Karlovy Vary: pozemky pro město ve veřejném zájmu | E15.cz

Karlovy Vary: pozemky pro město ve veřejném zájmu

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (Územní pracoviště Plzeň, odloučené pracoviště Karlovy Vary) bezúplatně a ve veřejném zájmu převedl městu Karlovy Vary 27 pozemků v katastrálním území Rybáře o celkové výměře 5051 metrů čtverečních. Účetní hodnota převedených nemovitostí je 4,8 milionu korun. Jedná se o pozemky, které funkčně přísluší k veřejně prospěšné stavbě průtahu silnice I/6 Karlovy Vary – západ, jejímž spoluinvestorem je také město Karlovy Vary.

Všechny nabyté nemovitosti je město povinno užívat pouze k účelu veřejného zájmu, nesmí je tedy využívat ke komerčním nebo výdělečným účelům a ani je pronajímat. Současně je město nesmí pozemky převést na třetí osobu, a to po dobu 10 let od účinnosti vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video