Ve Sladovně se diváci mění ve čtenáře

Malý ozdobný lístek, který připomíná majitele knihy. To je podstata ex libris, jež mohou lidé vidět na výstavě v Písku.

Na obrázky se divák musí víc soustředit, ale jejich pestrost a nápaditost ho bohatě odmění. „Ex libris jsme dosud nevystavovali a pro mnohé návštěvníky je to první seznámení s tímto uměním. O to příjemněji jsou ale překvapeni, pozorně je studují, a moc se jim líbí,“ říká Eva Rajtmajerová ze Sladovny.
Slovo ex libris pochází z latiny a znamená „z knih“. U jeho zrodu stála láska člověka ke knihám a touha připomínat jejich majitele. Tyto knižní značky se jménem, erbem nebo třeba monogramem lidé dříve do knih vlepovali, poté se staly samostatně vnímanými výtvarnými díly.
V Česku mají velkou tradici, která souvisí s oblibou literatury. „Je to odraz kulturnosti národa. Češi jsou zvyklí na krásně vázané knihy, tento obor má v sobě určitou noblesu. Proto se daří zachovat i vysokou úroveň ex libris,“ uvedla kurátorka Marie Sedmíková z Kabinetu ex libris Památníku národního písemnictví. Jeho fond čítá asi dvacet tisíc exemplářů. Do Písku nyní doputoval výběr z přehlídky současné české tvorby ex libris, která se konala tradičně v Chrudimi. Dvanácté trienále, jehož se zúčastnily téměř dvě stovky autorů, shrnulo tvorbu z let 2006 až 2008. Výstava ve Sladovně trvá do 26. září. Kolekce obsahuje přes čtyři sta knižních značek s různorodými motivy – od krajin přes antické báje k figurám. „Jsou důkazem vysoké úrovně české grafické tvorby. Výhodné je, že na jednom místě divák uvidí přehled více grafických technik, což je dobré i pro školy,“ dodává Sedmíková.
Sladovna ji okouzlila, navíc k Písku má tento druh umění zvláštní vztah, protože se tam roku 1972 konal sjezd členů Spolku sběratelů a přátel ex libris. Spolek má asi 550 členů a jsou mezi nimi i lidé z Milevska, Písku či Týna nad Vltavou.