AČRA nesouhlasí s restrikcemi EU

plain packaging v praxi

plain packaging v praxi

Asociace českých reklamních agentur a marketingové komunikace a další evropské profesní asociace zasílají evropským komisařům své nesouhlasné stanovisko se Směrnicí o tabákových výrobcích, která bezprecedentně zasahuje do práv duševního vlastnictví.

Nesouhlasné stanovisko se konkrétně týká evropských úvah o sjednocení balení tabákových výrobků (tzv. plain packaging) a zákazu jejich vystavení v místě prodeje. Pokud by k novelizaci předpisů o tabákových výrobcích došlo, na baleních by zůstal pouze název výrobku, zdravotní varování a povinné údaje.

„Nejde nám pouze o tento formální krok, ale zejména o to, čelit faktickému nebezpečí, že takto bude moci být následně veden útok proti značkám a jednotlivým legálním produktům. To ohrožuje jak reklamní průmysl, tak vnitřní ekonomiku jednotlivých zemí. Inherencí státu tak bude snižována hodnota značek, stát bude mít absurdně zákonné právo poškozovat tento segment trhu ve jménu ochrany zdraví kuřáků i nekuřáků… Je to nebezpečný precedens,“ vyjádřil se k tomuto kroku prezident AČRA Pavel Brabec.

Nesouhlas s navrhovanými změnami deklarovala už koncem roku 2010 rovněž obalová asociace SYBA.