Nejvíce klientů získá od nového roku VZP, přejdou k ní téměř tři tisíce lidí

VZP

VZP Zdroj: ctk

VZP
VZP
VZP
Krajské sídlo VZP
5
Fotogalerie

Nejvíc pojištěnců od ledna příštího roku přibude Všeobecné zdravotní pojišťovně (VZP), bude to 2828 lidí. Druhý největší přírůstek eviduje Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP), která bude mít oproti letošnímu roku 764 klientů navíc. Ostatní zdravotní pojišťovny zaznamenaly úbytek, nejvíc lidí odejde od Revírní bratrské pokladny. 

Na informaci o odchodech pacientů v podzimním termínu upozornil Zdravotnický deník. VZP je se zhruba 5,9 miliony pojištěnců největší českou zdravotní pojišťovnou. "I v prvním letošním přeregistračním období od 1. ledna do 31. března skončila VZP v plusu, konkrétně o 2868 klientů," řekl k výsledku mluvčí VZP Oldřich Tichý. Pacienti se podle něj mnohem méně než dříve nechají nalákat na pár korun příspěvku třeba na saunu nebo na plavání. V předchozích letech pojišťovna klienty ztrácela, naposledy rostla v roce 2010.

Druhá největší Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR (ZPMV), která ke konci loňského roku evidovala asi 1,29 milionu pojištěnců, do letošního jara pacienty získávala. V podzimním termínu ale přišla o 769 klientů. Mluvčí pojišťovny Hana Kadečková sdělila, že v součtu obou letošních přestupních období je pojišťovna v kladném saldu. "Cílem strategie pojišťovny letos nebyl masivní nábor nových klientů, ale stabilizace. Jde nám o to, aby stávající klienti byli s našimi službami co možná nejvíce spokojeni," dodala.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP), která je se zhruba 1,24 milionu pojištěnců třetí na trhu, by měla mít od ledna o 1100 klientů méně. "Stav klientů je dlouhodobě stabilizovaný. Rozdíl tisíc pojištěnců nepředstavuje při stavu 1,2 milionu žádný posun," řekla mluvčí ČPZP Elenka Mazurová.

Nejvíce pojištěnců odchází od Revírní bratrské pokladny (RBP), která je mezi pojišťovnami druhou nejmenší. Od ledna příštího roku bude mít o 1635 klientů méně. "Revírní bratrská pokladna již není ochotna do náboru pojištěnců vkládat stejné nebo dokonce vyšší penzum prostředků jako v předchozím období," uvedl za pojišťovnu asistent jejího ředitele Jan Vomlela.

Meziroční saldo podle něj bude necelá 0,4 promile, což hodnotí jako pozitivní výsledek. "Přihlédneme-li k procesu vylidňování Moravskoslezského kraje, kde trvale sídlí cca 75 procent našich pojištěnců," dodal.

Ministerstvo financí letos v červnu zveřejnilo výsledky kontrol pojišťovny, podle nichž porušovala zákon o veřejných zakázkách a neúčelně vydávala peníze. Ministerstvo kvůli zjištěným pochybením v RBP podalo proto několik podnětů na ÚOHS a na ministerstvo zdravotnictví kvůli podezření, že pojišťovna prováděla zákonem zakázané náborové akce. Pojišťovna tehdy pochybení odmítla.

Lidé mohou měnit pojišťovnu ve dvou termínech, a to vždy k prvnímu dni kalendářního pololetí. Zažádat o to musí s předstihem buď ke konci března, nebo ke konci září. Každý pojištěnec může přejít k jiné pojišťovně jen jednou do roka.