Magie na pracovišti

Když je vedení firmy inspirativní, jiskra nakonec přeskočí i na zaměstnance, říká bývalý ředitel pracovní agentury Manpower

Rodilý Brit Lance H. K. Secretan je sice již v penzijním věku, energii by ale mohl rozdávat. Na rozdíl od jiných koučů, kteří s klienty pracují mezi čtyřma očima, mu není nepříjemné mluvit třeba i na stadionech. „Nikoho nechceme poučovat, ale zažehnout v něm jiskru, kterou pak bude předávat dál,“ říká o své metodě koučingu charismatický muž s vizáží inspektora Kojaka, jenž koncem měsíce vystoupí na konferenci Leadership for Life v pražském hotelu Grand Majestic Plaza a v Chateau Mcely.

EURO Koučovacích metod je celá řada a koučů a mentorů ještě více. Proč by lidé měli věřit zrovna vašemu přístupu, který nazýváte „vůdcovstvím vyššího principu“? V čem je jiný než ostatní? Šéfové velkých společností se ve své kariéře dříve nebo později dostanou do turbulentních situací, které už nemohou zvládnout. Někteří se někam zašijí, jiní budou předstírat, že jim nic nehrozí nebo že to přejde. Pak jsou lidé, kteří přejdou do útoku, nebo budou naopak stavět barikády. Někdo neudělá vůbec nic. Rozhodnutí, která se v těchto kritických chvílích učiní, mohou společnost buď stmelit, nebo rozložit. Nejistota může profesionály vykolejit – ve sportu, v zábavě, stejně jako ve firemním životě. Nás přístup One Dream pomůže firmu znovu nastartovat, přeprogramovat její DNA a najít nové příležitosti na trhu, které vycházejí z principu, jejž nazýváme Permission Space. Jde o míru povoleného prostoru nebo energie, kterou je skupina lidí nebo trh ochoten dát nějaké organizaci. Jiskra jediného firemního snu může zapálit celou komunitu a přivést lidi k tomu, že znovu začnou pracovat. Cílem takového mentoringu není kritizovat, poměřovat, určovat, soudit nebo dávat úkoly. Cílem je inspirovat ostatní ke smělosti.

EURO Má vaše metoda inspiračního vedení nějaké měřitelné výstupy? Většinou se zisky zdvojnásobují a fluktuace zaměstnanců klesá na polovinu. Zvažme následující: jestliže jsme schopni tak tak udržet stávající výkony za použití strachu, hrozeb, podvodné reklamy, krácení nákladů a špatného vedení, čeho potom dosáhneme, když budeme dělat opak? Naše průzkumy ukazují, že lidé nerespektují lídry, kteří jsou zbabělí, falešní, namyšlení, prolhaní, šíří kolem sebe strach a jsou nekompetentní. Proto jsme došli k závěru, že je třeba dělat pravý opak. Třináct společností, které jsou našimi zákazníky, náležejí do stovky nejlepších zaměstnavatelů v žebříčku sestavovaném časopisem Fortune. Společnost se čtyřiceti tisíci zaměstnanci, která byla naším klientem, zvýšila během čtyř let hodnotu své akcie z 28 na 80 dolarů. Nejde ale jen o firmy – pracovali jsme i s jedním školním okrskem čítajícím 160 tisíc studentů. Za čtyři roky se dokázal vypracovat z 800. pozice v zemi do první stovky.

EURO Často cestujete po světě a přednášíte v různých zemích. Jsou metody, jak inspirovat lídry i celé kolektivy, univerzální, nebo existují v různých kulturách odlišné aspekty? Nejde jen o celé řady rozdílností a také o rozdílné úrovně přijímání těchto metod. V Evropě je daleko méně veřejných konferencí a „expertům“ se tu méně věří. V zemích, kde se více dbá na měření věcí (to jsou třeba germánské nebo nordické země), se nepřiznává taková role srdci a emocím. Evropa je zdrženlivější v přijímání různorodosti, což zase znesnadňuje implementaci pojmu jedinečnosti. A také není radno zde příliš generalizovat.

EURO Mluvíte i na obřích akcích. Je vůbec možné oslovit publikum, které má několik tisíc lidí? Nebo je lepší si zaplatit individuální kurz ve vašem výukovém centru? Odpověď na vaši otázku částečně vysvětluje, proč dělám tolik věcí najednou. Cílem je inspirovat lidi ke změně, a já k tomu využívám všechna možná média. Píšu knihy, vydávám DVD, vytvářím internetové programy, mluvím na konferencích, konzultuji a koučuji s lídry i celými organizacemi. Každý z těchto přístupů vede k efektu velkých změn a vytvoření inspirujícího pracovního prostředí, které vyústí v opravdovou magii na pracovišti.

EURO Prostřednictvím svého blogu jste vybídl občany, aby každý napsal svému poslanci. Politici v parlamentu měli být vyzváni, ať ukončí sváry a stanou se inspirujícími osobnostmi. Věříte, že politiky lze napravit? Nejsem si jistý. Na jedné straně se můžeme shodnout na tom, že politické prostředí, v němž žijeme a pracujeme, je demoralizující, a někdy si dokonce myslíme, že mnozí z našich politiků jsou pěkní idioti. Na druhé straně ale odmítám tvrzení, že se nemůžeme snažit měnit, posilovat a zlepšovat ostatní, aby se stali jinými, než jsou dnes. Pokud to takto nebudeme cítit, co je pak smyslem našeho života? Navzájem si dlužíme být optimističtí. A právě proto si myslím, že jsme všichni povoláni konat.