Realitní poradna | E15.cz

Realitní poradna

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Bydlím v domě, kde máme společenství vlastníků a realitní kancelář, která nám vykonává správu našeho domu, resp. výbor SVJ nám vždy po několika letech dává na shromáždění vlastníků ke schválení výměnu vodoměrů ve všech bytech, prý je to nutné. Je taková výměna opravdu nutná a po kolika letech?

#####Tato rubrika vzniká ve spolupráci s Asociací realitních kanceláří ČR

?

Mezi základní úkoly každého správce domu, tedy zpravidla realitní kanceláře, patří sledovat termíny povinných revizí technických zařízení (výtahy, elektřina, plyn, protipožární zařízení aj.) a po dohodě s výborem SVJ zajišťovat provádění těchto revizí, resp. následné opravy či úkony podle revizních zpráv. U vodoměrů se jedná o určitou obdobu této činnosti. Výměna vodoměrů jako poměrových měřidel spotřeby vody je nutná věcně z toho důvodu, že časem vodoměr může - zejména kvůli nečistotám obsaženým ve vodě - měřit nepřesně. Proto je zapotřebí po určité době vodoměry vyměnit buď za nové, nebo tzv. repasované, tj. takové, které byly vyčištěny, popř. opraveny a autorizovanou firmou ocejchovány. Tuto povinnost dosud ukládala vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu ČR č. 345/2002 Sb. s tím, že vodoměry na teplou vodu měly interval výměny čtyři roky a vodoměry na studenou vodu šest let. Od 1. 1. 2012 nabývá účinnosti novela této vyhlášky (č. 285/2011 Sb.), která sjednocuje výše uvedené intervaly pro výměnu vodoměrů na teplou i studenou vodu na dobu pěti let. To má samozřejmě příznivý vliv na výši nákladů spojených s výměnou vodoměrů, neboť nově bude možné měnit v domě vodoměry na teplou i studenou vodu současně.

V této souvislosti bych rád upozornil na jeden častý omyl - vodoměry v bytech (popř. i v nebytových prostorách bytových domů) jsou tzv. poměrová, nikoli fakturační měřidla. Zpravidla je to tak, že fakturační měřidlo je na přívodu vody do domu. Naměřené hodnoty na vodoměrech v bytech (ačkoli ukazují průtok vody v metrech krychlových) vyjadřují jen příslušný podíl na celkové spotřebě vody v domě za dané období (zpravidla jeden rok). Není tudíž možné, aby jednotlivý nájemce či vlastník bytu naměřenou hodnotu na vodoměru vynásobil cenou vody za 1 m2 platnou po celé sledované období a argumentoval tím, že mu vychází jiný údaj v korunách, než jaký dostal v rámci vyúčtování. Rozdíl by samozřejmě neměl být výrazný, max. v jednotkách procent, a může být způsoben např. určitou ztrátou vody v rozvodech, nepřesnostmi měření v rámci povolené tolerance u vodoměrů.

Pověřila jsem jednu realitní kancelář pronájmem zařízeného rodinného domku. Prohlídek se zájemci proběhlo již asi třicet: protože jsem v důchodu, mohu si dovolit se jich také účastnit. Ze všech zájemců, kteří si domek za účasti realitní makléřky prohlédli, dosud žádný neprojevil o pronájem zájem, a to nikoli z důvodu vysoké ceny, ale zejména proto, že měli jinou představu o domku (nezařízený, větší zahrada, možnost zřízení dílny aj.). Jak mám tu situaci řešit, aby na prohlídku chodili zájemci, kteří budou již předem lépe informováni a budou mít skutečný zájem si domek pronajmout? Možná jsem udělala chybu, že s realitní kanceláří nemám písemnou smlouvu.

Pokud jde o zprostředkovatelskou smlouvu, tj. smlouvu mezi realitní kanceláří a klientem, zásadně doporučuji i v případě pronájmu, aby byla uzavřena smlouva, a to nejlépe tzv. výhradní. Tedy smlouva, kdy klient pověří hledáním zájemce o pronájem nebo koupi nemovitosti jednu realitní kancelář. V této smlouvě jsou pak určena práva a povinnosti obou stran. Je však třeba říci, že míra informovanosti zájemců o nabízené nemovitosti se dost obtížně formuluje, nicméně je v zájmu samotné realitní kanceláře, resp. konkrétního makléře, aby na prohlídku nemovitosti nevodil zájemce, kteří mají předem jinou představu o daném bytě či rodinném domku.

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video