Stavba roku Plzeňského kraje za rok 2010 přijala rekordní počet přihlášek | E15.cz

Stavba roku Plzeňského kraje za rok 2010 přijala rekordní počet přihlášek

Veřejná soutěž Stavba roku Plzeňského kraje za rok 2010 přijala rekordní počet přihlášek – 44 ks, tedy o deset více než loni. Soutěž Stavba roku Plzeňského kraje je tradičně vyhlašována Plzeňským krajem a statutárním městem Plzeň, záštitu nad ní převzali hejtman Milan Chovanec a primátor Martin Baxa. Odborným garantem se již podruhé stala Okresní hospodářská komora Plzeňsko, partnery soutěže jsou Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Česká komora architektů, Obec architektů a Svaz podnikatelů ve stavebnictví.

„V pondělí 11. dubna se poprvé sešla sedmičlenná odborná porota a provedla revizi přihlášek soutěžních staveb. Do kategorie novostavby se přihlásilo 15 staveb, kategorie rekonstrukce budov čítá 12 přihlášek, o titul v kategorii dopravní a inženýrské stavby bude bojovat 6 staveb, což je stejné množství jako v kategorii sportovní a volnočasové stavby. V páté kategorii nazvané veřejná prostranství (parky, náměstí, návsi) bude posuzováno 5 staveb,“ upřesňuje po uzávěrce nově zvolený předseda odborné poroty ing. arch. Miloslav Michalec.

„Konečný počet přihlášených staveb je i vzhledem k pokračující ekonomické krizi ve stavebnictví opravdu překvapivý. Věřím, že tento rekord je pozitivním signálem zlepšující se situace i v této oblasti,“ neskrývá radost nad vývojem letošního ročníku soutěže ing. Miloslav Zeman, předseda představenstva Okresní hospodářské komory Plzeňsko.

Odborná porota, která rozhodne o držitelích titulů v jednotlivých kategoriích, v letošním roce zaznamenala prestižní mimoplzeňské posily – ing. arch. Tomáše Bezpalce (autorizovaný architekt, autorizovaný inspektor, člen představenstva ČKA, člen správní rady NČA) a ing. Akad. arch. Stanislava Picka (člen porot architektonických soutěží v ČR i v zahraničí, např. World Intellectual Propery Organization - WIPO - část OSN, člen státní zkušební komise při ČVUT). Dalšími členy jsou ing. Ján Kapošváry (Svaz podnikatelů ve stavebnictví), ing. arch. Irena Langová (Útvar koncepce a rozvoje města Plzně), ing. arch. Václav Mastný (Obec architektů), ing. Robert Špalek (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků), ing. arch. Miloslav Michalec (Odbor regionálního rozvoje, Plzeňský kraj) – předseda poroty.

 
Newsletter
Využijte služby
zasílání zpráv do vaší
e-mailové schránky!