Na místě Vily Verde v Bubenči stály domy už před 7500 lety | e15.cz

Na místě Vily Verde v Bubenči stály domy už před 7500 lety

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Záchranný archeologický výzkum, který ze zákona probíhal před stavbou bytového domu Vila Verde v pražské Bubenči, odhalil v místě polykulturní areál, jehož nejstarší část sahá do doby před více než 7500 lety. Vědci odhalili starší sídelní část zastoupenou dvěma domy a pohřební, starou tři až čtyři tisíciletí. Uvedla to Česká společnost archeologická.

Toto pražské území je lidmi vyhledáváno už od starší doby kamenné. Zajímavá však je průběžná kulturní skladba od neolitu, přes eneolit až po dobu bronzovou. „Námi odhalená kulturní souvrství, tedy po tisíciletí kontinuálně osídlená plocha, v níž lze nalézt stopy po lidské činnosti, dosahovala mocnosti okolo 80 cm a svým stářím se pohybovala mezi 7500 a 3000 let,“ popisuje Radek Balý, vedoucí výzkumu a ředitel České společnosti archeologické.

„Na lokalitě se nám podařilo odkrýt negativy dřevěných nosných konstrukcí tzv. dlouhých domů, typických pro období neolitu,“ líčí Balý a doplňuje, že po mladším domě trapézovitého tvaru, který kulturně přiřadili do období kultury s vypíchanou keramikou (4300 – 3600 př. n. l.), se dochovalo velké množství sloupových jam a lineárních žlabů po obvodu i uvnitř konstrukce. Starší z obou domů byl na zkoumané ploše zachycen jen ve své jihovýchodní části. Jeho sloupové jámy a několik doprovodných sídlištních jam spadá do kultury s lineární keramikou (cca 5500 – 4500 př. n. l.), stáří lokality tak posunuje k 7500 letům.

Na stavební odkaz předků v současnosti navazuje výstavba nového objektu s luxusními byty Vila Verde. Dlouhé neolitické domy nahradí moderní vila ve stylu moderny a funkcionalismu. Z hlediska archeologické památkové péče došlo v případě výzkumu ve Vietnamské ulici i k téměř příkladné spolupráci archeologů a investorů. „Na pozůstatky narazili archeologové společně s pracovníky stavební firmy při počátečních výkopových pracích. Tým archeologů při odkrývání postupoval profesionálně a rychle, takže nedošlo k většímu zdržení stavby. Těší nás, že byly objeveny zajímavé artefakty z historie této městské části, které přispějí k poznání její minulosti,“ uvedl Jiří Thein, předseda představenstva Real 11 a.s., developera projektu Vila Verde.

Aktivní přístup investora a zájem o kulturní dědictví oceňují i archeologové, kteří se s takovou situací příliš často nesetkávají. „Opravdu velmi bych ocenil zájem developera. Za důležitý považuji zejména vstřícný přístup v rámci koordinace prací na celé parcele, díky kterému jsme nemuseli redukovat zkoumanou plochu, a získané informace tak jsou úplné,“ poznamenává Balý. Zaběhané klišé často archeology označuje za viníky zdržení stavby. Pokud je ale s jejich přítomností na stavbě počítáno už od doby přípravy, jak vyžaduje zákon, problémy nebývají.

Vila Verde je jedinečným projektem luxusního bydlení, organicky zasazeným do stávající vilové zástavby v prestižní pražské čtvrti Bubeneč. Odlehčená a pozitivně působící stavba, která v sobě snoubí design a funkčnost, splňuje nejvyšší nároky na pohodlný život. Objekt je vybaven nejmodernějšími technologiemi, které spolu komunikují prostřednictvím systému IQ HOUSE. Developerem projektu je společnost Real 11 a.s., autory architektonického návrhu atelier de.fakto a prodejcem bytů pražská realitní kancelář Svoboda & Williams. K nastěhování bude všech sedm bytů od poloviny 2013.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newslettery