikání nejsou investovány pouze finanční prostředky, ale také úsilí. Vždyť zahraniční investice neznamenají pouze peníze, ale také výměnu zkušeností, kterou nelze pokaždé ocenit materiálně. Česká republika dle mého názoru nabízí skutečně příjemné podnikatelské prostředí.

Nebankovní instituce jsou neustále srovnávány s bankami. Jaký je tedy mezi nimi největší rozdíl?

Nebankovní instituce, jako je Mercurius, jsou poskytovateli několika typů platebních služeb, které jsou tradičně považovány za služby bankovní. Základem je samozřejmě účet v mezinárodním formátu IBAN (číslo bankovního účtu klienta v bance nebo jiné finanční instituci, přiřazené v souladu s mezinárodním standardem, pozn. redakce) a provádění plateb po celém světě v různých měnách. Právě úroveň této základní služby indikuje kvalitu společnosti, jež se odvíjí především od navázaných korespondentských vztahů s ostatními, zejména zahraničními institucemi. K tomu pak některé platební instituce navíc nabízejí různé investiční nástroje.

Do tohoto bodu tedy pro zákazníky neexistuje de facto žádný rozdíl mezi účtem v bance nebo u nebankovní společnosti. Banky jsou však zpravidla obrovské struktury s velmi složitým řídícím aparátem, který ne vždy umožňuje alokovat nezbytné zdroje k poskytnutí specifických služeb požadovaných klientem. Nebankovní instituce je naproti tomu schopna ke klientovi přistupovat skutečně individuálně, což má nepochybně své výhody.

Další oblastí, v níž dnes mohou mít poskytovatelé platebních služeb nebankovního typu navrch, jsou technologie. Pokud ještě před několika lety poskytovatelé platebních služeb v této oblasti za bankami pokulhávali, dnes je tomu právě naopak. 

Obecně panuje představa, že pokud si někdo u nebankovní instituce zakládá účet, tak pouze z důvodu požadavku nestandardně rychlého provedení finanční transakce.

To je jen předsudek. Stejně jako klasické banky se i nebankovní instituce liší obchodní strategií a podle toho i mírou rizika prováděných finančních operací. Obecně však dnes není důvod hovořit v souvislosti s nebankovními společnostmi o zvýšeném nebezpečí ve srovnání s bankami.

V době záporných a nulových sazeb musí úvěrové společnosti často hledat nové způsoby uložení finančních prostředků. Nyní ovšem vidíme, jak během krize roste procento dluhů na úvěrech, dochází k výkyvům na měnových trzích a investice na burzách se často ukazují jako rizikovější. Banky a některé platební instituce s příslušnými licencemi však tyto finanční nástroje přesto používají, což ve výsledku může vést i k platební neschopnosti a všem důsledkům, které z takové situace vyplývají.

Na tomto místě musím zdůraznit, že naše společnost si nebere úvěry, ani je neposkytuje, neobchoduje na burzách ani neinvestuje zůstatky klientů. A to je v dnešní době důležitý aspekt, na kterém do značné míry závisí bezpečnost peněz našich klientů.

Dalším klíčovým bodem je diverzifikace rizik při uložení klientských zůstatků. Tomu je nutné věnovat pozornost a pro Mercurius je to jeden z hlavních úkolů. Spolupracujeme s mnoha velkými evropskými úvěrovými finančními institucemi, což nám umožňuje bezpečné rozložení zůstatků na korespondenčních účtech.

Přistupují nebankovní instituce ve srovnání s bankami rozdílně k AML legislativě (Anti Money Laundering - zákon proti praní špinavých peněz, pozn. redakce) a k tak zvaným compliance pravidlům?

Jak jsem již řekl, nebankovní instituce jsou různé, stejně jako banky. AML je každopádně dalším klíčovým aspektem pro vyhodnocení spolehlivosti platebního poskytovatele, bez ohledu na typ licence a jurisdikci. Jedním z hlavních důvodů pro zrušení licence bývá právě neplnění požadavků nebo významné nedostatky v AML a Compliance, a to jak v bankách, tak v nebankovních institucích. Proto klientům velmi doporučuji, aby při výběru poskytovale platebních služeb zohledňovali mnohem více kritérií než jen snadné a rychlé otevření účtu.

Jsem hluboce přesvědčen, a ve společnosti Mercurius tento postup soustavně prosazuji, že vést fungující účet je možné pouze s řádnou a důkladnou analýzou klienta, a to jak v době zakládání účtu, tak i během jeho vedení. Mercurius za tímto účelem zaměstnává profesionální tým certifikovaných analytiků AML a KYC (Know Your Client, poznej svého klienta, pozn. redakce), kteří jsou v této problematice pravidelně školeni a získávají potřebné certifikace. Naši zaměstnanci také pro dodržování předpisů používají nejnovější technologie a využívají největší světové databáze.

Musím také upozornit na skutečnost, že zásadně nespolupracujeme s vysoce rizikovými skupinami klientů, jako jsou třeba online kasina.

Jakým dalším faktorům by měli podnikatelé při výběru poskytovale platebních služeb věnovat pozornost?

Velmi důležitým kritériem je transparentnost vlastnictví platební instituce. Pokud jsou koneční beneficienti skryti a samotná společnost je součástí uzavřených holdingových struktur, mělo by to vzbudit podezření.

Důležitým bodem je také každoroční nezávislý audit. My jsme jedni z mála, kdo ho provádí. I to je jeden z faktorů podporujících transparentnost společnosti. Rovněž je třeba věnovat pozornost licenci vydané regulačním orgánem a v závislosti na tom jednotlivým druhům činností, které může provozovatel provádět.

Vypovídá o spolehlivosti nebankovní společnosti poskytující platební služby její velikost?

Můj osobní názor je, že ne. Bez ohledu na velikost společnosti, od malého platebního operátora po velkou banku, bych za hlavní kritérium spolehlivosti označil především uplatňování AML politiky.

Uvědomme si, že kvalitní identifikace a ověřování klienta vždy vyžaduje práci kvalifikovaných zaměstnanců včetně možnosti přístupu do mezinárodních databází. Společnosti s obrovskou klientskou základnou mívají zároveň zpravidla velmi nízké tarify. Logicky jim pak vznikají značné náklady a potažmo ztráty, které mohou krýt investoři ze třetích zemí. A to vše vede k rizikům.

Faktorem jisté nedůvěryhodnosti jsou tedy pro mě právě ony nízké tarify. Rád uvádím analogii s vysokými úrokovými sazbami vkladů, kdy se snaha o okamžitý zisk často promění ve ztrátu všeho.

Nakolik vaše podnikání ovlivnila pandemie?

Pro mě jako podnikatele je samozřejmě velmi těžké sledovat, kolik jiných podnikatelů přišlo o svůj byznys, a to velmi často bez šance na jeho obnovení. Mimochodem, pro všechny naše klienty, kteří se ocitli v obtížné situaci, jsme snížili nebo zrušili poplatek za vedení účtu.

Pokud jde o Mercurius, na jedné straně nám současná situace práci ztížila. V souladu s pravidly jsme povinni každého klienta osobně identifikovat, ale kvůli pandemii a vládním omezením se tento proces někdy protahuje. Na druhé straně nám pandemie umožnila věnovat více času zlepšování interních procesů. V dubnu 2020 jsme provedli rebranding. Vylepšujeme infrastrukturu back office a rozvíjíme naši korespondenční síť, abychom našim klientům zajistili ještě větší bezpečnost. Kromě toho se nám podařilo zařadit se mezi lídry českých poskytovatelů platebních služeb v řadě důležitých finančních ukazatelů, zejména z hlediska obratu klientských finančních prostředků.

Takže navzdory všem problémům loňského roku jej mohu označit za dobrý rok pro Mercurius. Zároveň však doufám, že nás nečeká ještě další rok s pandemií. Rád bych popřál těm, kdo utrpěli ztráty, aby neklesali na mysli, a všem přeji co nejrychlejší návrat k normálnímu životu.