Profese snů? Ministerstvo chce podporovat mladé energetiky | E15.cz

Profese snů? Ministerstvo chce podporovat mladé energetiky

Profese snů? Ministerstvo chce podporovat mladé energetiky
ilustrační foto
• 
ZDROJ: energa.pl

Tereza Čapková

Vystudovat některý z energetických oborů se rozhodně vyplatí, vypadá to, že půjde o sázku na jistotu. Aktualizovaná energetická koncepce státu chce zabezpečit do budoucna dostatečný počet absoloventů specializovaných právě na energetické obory. Mělo by jít alespoň o tisíc lidí ročně. Koncepce počítá rovněž se zvýšením prostředků na vývoj a výzkum v těchto oborech.

Ministerstvo průmyslu a obchodu zpracovalo komplexní materiál k podpoře rozvoje technického vzdělávání, a to v rámci formálního i neformálního vzdělávání. „Navrhujeme v něm systémová opatření s dopadem pro příští generace, která jsou souhrnem finančních i nefinančních aktivit,“ řekl k projektu, který je součástí navrhované energetické koncepce, mluvčí ministerstva Tomáš Paták.

Od roku 2010 do roku 2016 by mělo jít dle energetická koncepce o 18 tisíc absoloventů oborů využitelných v energetice. Vyplývá to z oznámení koncepce, které předložila společnost Amec kvůli posouzení vlivu na životní prostředí.

Na materiálu se podíleli například i zástupci Hospodářské komory, Svazu průmyslu a dopravy nebo vysokých škol a ministerstva školství. Část opatření, která se týkala středního školství, pak ministerstvo školství zapracovalo do nového návrhu, který řeší podporu odborného vzdělávání. Vláda materiál schválila začátkem letošního ledna.

Obsahuje návrhy reformních opatření pro odborné vzdělávání, které mají prohloubit spolupráci škol a firem. Peníze z podniků by měly putovat podle Patáka přímo přímo do vzdělávání namísto složitého přerozdělování přes státní rozpočet.

„Smyslem opatření je zvýšit motivaci firem k přímé podpoře škol, k rozvoji spolupráce a zefektivnění stáží, k odborné praxi - je nutné odborné vzdělávání více sladit s potřebami zaměstnavatelů a zajistit jejich větší zapojení do odborné přípravy,“ zmínil Paták.

Konkrétně se podle něj jedná o návrh novely zákona o daních z příjmů, která by měla umožnit a usnadnit firmám daňové odpočty s cílem podpory firemních investic do vzdělávání, motivovat firmy k umožnění odborného výcviku na pracovištích v co nejvyšší míře a zvýšit podporu firemních stipendií. Návrh, který schválila vláda, nyní budou posuzovat poslanci.

Ministerstvo průmyslu a obchodu podle Patáka spustilo navíc projekt, v jehož rámci si mohou zaměstnanci v energetice vylepšit své znalosti. „Hlavním cílem projektu je čelit kritickému nedostatku kvalifikovaných pracovníků v energetickém sektoru,“ podotkl mluvčí. Ukončení projektu resort předpokládá v roce 2015.

:

Autor: Tereza Čapková
 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!