Rozhodčí řízení mezi ČR a Diag Human stále probíhá, uznal rakouský soud | E15.cz

Rozhodčí řízení mezi ČR a Diag Human stále probíhá, uznal rakouský soud

Další významný úspěch v zahraničí po úterním průlomovém rozhodnutí pařížského soudu zaznamenal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, jednající v rozhodčím řízení a poskytující odbornou pomoc Ministerstvu zdravotnictví ve sporu s firmou Diag Human SE. Rakouský odvolací soud prohlásil rozhodčí nález z roku 2008 ve sporu mezi Českou republikou a firmou Diag Human SE za nevykonatelný, a vyhověl tak odvolání podanému Českou republikou. Rozhodčí řízení podle rakouského soudu tak není ukončené a stále probíhá. Diag Human SE proto nemůže v Rakousku exekučně vymáhat majetek ČR za údajně pokažený obchod s krevní plazmou.

Odvolací soud s ohledem na pokyn rakouského Nejvyššího soudu posoudil otázku vykonatelnosti rozhodčího nálezu ze dne 4. srpna 2008 a prohlásil tento rozhodčí nález za nevykonatelný. Soud se přiklonil k argumentaci České republiky, podle níž stále probíhá rozhodčí řízení, jelikož Česká republika v příslušné lhůtě podala žádost o přezkum rozhodčího nálezu. Tvrzení protistrany o tom, že žádost o přezkum byla za Českou republiku údajně podepsána osobami k tomu neoprávněnými, posoudil odvolací soud v tomto směru jako irelevantní. Podle odvolacího soudu ve Vídni není tento nález konečným rozhodnutím ve věci.

Současně soud uložil firmě Diag Human SE uhradit České republice na nákladech řízení částku 17.552,10 eur. Rozhodnutí odvolacího soudu ve Vídni vynesené dne 29. 10. 2012 obdrželi právní zástupci státu 21. 11. 2012. Proti tomuto rozhodnutí je možné podat opravný prostředek k rakouskému Nejvyššímu soudu.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!