Plzeň dokončí vědeckotechnický park, získala dotaci na třetí etapu

Plzeň dokončí vědeckotechnický park (VTP), na jehož třetí a poslední etapu získala 79 milionů korun z EU. První etapa z roku 2008 už je zcela zaplněná firmami, druhá, otevřená letos v červnu, z 80 procent. Třetí etapa za 126 milionů Kč bude nejmenší s 1650 čtverečními metry ve dvou budovách. Informoval o tom ekonomický náměstek primátora Martin Zrzavecký.

VTP, jehož vlastníkem je město, nemá vytvářet zisk, ale nesmí prodělávat. Hlavním cílem parku je udržet studenty v regionu, navázat spolupráci s podnikatelskou sférou a komercionalizovat výsledky výzkumu a vývoje. Kromě univerzity má vazbu na řadu ze 42 firem působících na sousedních Borských polích. Podle primátora Martina Baxy město výrazně podporuje inovace a nové technologie. V nynější krizi se může VTP stát motorem růstu oborů s vysokou přidanou hodnotou a nových technologií. Kvestor Západočeské univerzity Antonín Bulín dodal, že VTP bude úzce propojen s jejími čtyřmi výzkumnými centry za tři miliardy korun, které staví v sousedství VTP.

„Připravujeme další programy na podporu podnikání ve spolupráci s univerzitou, Lékařskou fakultou UK, VTP, BIC a Regionální rozvojovou agenturou,“ poznamenal Zrzavecký. Město vydá příští rok první dva miliony korun na inovační vouchery. Menší inovační firmy mohou získat 100 000 až 150 000 korun na projekty, které jim zpracují ZČU nebo Lékařská fakulta. „Pokud se uchytí, peníze přidáme,“ dodal náměstek.