ZenithOptimedia: ekonomika roste, reklamní výdaje se budou postupně zvedat

reklama

reklama Zdroj: Repro YouTube

Reklama bude v nadcházejících třech letech nadále posilovat – podle předpovědi se globální reklamní investice zvýší z minuloročních 3,9 % na letošních 5,5 %. V roce 2015 mediální agentura ZenithOptimedia očekává zvýšení o 5,8 % a v roce 2016 dokonce o 6,1 %. Tento růst potáhne zlepšení světové ekonomiky.

V minulém roce se v eurozóně výdaje na reklamu snížily o 3,0 %, ale tím byl postižen spíše počátek roku. Koncem roku už někteří klíčoví vlastníci médií hlásili, že jejich příjmy z reklamy rostou. Nyní ZenithOptimedia predikuje, že reklamní investice v eurozóně letos vzrostou o 0,7 % – bude to první rok růstu od roku 2010.

Televize je se značným náskokem stále dominantní reklamní médium, které v roce 2013 přilákalo 40 % investic – téměř dvojnásobek výdajů na internetovou reklamu (21 %). Televize nabízí bezkonkurenční schopnost zvýšit zásah reklamy a vytvořit povědomí o značce i asociace se značkou spojované. Podle našich předpovědí výdaje na televizní reklamu v roce 2014 porostou o 5,2 %, což představuje zvýšení oproti 4,4 % v roce 2013. Televizní reklamě totiž připadne největší prospěch ze zimní olympiády, mistrovství světa ve fotbale a voleb v USA.

Vloni vzrostla internetová reklama o 16,2 % a ZenithOptimedia předpokládá, že v letech 2014 až 2016 poroste v průměru o 16 % ročně. Nejrychleji rostoucí podkategorií je display reklama. Ta by do roku 2016 měla růst o 21 % ročně. Sociální média (rostoucí o 29 % ročně) a on-line video (o 23 % ročně) začínají mít rovněž prospěch z programatického nakupování, jež jim pomáhá udržet si rychlý růst. V roce 2015 by měla internetová display reklama poprvé předstihnout placené vyhledávání (které roste o 13 % ročně). Podle ZenithOptimedia budou v roce 2016 celkové investice do internetové display reklamy činit 74,4 mld. amerických dolarů, zatímco celkové investice do placeného vyhledávání budou 71,1 mld. amerických dolarů.

Agentura odhaduje, že vloni činily globální investice do mobilní reklamy 13,4 mld. amerických dolarů, což představovalo 12,9 % investic do internetové reklamy a 2,7 % z celkových investic do všech médií. Dle predikcí ZenithOptimedia do roku 2016 dosáhnou tyto investice výše 45,0 mld. amerických dolarů, což bude představovat 28 % investic do internetové reklamy a 7,6 % veškerých investic. To znamená, že do konce prognózovaného období předstihne mobilní reklama rádio, časopisy a venkovní reklamu a zaujme pozici čtvrtého největšího média na světě.