Veisová nastupuje do Ipsos Tambor

Eva Veisová

Eva Veisová

Eva Veisová, současná předsedkyně Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění v ČR, nastoupila do výzkumné agentury Ipsos Tambor jako Executive Director Ipsos Insight.

Veisová se v oblasti marketingového výzkumu pohybuje již 14 let, vedla stovky výzkumných (kvalitativních i kvantitativních) projektů, včetně projektového managementu a moderací až po složení závěrečné zprávy a prezentaci výsledků top managementu v různých výzkumných oblastech (např. FMCG, Finance, Retail, Mystery Shopping, IT, Telekomunikace).

Od roku 2010 byla ředitelkou Synovate Česká a Slovenská republika. Je rovněž předsedkyní SIMARU, Sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění v ČR a působí jako lektorka výzkumu trhu Karlově Univerzitě, přednáší i na VŠE v rámci kurzu Market Research Academy. Má doktorský titul v oboru sociologie se specializací na metodologii výzkumu z Univerzity Karlovy v Praze.

Do výzkumné agentury Ipsos Tambor nastoupila jako Executive Director Ipsos Insight, což je specializované divize na kvalitativní výzkum.